Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343
marcela.capcarova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_0_8F+421 37 641 4258
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.profesorka CSc./PhD.AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
Ing. Anton Kováčik, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
profesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
profesor CSc./PhD.
AT_0_10F, SD-AB_0_1+421 37 641 5381, +421 37 641 4349norbert.lukac [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviskáAT_0_9F
+421 37 641 4286
renata.mamrakova [at] uniag.sk
Ing. Nora Maruniaková, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
profesor DrSc.
AT_0_3F
+421 37 641 4284
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896monika.schneidgenova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
upratovačka
AT_0_19F+421 37 641 5817
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958
katarina.tokarova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.107
+421 37 641 4918, +421 37 641 4973
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_0_6F+421 37 641 4282jirina.zemanova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Externý spolupracovník
AT_0_5F
+421 37 641 4582
bulla [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qroychoudhur [at] is.uniag.sk
Dr. Francesco VizzarriExterný spolupracovník
qvizzarri [at] is.uniag.sk