Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Peter Bezákremeselník
AA_1_11
+421 376 414 267
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12
+421 37 641 4219
miroslav.buday [at] uniag.sk
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AA_2_28
+421 37 641 4224
Tatiana CandrákováremeselníkAA_1_13+421 376 414 860
docent CSc./PhD.
AA_1_5
+421 37 641 4231
ivan.cerny [at] uniag.sk
Ing. Dávid Ernst, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AA_1_8
+421 376 414 217
david.ernst [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_1_6
+421 37 641 4213
Ing. Peter Hric, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265
peter.hric [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24
+421 37 641 4215
upratovačka
AA_3_312
+421 37 641 4237
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182
Aneta Mikelová
upratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
profesor CSc./PhD.
AA_3_306
+421 37 641 4230jan.novak [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AA_2_23+421 37 641 4212vladimir.pacuta [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225
Ing. Marek Rašovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AA_2_26
+421 376 414 220
marek.rasovsky [at] uniag.sk
Mário SzaboremeselníkAA_1_7
+421 376 414 238
mario.szabo [at] uniag.sk
Ing. Gabriela TkáčovávŠ II.stupeňAA_1_18+421 37 641 4855, +421 37 641 4266gabriela.tkacova [at] uniag.sk
Ing. Petra Verešová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_3_302+421 37 641 4280
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.docent CSc./PhD.AA_3_305+421 37 641 4236
Ing. Jozef Žembery, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_3
+421 37 641 4211
jozef.zembery [at] uniag.sk