Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 5804
docent CSc./PhD.
Bz_1_18
+421 37 641 5801
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802
jan.mezey [at] uniag.sk
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_20+421 37 641 5799oleg.paulen [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_1_23
+421 37 641 4714
Zuzana Sabová
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_1_19+421 37 641 4721zuzana.sabova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
janko [at] is.uniag.sk