Katedra účtovníctva (FEM) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
docent
AS_2_219
+421 37 641 4199
jozef.bojnansky [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.odborná asistentka
AS_2_222
+421 37 641 4157alexandra.vanova [at] uniag.sk
uklízečka
AS_2_220+421 37 641 4194iveta.horvathova [at] uniag.sk
docent
AS_2_221+421 37 641 4151marian.kocner [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_229
+421 37 641 4116
iveta.kosovska [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
docent
AS_2_225
+421 37 641 4191
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
docentka
AS_2_223+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_234
+421 37 641 4117
odborná asistentka
AS_2_227+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Váryová, PhD.odborná asistentkaAS_2_228
+421 37 641 4193
ivana.varyova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
ZařazeníKancelářTelefonE-mail
Externí spolupracovnice
qkutna [at] is.uniag.sk