Katedra manažmentu (FEM) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
JUDr. Mária Dobišová
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
maria.dobisova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.
odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
alexandra.filova [at] uniag.sk
odb. zaměstnanec
AS_2_200+421 37 641 4138
Ing. Veronika Hrdá, MBA, PhD.odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
docentka
AS_2_205
+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
odborná asistentka
AS_2_209
+421 376 414 169
zuzana.jurickova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
docentka
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.
odborná asistentka
AS_3_302
+421 37 641 4130jana.kozakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.docent
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
odborná asistentka
AS_2_209
+421 37 641 4169zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
uklízečka
AS_1_145
+421 37 641 4138
docent
AS_2_208
+421 37 641 4168
radovan.savov [at] uniag.sk
docentka
AS_2_201
+421 37 641 4139
maria.sajbidorova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
odborná asistentka
AS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovnice
AS_2_202
+421 37 641 4192
Ing. Marián Meško, MSc, PhD.Externí spolupracovník