Katedra jazykov (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
administratívaAE_5_502+421 37 641 4556
Mgr. Petra Čančová
asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
odborná asistentkaAE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
odborná asistentka
AE_5_504
+421 37 641 4543
odborná asistentka
AE_4_404+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
upratovačka
odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.odborná asistentkaAE_4_405
+421 37 641 4544
odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4545
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAE_4_406+421 37 641 4558
odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4553
eva.matusekova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.odborná asistentkaAE_5_501
+421 37 641 4547
lubomira.moravcova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4552
viera.pridavkova [at] uniag.sk
administratíva
AE_5_510
+421 37 641 4541
erika.salatova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4551

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
galovav [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AE_5_508+421 37 641 4555qli [at] is.uniag.sk
Mgr. Su YangExterná spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555