Katedra mikrobiológie (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
upratovačka
AZ_3_57+421 37 641 4408lucia.arpasova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47
+421 37 641 4494
so SŠ vzdelaním
AZ_3_48+421 37 641 4430
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.docentka CSc./PhD.
AZ_3_41
+421 37 641 5813
sona.felsociova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
lukas.hleba [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431
Ing. Daniela Košťálová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
docentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434
Ing. Zuzana Mašková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_40
+421 37 641 4432
zuzana.maskova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Medo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50+421 37 641 5810
Ing. Jana Petrová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_48
+421 37 641 4430
jana.petrova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_48+421 37 641 4430
remeselníkAZ_3_57+421 37 641 4408gabriela.sulovkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_43+421 37 641 4435
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433