Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Mária Bihuňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_121
+421 37 641 5425
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_120
+421 37 641 5427
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
Ing. Roman Flóriš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_122
+421 37 641 5428roman.floris [at] uniag.sk
Ing. Denisa Halajová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
denisa.halajova [at] uniag.sk
upratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
docent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105
+421 37 641 5424
docent CSc./PhD.
TD_0_130
+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
Simona Rábekováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_1_201
+421 37 641 5420
simona.rabekova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
TD_0_101
+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
TD_1_203
+421 37 641 5429
roberta.stepankova [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_103+421 37 641 5423attila.toth [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_121+421 37 641 5425

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Externá spolupracovníčka
TD_0_128
+421 37 641 5448
qbellerova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgregus [at] is.uniag.sk
PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.Externá spolupracovníčka
qklimantovai [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
TD_1_215
+421 37 641 5406