Katedra verejnej správy (FEŠRR) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefonE-mail
odborná asistentka
FF_1_38
+421 37 641 5656
monika.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Michal Cifranič, PhD.
odborný asistent
AZ_0_4
+421 37 641 5657
odborná asistentka
AZ_0_1
+421 37 641 5656
denisa.hanackova [at] uniag.sk
Zdenka Klučárováadministrativa
AZ_0_2
+421 37 641 5650
Ivana Koppanováuklízečka
docentkaAE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730
docentkaAZ_0_3, FF_2_30+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
odborný asistent
AZ_0_5
+421 37 641 5654

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovník
xbullap [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Externí spolupracovník
ZM_1_2.05
+421 37 641 5227
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.Externí spolupracovnice