Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
docent
AA_5_15
+421 37 641 4256
peter.bokor [at] uniag.sk
profesor
AA_5_16
+421 37 641 4253ludovit.cagan [at] uniag.sk
Ing. Romana Gregušková
výskumná zamestnankyňa
AA_5_11+421 37 641 4254romana.greguskova [at] uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_5_524
+421 37 641 4041
adriana.hlavinova [at] uniag.sk
profesor
AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
kamil.hudec [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AA_5_12
+421 37 641 4043
olga.janovicova [at] uniag.sk
upratovačka
AA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AA_5_20
+421 37 641 4257
beata.martiskova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AA_5_14+421 37 641 4252
docent
AA_5_18+421 37 641 4251