Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Ľubica Civáňováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITQ-gar_0_4+421 37 641 4617
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620
jan.gadus [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
Mgr. Marián Kotrla, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7
+421 37 641 5613
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
zaneta.paukova [at] uniag.sk