Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Jarmila Adámeková
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234
docentZM_1_2.08+421 37 641 5236
odborný asistent
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218
odb. zamestnankyňa
ZM_1_2.16+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
profesor
ZM_1_2.06
+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
docent
ZM_1_2.07
+421 37 641 5231lubos.jurik [at] uniag.sk
odborná asistentka
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
odborná asistentka
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
beata.novotna [at] uniag.sk
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.odborná asistentkaZM_1_2.04+421 37 641 5228jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Externá spolupracovníčka