Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445
Ing. Jana Černá, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_132
+421 37 641 5437
jana.cerna [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
TD_1_210
+421 37 641 5432dagmar.hillova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124+421 37 641 5443
profesorka CSc./PhD.
TD_1_211+421 37 641 5431
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_111
+421 37 641 5433
odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_112
+421 37 641 5434
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110+421 37 641 5436
rektorát - adm.ost.pracoviskáTD_1_212
+421 37 641 5430
daniela.zelenakova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
Externí spolupracovniceTD_0_132+421 37 641 5436qjakabova [at] is.uniag.sk