Katedra výživy zvierat (FAPZ) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
vědecko - výzkumný zaměstnanec
AT_4_12+421 37 641 4328
docent
AT_4_7
+421 37 641 4331
branislav.galik [at] uniag.sk
RNDr. Daniela Haladovávýzkumná zaměstnanecAT_5_32
+421 37 641 4333
daniela.haladova [at] uniag.sk
odborný asistent
AT_4_10
+421 37 641 4320
ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
Viera Jalakšovávýzkumná zaměstnanec
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419viera.jalaksova [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
profesor
AT_4_9
+421 37 641 4332
uklízečkaAT_5_37+421 37 641 4333
Ing. Ivana Novotná
odb. zaměstnanec
AT_5_30
+421 37 641 4337
Marián Palkovýzkumný zaměstnanec AT_5_30+421 37 641 4330marian.palko [at] uniag.sk
docent
AT_4_11
+421 37 641 4326michal.rolinec [at] uniag.sk
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
profesor
AT_4_13+421 37 641 5517, +421 37 641 4808milan.simko [at] uniag.sk
odb. zaměstnanec
AT_4_6
+421 37 641 4323gabriela.zelinkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovnice