Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Ľubica Civáňováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITQ-gar_0_4+421 37 641 4617lubica.civanova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.profesor CSc./PhD.Q-gar_0_5+421 37 641 4620jan.gadus [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Giertl, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 4622, +421 37 641 4617tomas.giertl [at] uniag.sk
Mgr. Marián Kotrla, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613marian.kotrla [at] uniag.sk
Ing. Žaneta Pauková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.Q-gar_0_6, AE_0_3+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963zaneta.paukova [at] uniag.sk