Katedra jazykov (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Milan Adamecodborný asistentAE_5_505+421 37 641 4517milan.adamec [at] uniag.sk
Marcela Antalováupratovačkamarcela.antalova [at] uniag.sk
Diana Bencovárektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_502+421 37 641 4556diana.bencova [at] uniag.sk
Mgr. Petra ČančováasistentkaAE_5_507+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
PaedDr. Irena Felixováodborná asistentkaAE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
Mgr. Mária Fördösová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_504+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_404+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
Zuzana Hamarováupratovačkazuzana.hamarova [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Matušeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501+421 37 641 4547lubomira.moravcova [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
Erika Šalátovárektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_510+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
PhDr. Jana Vrbová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_507+421 37 641 4551jana.vrbova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
PhDr. Valentína GálováExterná spolupracovníčkagalovav [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang LiExterný spolupracovníkAE_5_508+421 37 641 4555qli [at] is.uniag.sk
Mgr. Su YangExterná spolupracovníčkaAE_5_508+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk