Katedra výživy zvierat (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_4_12
+421 37 641 4328
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
docent
AT_4_7
+421 37 641 4331branislav.galik [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňaAT_5_32+421 37 641 4333
odborný asistent
AT_4_10
+421 37 641 4320
ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.profesorAT_4_9+421 37 641 4332miroslav.juracek [at] uniag.sk
Mária Kotlárová
upratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333
maria.kotlarova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AT_5_30
+421 37 641 4337
výskumný zamestnanec
AT_5_30
+421 37 641 4330
docent
AT_4_11
+421 37 641 4326
michal.rolinec [at] uniag.sk
profesor
AT_4_13+421 37 641 5517, +421 37 641 4808milan.simko [at] uniag.sk
Gabriela Zelinková
odb. zamestnankyňa
AT_4_6
+421 37 641 4323

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Externá spolupracovníčka