Centrum informačných a komunikačných technológií (UP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Dušan Baláž
odb. zamestnanec 3 - IT
AT_0_2+421 37 641 4184
upratovačka
A_0_34
+421 37 641 4260
odb. zamestnanec 3 - ITAS_3_315c+421 37 641 4118
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4864
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_408
+421 37 641 4483
gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
Ing. Karol Kania
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315b+421 37 641 4173
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4876
Iveta Kunováodb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_410
+421 37 641 4493iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_4_407+421 37 641 4486martin.mastik [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 4831
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 5861, +421 37 641 4861
peter.skrovina [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4871
odb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112
+421 37 641 4873
marek.urban [at] uniag.sk
Mgr. Mária Urbanová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_409
+421 37 641 4482
maria.urbanova [at] uniag.sk