Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 5804
stefan.ailer [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Bz_1_18
+421 37 641 5801
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802
jan.mezey [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.Bz_1_20
+421 37 641 5799
Ing. Eduard Pintér, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
Bz_1_23
+421 37 641 4714eduard.pinter [at] uniag.sk
Zuzana Sabová
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_1_19
+421 37 641 4721
zuzana.sabova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

JménoZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovník