Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazeníKancelářTelefonE-mail
Ing. Eleonóra Černáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_15+421 37 641 4759eleonora.cernakova [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_16+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17+421 37 641 4898jana.rybanska [at] uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

JménoZařazeníKancelářTelefonE-mail
Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.Externí spolupracovnicekucirkova [at] is.uniag.sk
Anna KulichováExterní spolupracovniceSlPK_0_17+421 37 641 4898kulichova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Némethová, PhD.Externí spolupracovniceqengelova [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.Externí spolupracovníkqpetlak [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel Polička, PhD.Externí spolupracovníkqpolicka [at] is.uniag.sk