Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. František Adamovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
Dana GalováupratovačkaMF-B_2_Va331+421 37 641 4750
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
marta.harnicarova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
dusan.hruby [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
dana.inovecka [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
ondrej.lukac [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765marieta.okenkova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
martin.olejar [at] uniag.sk
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.profesorka CSc./PhD.MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
zuzana.palkova [at] uniag.sk
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
stanislav.paulovic [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317+421 37 641 4763
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
lukas.vacho [at] uniag.sk
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.docent CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782jan.valicek [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
Ing. Lukasz Bak, PhD.
Externý spolupracovník
qbak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qtakac [at] is.uniag.sk