Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Martin Drábek
odb. zamestnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
martin.drabek [at] uniag.sk
docent
AA_0_19
+421 37 641 4204
Ing. Ľubomír Kobida
výskumný zamestnanec
AA_0_21+421 37 641 4830lubomir.kobida [at] uniag.sk
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.
odborná asistentka, odb. zamestnankyňa
AA_0_115
+421 37 641 4201
profesorka
AA_0_12
+421 37 641 4205
magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
docent
AA_0_14
+421 37 641 4202
Eva Pecháčováupratovačka
AA_0_1
+421 37 641 4203eva.pechacova [at] uniag.sk
Ing. Radoslav Ražný
odb. zamestnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
Ing. Jozef Smatana, PhD.odborný asistentAA_0_17+421 37 641 4200
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
docent
AA_0_16
+421 37 641 4842
odb. zamestnankyňa
AA_0_13+421 37 641 4203

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Externý spolupracovník
qczako [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ivan Išigenov ValerjevičExterný spolupracovník
Sergey Shchukin, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qwaroszewski [at] is.uniag.sk