Centrum informačných technológií (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Mgr. Radka Grňová
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
administratívaAS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
Jana MoravčíkováupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4812
jana.moravcikova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAS_0_5
+421 37 641 4882
Ing. Tomáš Poláčik
odb. zamestnanec IT
AS_0_4+421 37 641 4813tomas.polacik [at] uniag.sk
Ing. Lenka Selešiováodb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
Ing. Ľubica Šemelákováodb. zamestnankyňa IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
odborná asistentka
AS_0_6A
+421 37 641 4129
Jozef Ujlaky
odb. zamestnanec IT
AS_0_9+421 37 641 4817
Ing. Jana Valentováodb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4881

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Externý spolupracovník
AS_0_10
Externá spolupracovníčkaAS_0_10
Externá spolupracovníčka
AS_0_7
qskulecova [at] is.uniag.sk