Rektorát - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
Kotolne UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5760
remeselníkKotolňa_0_117
+421 37 641 5771
milan.arpas [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_309
+421 37 641 5550maria.bakova [at] uniag.sk
Energetik UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5848igor.balko [at] uniag.sk
STO UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5459juraj.balla [at] uniag.sk
Zdenka BednárováUFZ Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_106
+421 37 641 5525
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5539
zuzana.belaiova [at] uniag.sk
US UPr Kves Rupratovačka
veronika.beneova [at] uniag.sk
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_113
+421 37 641 5503
katarina.benkova [at] uniag.sk
SR R R
vodič
AE_0_10
+421 37 641 5564
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektorát - adm.centrum
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
peter.bielik [at] uniag.sk
Ing. Ivan Bohátstrážnik / vrátnikAE_0_47
+421 37 641 4001
ivan.bohat [at] uniag.sk
Ivan BomberovičKotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5763
ivan.bomberovic [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5760
juraj.bomberovic [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5504
Henrieta Budayová
rektorát - adm.centrum
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
Ing. Mária CandrákováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_107
+421 37 641 5570
maria.candrakova [at] uniag.sk
UOaVO R Rrektorát - adm.centrumSD-ML-L_0_29+421 37 641 5743
František Cupákremeselník
+421 37 641 5340
frantisek.cupak [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
0.17+421 37 641 5257vavrinec.czako [at] uniag.sk
Ing. Barbora Čakovská, PhD.KVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_205
+421 37 641 5553
barbora.cakovska [at] uniag.sk
SE UPr Kves RremeselníkKU_0_7
+421 37 641 5740
Miriam Dolešová
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
miriam.dolesova [at] uniag.sk
Ing. Karin Domianovárektorát - adm.centrumAE_3_313+421 37 641 5754karin.domianova [at] uniag.sk
remeselník+421 37 641 5472
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
Zuzana Drozdáková
remeselník
+421 37 641 5112, +421 37 641 5111, +421 37 641 4111
UOaVO R Rstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
Bc. Ivana Ďurinovárektorát - adm.centrumAE_2_207
+421 37 641 5520
ivana.durinova [at] uniag.sk
UMU Kves Rrektorát - adm.centrumAE_3_316+421 37 641 5540
SZam UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5348
remeselník
+421 37 641 5763patrik.filipcik [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.21
+421 37 641 4966martina.foldesiova [at] uniag.sk
Mgr. Mária FusatáUP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5534maria.fusata [at] uniag.sk
JUDr. Helena Gajdošová
rektorát - adm.centrum
AE_6_606
+421 37 641 5725helena.gajdosova [at] uniag.sk
SKves Kves R
upratovačka
jarmila.gajdosova [at] uniag.sk
SE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340
Ing. Zuzana Gálová
rektorát - adm.centrum
AE_2_206
+421 37 641 5521
vodič+421 37 641 5468ludovit.gerhat [at] uniag.sk
Soňa Gogová
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5548
Margita Granátová
rektorát - adm.centrum
AE_2_208
+421 37 641 5516
margita.granatova [at] uniag.sk
Renáta GubáňováUS UPr Kves R
upratovačka
renata.gubanova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumAE_1_114
+421 37 641 5507
zlatica.guzmicka [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
Ing. Eva HečkováKPTC R R
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.22+421 37 641 4956
Ing. Mária Holovičová, PhD.UUS Kves R
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_115+421 37 641 4874maria.holovicova [at] uniag.sk
Dušan HorníkAUTO UPr Kves Rvodič+421 37 641 5468
Silvester HorváthUOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47
+421 37 641 4001
technický zamestnanec prevádzky
+421 37 641 5728roman.hrmo [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_306
+421 37 641 5536
rektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5563
elena.hudakova [at] uniag.sk
UUS Kves Rodb. zamestnanec 3 - okrem IT
SD-ND-B_1_150
+421 37 641 4885, +421 37 641 4884
rektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5529
eva.hyckova [at] uniag.sk
US UPr Kves Rupratovačka
rektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5547
martina.chmelkova [at] uniag.sk
UA UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5771
peter.chnapek [at] uniag.sk
KKPV R R
rektorát - adm.centrum
AE_6_605
+421 37 641 5538
renata.chosraviova [at] uniag.sk
Andrea Imreová
remeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491andrea.imreova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumAE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
Ing. Peter Jančuškaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AE_1_104
+421 37 641 5532, +421 37 641 5530
Emil Jánošíkvodič
+421 37 641 5468
upratovačka
JUDr. Alžbeta KentošováUVO Kves R
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_3_315
+421 37 641 5755
alzbeta.kentosova [at] uniag.sk
František Klačkoodb. zamestnanec 3 - okrem IT
KU_1_19
+421 37 641 5726frantisek.klacko [at] uniag.sk
Ing. Dana KlačkováKVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
dana.klackova [at] uniag.sk
Juraj Kleman
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
juraj.kleman [at] uniag.sk
KVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b+421 37 641 4892
rektorát - adm.centrum
AE_1_104+421 37 641 5530
rektorát - adm.centrumAE_3_310+421 37 641 5722
Jozef KocúrSIK UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5268
rektorát - adm.centrumAE_3_304+421 37 641 5490barbora.kolarova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
alojz.kollar [at] uniag.sk
JUDr. Eva KolníkováULP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_302
+421 37 641 5515
Štefan Koprda
rektorát - adm.centrum
KU_1_18+421 37 641 5741
Ing. Ivica Koritárováodb. zamestnankyňa 3 - IT
KU_1_22
+421 37 641 5866
ivica.koritarova [at] uniag.sk
AUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5526henrich.kovac [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_312
+421 37 641 5542darina.kovacova [at] uniag.sk
JUDr. Ivana Kováčová
rektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5753ivana.kovacova [at] uniag.sk
Pavla Kováčovástrážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11
+421 37 641 5750
vodič
+421 37 641 5468
rektorát - adm.centrum
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
UP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_307
+421 37 641 5537
rektorát - adm.centrumKU_1_21
+421 37 641 5870
Mgr. Zuzana Kunovárektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5482zuzana.kunova [at] uniag.sk
Ing. Peter LackóUI Kves R
rektorát - adm.centrum
R Rrektorát - adm.centrumAS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
Ing. Dušan LátečkaAUTO UPr Kves Rvodič
+421 37 641 5468
Anna Ligačová
remeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491anna.ligacova [at] uniag.sk
Daniel LörinczSTO UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5459daniel.lorincz [at] uniag.sk
Karol Mancírstrážnik / vrátnik
US UPr Kves R
upratovačka
strážnik / vrátnik
rektorát - adm.centrum
KU_0_2+421 37 641 5717katarina.minarovicova [at] uniag.sk
Klaudia MišurováSR R Rremeselník
AE_0_45a
+421 37 641 5602
rektorát - adm.centrum
AE_3_308
+421 37 641 5531
SE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340ladislav.molnar [at] uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KPTC R R
rektorát - adm.centrum
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
danka.moravcikova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001alexander.nagy [at] uniag.sk
Zuzana NemčekováSKves Kves Rupratovačka
Mária Némethováupratovačka
maria.nemethova [at] uniag.sk
UMU Kves Rrektorát - adm.centrumAE_3_303
+421 37 641 5560
Ing. Roman ObložinskýUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
Jana Ondrejičkovárektorát - adm.centrumAE_2_209+421 37 641 5509jana.ondrejickova [at] uniag.sk
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_0_8
+421 37 641 5527
alena.oprsalova [at] uniag.sk
UI Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5719
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_118+421 37 641 5513
rektorát - adm.centrum
KU_0_6
+421 37 641 5544
rektorát - adm.centrum
KU_0_4
+421 37 641 5727valeria.palkova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5760ladislav.paulis [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_307+421 37 641 4515
Robert RácKotolne UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5760
rektorát - adm.centrum
AE_6_607+421 37 641 5501monika.rebekova [at] uniag.sk
UOaVO R Rstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AE_3_315
+421 37 641 5755
rektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5555
upratovačka
klara.szusztorova [at] uniag.sk
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
erik.siller [at] uniag.sk
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.rektorát - adm.centrumAT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
Ing. Mária Šufliarska
rektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5518
rektorát - adm.centrum
AE_3_303+421 37 641 5508
Margita Švecovárektorát - adm.centrumAE_1_114+421 37 641 5541
rektorát - adm.centrum
EM_0_5
+421 37 641 5607
Ján Tarkoremeselník+421 37 641 5760
R Rrektorát - adm.centrumMF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
Ladislav Tóthremeselník+421 37 641 5348
R Rrektorát - adm.centrumAC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5519
Peter Truchlýremeselník+421 37 641 5763
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
Ing. Dušan Užákstrážnik / vrátnik
dusan.uzak [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.19
+421 37 641 4962
rektorát - adm.centrum
AE_3_309
+421 37 641 5545
vladislav.valach [at] uniag.sk
Ján VargaUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
jan.varga [at] uniag.sk
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
Jana Vargová
technická zamestnankyňa prevádzky
jana.vargova [at] uniag.sk
Jozef VeseleiUOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001jozef.veselei [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_109
+421 37 641 5502
SIK UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5268
KKPV R R
rektorát - adm.centrum
AE_6_605
+421 37 641 5533
lujza.zahorakova [at] uniag.sk
Ing. Ivan Záhorskýodb. zamestnanec 3 - okrem IT
KU_1_14
+421 37 641 5731
SR R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_205
+421 37 641 5562
strážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11
+421 37 641 5750
Ing. Štefan ŽáčikUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
SD-ML-L_0_29
+421 37 641 5743
stefan.zacik [at] uniag.sk
Ing. Miloš Žigrai
rektorát - adm.centrum
SD-ND-B_1_150
+421 37 641 4885

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Externý spolupracovník
RExterný spolupracovník
AS_2_209
+421 37 641 4169
Externá spolupracovníčka
AS_1_100
+421 37 641 5890
UPr Kves RExterný spolupracovníkKU_1_16+421 37 641 5728
Externý spolupracovníkqbires [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
TD_0_137
+421 37 641 5418
bobocek [at] is.uniag.sk
Kves R
Externý spolupracovník
qbukoven [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdogbo [at] is.uniag.sk
Nataliya DovzhykExterná spolupracovníčka
qdovzhyk [at] is.uniag.sk
Maria Fil
Externá spolupracovníčka
qfil [at] is.uniag.sk
UOaVO R RExterný spolupracovníkAE_0_47+421 37 641 4001
SKves Kves R
Externý spolupracovník
qgraus [at] is.uniag.sk
UOaVO R R
Externý spolupracovník
AE_0_47+421 37 641 4001
Silvia Hudecová
Externá spolupracovníčka
AE_0_47
+421 37 641 4001, +421 37 641 5741
hudecovas [at] is.uniag.sk
R
Externá spolupracovníčka
qizakovicova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavol Konštiak, CSc.
Externý spolupracovník
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.Externý spolupracovník
Ján Kudrík
Externý spolupracovník
Ing. Ján LajdaKves R
Externý spolupracovník
qlajda [at] is.uniag.sk
Ľubomír Lőrincz
Externý spolupracovník
Bc. Emil MachoExterný spolupracovník
Pavol MartiškaSE UPr Kves RExterný spolupracovník
martiska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Alexander MatušekR
Externý spolupracovník
R
Externý spolupracovník
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.RExterná spolupracovníčka
qmojzisova [at] is.uniag.sk
Viera MorvayováKVSZK R RExterná spolupracovníčka
qmorvayova [at] is.uniag.sk
Ing. Róbert NémethR
Externý spolupracovník
qnemeth [at] is.uniag.sk
R
Externý spolupracovník
R
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpotokova [at] is.uniag.sk
Abdulhadi Qoja, MScRExterný spolupracovník
qqoja [at] is.uniag.sk
UOaVO R RExterný spolupracovník
AE_0_47
+421 37 641 4001rajcani [at] is.uniag.sk
RExterný spolupracovník
Karol ŠtefákKotolne UPr Kves R
Externý spolupracovník
+421 37 641 5760
PhDr. Emil VontorčíkKKPV R R
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.Externý spolupracovník
qvozar [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan ŽáčikUOaVO R RExterný spolupracovníkSD-ML-L_0_29+421 37 641 5743stefan.zacik [at] uniag.sk