Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
odborný asistent
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4754
jana.rybanska [at] uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.odborná asistentkaSlPK_0_17+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk
Ivana Tokarčíkovátechnická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
ivana.tokarcikova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
Anna KulichováExterná spolupracovníčkaSlPK_0_17
+421 37 641 4898
kulichova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Externý spolupracovník
qpetlak [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel Polička, PhD.
Externý spolupracovník