Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Regina Bányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b+421 37 641 4719regina.banyiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.docent CSc./PhD.
AT_3_13
+421 37 641 4113
Ing. Eva Bocánováupratovačka
AT_3_7b
+421 37 641 4023
eva.bocanova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AT_3_11
+421 37 641 4310
profesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709
juraj.cubon [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1+421 37 641 4710viera.duckova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AT_3_10+421 37 641 4708
administratíva
AT_3_8+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
Natália Karapinováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
natalia.karapinova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Kročko, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_3_4+421 37 641 4528miroslav.krocko [at] uniag.sk
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_12
+421 37 641 4313adriana.pavelkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Vladimír Foltys, PhD.Externý spolupracovník
qfoltys [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AP_0_13A
+421 37 641 4461