Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_30
+421 37 641 5804
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_18
+421 37 641 5801
slavko.bernath [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_19+421 37 641 4715miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_21+421 37 641 5802jan.mezey [at] uniag.sk
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_20
+421 37 641 5799
oleg.paulen [at] uniag.sk
Ing. Eduard Pintér, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_1_23+421 37 641 4714
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_1_19
+421 37 641 4721

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
PhDr. PaedDr. Ivan Janko, PhD.
Externí spolupracovník