Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Eleonóra Černáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_15+421 37 641 4759eleonora.cernakova [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_16+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17+421 37 641 4898jana.rybanska [at] uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.Externá spolupracovníčkakucirkova [at] is.uniag.sk
Anna KulichováExterná spolupracovníčkaSlPK_0_17+421 37 641 4898kulichova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Némethová, PhD.Externá spolupracovníčkaqengelova [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.Externý spolupracovníkqpetlak [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel Polička, PhD.Externý spolupracovníkqpolicka [at] is.uniag.sk