Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
vedecko - výskumná zamestnankyňa
BG_1_110
+421 376 414 779
výskumná zamestnankyňa
BG_1_108+421 376 414 782
Mária Vailingová
odb. zamestnankyňa
AA_4_1, BG_1_102
+421 37 641 4784, +421 37 641 4789
maria.vailingova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Dina Elisovetcaia, PhD.
Externá spolupracovníčka
Nadiia Matvieieva
Externá spolupracovníčka