Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
ZařazeníKancelářTelefon
E-mail
Ing. Jozef Bujko, PhD.
odborný asistent
AT_1_4
+421 37 641 4294
jozef.bujko [at] uniag.sk
docentAT_1_11
+421 37 641 4297
juraj.candrak [at] uniag.sk
odb. zaměstnanec
AT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336eva.farmadinova [at] uniag.sk
Ing. Michal Gábor, PhD.odborný asistent
AT_1_16
+421 37 641 4295
Daniela Galbavá
odb. zaměstnanec
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
daniela.galbava [at] uniag.sk
Friderika Hallováodb. zaměstnanecAT_1_12+421 37 641 4298friderika.hallova [at] uniag.sk
profesorAT_1_3
+421 37 641 4292
Emília KováčováuklízečkaAT_1_1
+421 37 641 4336
emilia.kovacova [at] uniag.sk
docentka
AT_1_8
+421 37 641 4290
martina.miluchova [at] uniag.sk
Ing. Nina Moravčíková, PhD.
odborná asistentka
AT_1_10
+421 37 641 4824
Ing. Alica Navrátilová, PhD.odborná asistentkaAT_1_6
+421 37 641 4296
alica.navratilova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AT_1_9
+421 37 641 4334
eva.strapakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.profesorkaAT_1_7
+421 37 641 4285
anna.trakovicka [at] uniag.sk
vědecko - výzkumný zaměstnanec
AT_1_17
+421 37 641 4815

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovník
AT_1_2+421 37 641 4291