Univerzitné pracoviská - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
BZ UPremeselník
+421 37 641 4780
CIKT UPodb. zamestnanec 3 - ITAT_0_2
+421 37 641 4184
Ing. Helena Barošková
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_411
+421 37 641 4400
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131
+421 37 641 5036sandra.baumanova [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_11+421 37 641 5042
Emília Beláková
remeselník
AC_-1_34+421 37 641 5347emilia.belakova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4SlPK_0_2+421 37 641 5037, +421 376 517 743beata.bellerova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4780
vŠ II.stupeňABT_1_2.08
+421 37 641 4913
jana.bilcikova [at] uniag.sk
Mgr. Petra Borotová
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.04
+421 37 641 4915
petra.borotova [at] uniag.sk
Roman Bosákremeselník
Eva BrezovanováCUŠ UP
upratovačka
SD-ML-L_0_24
eva.brezovanova [at] uniag.sk
Mária Bublová
remeselník
+421 37 641 4780maria.bublova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101
+421 37 641 5050
Ing. Martina Bujková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741
martina.bujkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033
maria.bumbalova [at] uniag.sk
Ludvík CirokBZ UPremeselník
+421 37 641 5771
ludvik.cirok [at] uniag.sk
Tatiana Ciroková
remeselník
AC_0_42
+421 37 641 4227tatiana.cirokova [at] uniag.sk
Mgr. Lucia Civáňová
lektor
SD-ML-L_0_32b
+421 37 641 5470lucia.civanova [at] uniag.sk
Marta Cupáková
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347
marta.cupakova [at] uniag.sk
Ing. Peter ČepčekBZ UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_8+421 37 641 4729peter.cepcek [at] uniag.sk
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 376 415 044
VYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560
katarina.drabikova [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Ďuďáková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_19+421 37 641 4561lubica.dudakova [at] uniag.sk
RNDr. Hana Ďúranová, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.33
+421 37 641 4929, +421 37 641 4975
hana.duranova [at] uniag.sk
Jana ĎurickáBZ UP
remeselník
VS_0_26
+421 37 641 4748
jana.duricka [at] uniag.sk
Eva Ďurišováupratovačka
Bohuš Fančovičremeselník
Skolka_0_1, VS_0_11
+421 37 641 4733, +421 37 641 4740
upratovačkajanka.fancovicova [at] uniag.sk
RNDr. Veronika Fialková, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.08
+421 37 641 4926, +421 37 641 4971
Jozefa FrantišováCIKT UP
upratovačka
A_0_34+421 37 641 4260jozefa.frantisova [at] uniag.sk
Ing. Ján FráterCIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315c
+421 37 641 4118
jan.frater1 [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130+421 37 641 5038
Ing. Lucia Gabríny, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.49
+421 37 641 4902
lucia.gabriny [at] uniag.sk
Mgr. Igor Gavalovič
lektor
SD-ML-L_0_30a
+421 37 641 5460
Ing. Janette GuzmickáSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5041
janette.guzmicka [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Guzmickáodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_102
+421 37 641 5044
Sidónia Habáňová
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4864
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BB2_0_1
+421 37 641 4772, +421 37 641 4737
Mária HerudováSlPK UPupratovačkaSlPK_1_161
+421 37 641 5032
BZ UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AP_0_31A
+421 37 641 4791
frantisek.horvat [at] uniag.sk
Jozefína Hozáková
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 5267
jozefina.hozakova [at] uniag.sk
lektorSD-ML-L_0_26
+421 37 641 5467
CIKT UP
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_408
+421 37 641 4483
gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
remeselník
VS_0_11
+421 37 641 4729marian.chira [at] uniag.sk
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931jana.illesova [at] uniag.sk
Mgr. Slavomíra Jakubcová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_9
+421 37 641 5043
BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_25
+421 37 641 4739jan.janci [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
Pavol JavorčíkBZ UP
remeselník
Kotolňa_0_117+421 37 641 5771pavol.javorcik [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130
+421 37 641 5045
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4569
Ing. Ingrid Jirásková
odb. zamestnankyňa 4
AE_0_30a
+421 37 641 4495ingrid.jiraskova [at] uniag.sk
remeselník1.40jozef.jurik [at] uniag.sk
Ing. Karol KaniaCIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315b+421 37 641 4173karol.kania [at] uniag.sk
BZ UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AP_0_31A
+421 37 641 4791
robert.kirchner [at] uniag.sk
Ing. Milan KisýCIKT UPodb. zamestnanec 3 - ITAT_0_2
+421 37 641 4184
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_10
+421 37 641 5040janeta.kondelova [at] uniag.sk
BZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITVS_0_3+421 37 641 4738elka.konova [at] uniag.sk
CIKT UPodb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4876
SlPK UP
upratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032
iveta.kovacova [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
stefan.krajcir [at] uniag.sk
Koloman KrižanSlPK UP
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
Iveta Kunová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Radoslav Kurucremeselník
radoslav.kuruc [at] uniag.sk
VYD UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AC_-1_21+421 376 414 564
upratovačka
SD-ML-L_0_24
maria.lukacsovicsova [at] uniag.sk
VCABT UP
vŠ II.stupeň
ABT_0_1.48
+421 37 641 4901
renata.luzicova [at] uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_4_407+421 37 641 4486
Alena Mesárošová
remeselník
AC_-1_32+421 376 414 347alena.mesarosova [at] uniag.sk
Dagmar MičanováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
Mária Miháľováremeselník
CUŠ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
SD-ML-L_0_34
+421 37 641 5450
Mgr. Daniel Mikušovič
lektor
SD-ML-L_0_33+421 37 641 5469daniel.mikusovic [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Misailidisová ĎurickáVCABT UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ABT_0_1.50
+421 37 641 4904
Ing. Michal Miškeje, PhD.VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.09
+421 37 641 4912
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITVS_0_2+421 37 641 4735
Mgr. Rastislav Muchaodb. zamestnanec 4SlPK_0_7
+421 37 641 5046
remeselník
olga.nemcicova [at] uniag.sk
Ing. Jakub Pagáč, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.02
+421 37 641 4917
jakub.pagac [at] uniag.sk
Adriana PagačovičováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131
+421 37 641 5036adriana.pagacovicova [at] uniag.sk
Ing. Noemi PéterováBZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
alzbeta.polackova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.27
+421 37 641 4919
miroslava.pozgajova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_1_111+421 37 641 4831
VCABT UPupratovačka1.08+421 37 641 4931martina.slizikova [at] uniag.sk
remeselník
AC_-1_22
+421 37 641 4799
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347
dana.strniskova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Šimončíková
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8+421 37 641 5049katarina.simoncikova [at] uniag.sk
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 5861, +421 37 641 4861
Tatiana Šmehilová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.10
+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936
Michal Tomkoremeselník
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4871
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITVS_0_1
+421 37 641 4732
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
lektor
SD-ML-L_0_30b
+421 37 641 5457
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4873
marek.urban [at] uniag.sk
CIKT UPodb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_409
+421 37 641 4482
CIKT UPodb. zamestnanec 3 - ITAS_3_315c
+421 37 641 5173
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_11
+421 37 641 5042
zuzana.valentova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.33
+421 37 641 4928
Anna VaňováVYD UP
remeselník
AC_0_42+421 37 641 4227
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_9+421 37 641 5039ida.zahorska [at] uniag.sk
BZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BB1_0_9
+421 37 641 4743

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
VS_0_25+421 37 641 4739bednarik [at] is.uniag.sk
VCABT UPExterná spolupracovníčka
qfiala [at] is.uniag.sk
PZU UP
Externý spolupracovník
+421 37 641 5735
Externá spolupracovníčka