Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581
izabela.adamickova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_8_20+421 37 641 4574janka.banska [at] uniag.sk
Erika BárczyováupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4574
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.docent CSc./PhD.AE_8_26+421 37 641 4583
profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
Ing. Dominika Čeryová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.profesor CSc./PhD.AE_8_19
+421 37 641 4595
lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Ing. Elena Hošková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6+421 37 641 4575
docentka CSc./PhD.AE_7_4
+421 37 641 4580
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25+421 37 641 4594
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.odborná asistentka CSc./PhD.AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
Ing. Martin Richter, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AE_7_10+421 37 641 4593martin.richter [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
odborná asistentka CSc./PhD.AE_7_10+421 37 641 4593
docentka CSc./PhD.
AE_7_3
+421 37 641 4576

Externí pracovníci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qcepar [at] is.uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebski
Externý spolupracovník
qkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník