Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Martin Drábekodb. zaměstnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
docent
AA_0_19
+421 37 641 4204miroslav.haban [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Kobida
výzkumný zaměstnanec
AA_0_21
+421 37 641 4830
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.
odb. zaměstnanec, odborná asistentka
AA_0_115
+421 37 641 4201joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
profesorka
AA_0_12
+421 37 641 4205
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
docent
AA_0_14
+421 37 641 4202
uklízečka
AA_0_1
+421 37 641 4203eva.pechacova [at] uniag.sk
odb. zaměstnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
Ing. Jozef Smatana, PhD.odborný asistent
AA_0_17
+421 37 641 4200jozef.smatana [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.docent
AA_0_16
+421 37 641 4842
odb. zaměstnanecAA_0_13
+421 37 641 4203
eulalia.vaskova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
ZařazeníKancelářTelefon
E-mail
Externí spolupracovník
qczako [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qimeskenovag [at] is.uniag.sk
Ivan Išigenov Valerjevič
Externí spolupracovník
qisigenovval [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovníkqshchukin [at] is.uniag.sk
Alexander Trufanov, PhD.Externí spolupracovník
Ing. Mgr. Jaroslaw WaroszewskiExterní spolupracovníkqwaroszewski [at] is.uniag.sk