Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.profesorka
AT_0_4F
+421 37 641 4343
marcela.capcarova [at] uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňaAT_0_18F
+421 37 641 4288
docentka
AT_0_8F+421 37 641 4258anna.kalafova [at] uniag.sk
profesorkaAT_0_11F, SD-AB_0_8+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_0_20F
+421 37 641 4367anton.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.profesor
AT_0_7F
+421 37 641 4287
jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.profesor
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
administratíva
AT_0_9F
+421 37 641 4286
Ing. Nora Maruniaková, PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.26+421 37 641 4965
profesorAT_0_3F
+421 37 641 4284
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňa
AT_0_17F
+421 37 641 4896monika.schneidgenova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Slanina, PhD.odborný asistentAT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
Zdenka SvitačováupratovačkaAT_0_19F
+421 37 641 5817
zdenka.svitacova [at] uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958katarina.tokarova [at] uniag.sk
Ing. Eva Tvrdá, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňaABT_0_1.107
+421 37 641 4918, +421 37 641 4973
eva.tvrda [at] uniag.sk
Ing. Jiřina Zemanová, PhD.
odborná asistentka
AT_0_6F
+421 37 641 4282
jirina.zemanova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Externý spolupracovníkAT_0_5F
+421 37 641 4582
Ing. Shubhadeep Roychoudhury, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvizzarri [at] is.uniag.sk