Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
profesorka
BA_1_103
+421 37 641 5805
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
odborný asistent
BA_1_116
+421 37 641 5824
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
docentka
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
Ing. Jozef Čapla, PhD.odborný asistentBA_1_108
+421 37 641 4371
jozef.capla [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čurlej, PhD.odborný asistentBA_1_117+421 37 641 5825
odb. zamestnankyňa
BA_1_105
+421 37 641 5826jela.denkerova [at] uniag.sk
docentkaBA_1_119+421 37 641 5827
upratovačka
profesor
BA_1_109
+421 37 641 4325
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
odborná asistentka
BA_0_6
+421 37 641 4609
dagmar.kozelova [at] uniag.sk
docentka
BA_1_104
+421 37 641 5807
simona.kunova [at] uniag.sk
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
odborný asistent
BA_1_106+421 37 641 5806
administratíva
BA_1_110
+421 37 641 4373
lubica.vanova [at] uniag.sk
odborný asistentBA_1_108+421 37 641 4371
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
docentka
BA_1_107
+421 37 641 4771
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.docentBA_1_115
+421 37 641 4610

Externí pracovníci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Sandra DluhošováExterná spolupracovníčka
qdluhosova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník