Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
odborný asistent
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4754
jana.rybanska [at] uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
timea.zatkova [at] uniag.sk
technická zaměstnanec provozu
SLPK_0_19+421 37 641 4755ivana.tokarcikova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovnice
kucirkova [at] is.uniag.sk
Anna Kulichová
Externí spolupracovnice
SlPK_0_17
+421 37 641 4898kulichova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Némethová, PhD.
Externí spolupracovnice
qengelova [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qpolicka [at] is.uniag.sk