Katedra účtovníctva (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
docentAS_2_219+421 37 641 4199jozef.bojnansky [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.odborná asistentka
AS_2_222
+421 37 641 4157
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
docent
AS_2_221
+421 37 641 4151
Ing. Iveta Košovská, PhD.odborná asistentka
AS_2_229
+421 37 641 4116
odborná asistentka
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
renata.krajcirova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
docent
AS_2_225
+421 37 641 4191
docentka
AS_2_223
+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAS_2_234
+421 37 641 4117
petra.novakova [at] uniag.sk
Ing. Emília Škorecová, CSc.odborná asistentka
AS_2_227
+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_228
+421 37 641 4193ivana.varyova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Angelika Kútna, PhD.Externá spolupracovníčka
qkutna [at] is.uniag.sk