Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.KDaM TFodborný asistentMQ_2_203
+421 37 641 4612
rudolf.abraham [at] uniag.sk
administratíva
EM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601denisa.ackermannova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana ÁcsováKTKRP FBPodb. zamestnankyňaAT_4_21a
+421 37 641 4809
SDaJ
administratíva
+421 37 641 5704
andrea.acova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
andrea.acova1 [at] uniag.sk
Gabriela Áčová
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
gabriela.acova [at] uniag.sk
Kristína Adamčíková
prevádzková zamestnankyňa
remeselník+421 37 641 5760jozef.adamek [at] uniag.sk
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234
DFEM FEM, KE FEM
docentka, odb. zamestnankyňa
AE_7_8
+421 37 641 4581izabela.adamickova [at] uniag.sk
Ing. František Adamovský, PhD.KEAaI TF
odborný asistent
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781
docent
Bz_1_30
+421 37 641 5804
KŠCH FAPZ, FAPZodborný asistent, administratíva
AT_2_11
+421 37 641 4700
jaroslav.andreji [at] uniag.sk
KZ FZKIdocentka
Bz_0_14
+421 37 641 4247
ŠD Prib. SDaJ
administratíva
+421 37 641 5752
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.KSaVB TFdocent
AC_0_14
+421 37 641 4363
odborný asistent
AC_0_16
+421 37 641 4795
profesorka
BA_1_103
+421 37 641 5805
maria.angelovicova [at] uniag.sk
Marcela Antalováupratovačka
Milan Arpáš
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
docentkaAT_2_14+421 37 641 4314henrieta.arpasova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa
iveta.arpasova [at] uniag.sk
Lucia ArpášováKMi FBPupratovačka
AZ_3_57
+421 37 641 4408lucia.arpasova [at] uniag.sk
vedecko - výskumný zamestnanecAC_1_9+421 37 641 4497julius.arvay [at] uniag.sk
KBaH FZKI
odborná asistentka
ZB_2_201
+421 37 641 5250
elena.aydin [at] uniag.sk
odborná asistentka
AZ_2_6
+421 37 641 4315
Zuzana BabulícováDTF TF
strážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003
zuzana.babulicova [at] uniag.sk
Ing. Jana BacskorováDTF TFadministratívaMF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
jana.bacskorova [at] uniag.sk
BZ UPremeselník
+421 37 641 4780alena.bacinska [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
jana.bacova [at] uniag.sk
KCH FBPodborný asistentAC_1_13
+421 37 641 4369
KE FEModborná asistentkaAE_8_22+421 37 641 4527zuzana.bajusova [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Bakay, PhD.KBZ FZKI
odborný asistent
TD_0_131
+421 37 641 5445
ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Adriána Bakošová, MBACVVP FEMvýskumná zamestnankyňaAS_1_101+421 37 641 5897
DFEM FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
veronika.bakosova [at] uniag.sk
administratíva
AE_3_309
+421 37 641 5550
maria.bakova [at] uniag.sk
Dušan BalážCIKT UP
odb. zamestnanec IT
AT_0_2
+421 37 641 4184
Ing. Juraj Baláži, PhD.
odborný asistent
MF-B_3_Sa420+421 37 641 5690juraj.balazi [at] uniag.sk
administratíva
AS_1_109
+421 37 641 5270
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
docentka
ARI_1_12+421 37 641 4327
Igor BalkoEnergetik UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5848
igor.balko [at] uniag.sk
IKCV DTF TFremeselník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
Agneša BalkováKZSBT TFadministratíva
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
Barbora Balkováupratovačka
AC_3_5
+421 37 641 4498
Ing. Milada Balková, PhD.KZSBT TFodborná asistentkaMQ_1_104+421 37 641 5778
STO UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5459
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.profesorka, administratívaFF_0_2/2, AE_0_3+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
KE FEModb. zamestnankyňaAE_8_20+421 37 641 4574
KTKŽP FBPodb. zamestnankyňaAT_3_9b+421 37 641 4719regina.banyiova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.KEaB FAPZ
profesor
AZ_4_22+421 37 641 4450
KSaVB TFodborný asistent
AC_0_18
+421 37 641 4355marek.barat [at] uniag.sk
PhDr. Pavol BarátKSV FEModborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
KMi FBP
odborná asistentka
AZ_3_47
+421 37 641 4494
Ing. Mária Barboričová
výskumná zamestnankyňa
AZ_5_5
maria.barboricova [at] uniag.sk
Erika BárczyováupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
Ing. Anna Báreková, PhD.odborná asistentkaZP_0_1.25+421 37 641 5222anna.barekova [at] uniag.sk
KKI FZKI
docent
ZM_1_2.08+421 37 641 5236
CIKT UP
odb. zamestnankyňa IT
AE_4_411
+421 37 641 4400
helena.baroskova [at] uniag.sk
profesorka
AS_1_127
+421 37 641 4147
Dana BaumanováDFEŠRR FEŠRR
administratíva
AE_0_2+421 37 641 5729dana.baumanova [at] uniag.sk
upratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
zuzana.bederova [at] uniag.sk
KPr FEŠRR
administratíva
FF_0_4
+421 37 641 5078
administratíva
AE_1_106
+421 37 641 5525
Erika BekéniováSlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
erika.bekeniova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana BélaiováUP R Radministratíva
AE_3_316
+421 37 641 5539zuzana.belaiova [at] uniag.sk
VYD UPremeselníkAC_-1_34
+421 37 641 5347
emilia.belakova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
odborný asistent
BA_1_116
+421 37 641 5824lubomir.belej [at] uniag.sk
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_2
+421 37 641 5037, +421 376 517 743
beata.bellerova [at] uniag.sk
KJ FEM
administratíva
AE_5_502
+421 37 641 4556diana.bencova [at] uniag.sk
Etela Bencová
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
Ing. Tatiana Bencová, PhD.KF FEM
odborná asistentka
AS_2_224+421 37 641 4155tatiana.bencova [at] uniag.sk
Andrea BenczováKŠZ FAPZupratovačka+421 376 414 774
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
Veronika Beneová
upratovačka
UVUM Kves R
administratíva
AE_0_8+421 37 641 5503katarina.benkova [at] uniag.sk
Juraj BeňoDTF TF
strážnik / vrátnik
juraj.beno [at] uniag.sk
Peter BeňovodičAE_0_10
+421 37 641 5564
peter.beno [at] uniag.sk
odborný asistent
AE_8_26
+421 37 641 4583
ondrej.benus [at] uniag.sk
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEModborný asistent
AS_3_309
+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
docentka
AE_6_601
+421 37 641 4566janka.beresecka [at] uniag.sk
Marta Berkyováprevádzková zamestnankyňa+421 37 641 5705marta.berkyova [at] uniag.sk
Gabriela Bernáthová
remeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155gabriela.bernathova [at] uniag.sk
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
docent
Bz_1_18
+421 37 641 5801
slavko.bernath [at] uniag.sk
KKaST TF, ODVaS TF
odborný asistent, odb. zamestnanec
VS_0_10, MF-B_3_Sa418+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
prevádzková zamestnankyňa
KRVaTE FAPZremeselníkAA_1_11
+421 376 414 267
remeselník+421 37 641 4780helena.bibenova [at] uniag.sk
DFEM FEM, KZVMP R R, KE FEM
profesor, odb. zamestnanec, administratíva
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
peter.bielik [at] uniag.sk
odborná asistentka, administratíva
TD_0_121
+421 37 641 5425
Ing. Matúš Bilčík, PhD.
odborný asistent
9P4+421 37 641 5786matus.bilcik [at] uniag.sk
Mgr. Jana Bilčíková
výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.08
+421 37 641 4913
jana.bilcikova [at] uniag.sk
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_4_12+421 37 641 4328
Kateřina Bírová
prevádzková zamestnankyňa
DFEM FEMadministratívaAS_1_108a
+421 37 641 5125
zita.birova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AZ_3_48+421 37 641 4430
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.KTKŽP FBPdocent
AT_3_13
+421 37 641 4113
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.KHaBP FBP, FBPdocentka, administratívaSD-AB_0_8, BA_1_118+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
upratovačka
AT_3_7b
+421 37 641 4023eva.bocanova [at] uniag.sk
Ing. Štefan Boďo, PhD.KZSBT TFodborný asistent
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665stefan.bodo [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
administratívaFF_2_30
+421 37 641 5084, +421 37 641 5081
zuzana.bohatova [at] uniag.sk
Ing. Helena BojdováDFAPZ FAPZadministratíva
AE_0_6
+421 37 641 5543
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
docentka
AT_4_19
+421 37 641 4703
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEMdocentAS_2_219+421 37 641 4199
docent
AA_5_15
+421 37 641 4256
peter.bokor [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5763
remeselník
+421 37 641 5760
UUS Kves R
technický zamestnanec prevádzky
SD-ND-B_1_150
+421 37 641 5744
martin.bona [at] uniag.sk
Ing. Mária Borbélyová, PhD.DFEM FEMadministratíva
AS_1_106
+421 37 641 5896maria.borbelyova [at] uniag.sk
Mgr. Petra BorotováVCABT UP
výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.04
+421 37 641 4915
petra.borotova [at] uniag.sk
KSaVB TF
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
Roman BosákBZ UP
remeselník
Ing. Anna Božiková
administratíva
AE_2_202
+421 37 641 5504
KF TF
docentka
MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
upratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452olga.bradacova [at] uniag.sk
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.KFR FAPZprofesor
AZ_5_4
+421 37 641 4448
Veronika Brezinová
remeselník
Mu206
+421 37 641 5487
veronika.brezinova [at] uniag.sk
CUŠ UPupratovačkaSD-ML-L_0_24
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.docent
BG_1_115
+421 37 641 4787
administratíva
AZ_2_4
+421 37 641 4420
Marta Bryndzová
upratovačka
31+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
remeselník
+421 37 641 4780
KŠZ FAPZ
odborný asistent
AZ_1_9+421 37 641 4802ondrej.bucko [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Buday, PhD.
vedecko - výskumný zamestnanec
AA_1_12+421 37 641 4219
administratíva
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
henrieta.budayova [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa
docent
EM_0_4
+421 37 641 5609
prevádzkový zamestnanec
KGPB FAPZ
odborný asistent
AT_1_4+421 37 641 4294
odb. zamestnankyňa
VS_0_7
+421 37 641 4741martina.bujkova [at] uniag.sk
Margita Bujná
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
margita.bujna [at] uniag.sk
KKaST TFodborný asistent
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
marian.bujna [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_8_24
+421 37 641 4577tatiana.bullova [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033
maria.bumbalova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR
odborná asistentka
FF_1_38+421 37 641 5656monika.bumbalova [at] uniag.sk
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795lubomir.bures [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
remeselník
KOR FAPZprofesorAA_5_16
+421 37 641 4253
ludovit.cagan [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.KGPB FAPZ
docent
AT_1_11
+421 37 641 4297
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.KRVaTE FAPZ
docentka
AA_2_28
+421 37 641 4224eva.candrakova [at] uniag.sk
administratíva
TD_1_215+421 37 641 5406
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4794lucia.candrakova [at] uniag.sk
Ing. Mária Candráková
administratíva
AE_1_107
+421 37 641 5570
maria.candrakova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_13
+421 376 414 860tatiana.candrakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.KFŽ FBP
profesorka
AT_0_4F
+421 37 641 4343
marcela.capcarova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR
odborný asistent
AZ_0_4
+421 37 641 5657
administratívaSD-ML-L_0_29
+421 37 641 5743
remeselník
+421 37 641 5771
remeselník
AC_0_42
+421 37 641 4227
tatiana.cirokova [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Civáňováodb. zamestnankyňaQ-gar_0_4
+421 37 641 4617
lubica.civanova [at] uniag.sk
Mgr. Lucia Civáňová
lektor
SD-ML-L_0_32b
+421 37 641 5470
lucia.civanova [at] uniag.sk
Ing. Ján Csillag, PhD.IKCV DTF TF, KF TF
vedecko - výskumný zamestnanec, odborný asistent
Vu314
+421 37 641 4722
jan.csillag [at] uniag.sk
František Cupákremeselník
+421 37 641 5340
VYD UP
remeselník
AC_-1_32+421 37 641 4347marta.cupakova [at] uniag.sk
KEAaI TF
docent
MF-B_2_Va320+421 37 641 5783
Ing. Peter Czako, PhD.odborný asistentBA_0_7
+421 37 641 4777
peter.czako [at] uniag.sk
UOaVO R Rstrážnik / vrátnik
0.17
+421 37 641 5257vavrinec.czako [at] uniag.sk
Ing. Barbora Čakovská, PhD.KVSZK R Radministratíva
AE_2_205
+421 37 641 5553
barbora.cakovska [at] uniag.sk
Mgr. Petra Čančováasistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
docentkaAT_3_11+421 37 641 4310margita.canigova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čapla, PhD.KHaBP FBPodborný asistentBA_1_108
+421 37 641 4371
jozef.capla [at] uniag.sk
KPr FEŠRRodborný asistentFF_1_39+421 37 641 5075
UP R R
administratíva
AE_3_307
+421 37 641 5534nada.cechovicova [at] uniag.sk
Jozef ČentéšSE UPr Kves Rremeselník
KU_0_7
+421 37 641 5740
jozef.centes [at] uniag.sk
odb. zamestnanecVS_0_8+421 37 641 4729peter.cepcek [at] uniag.sk
VYD UPodb. zamestnankyňa
AC_-1_21
+421 376 414 564
Ing. Jana Černá, PhD.KBZ FZKIodb. zamestnankyňa
TD_0_132
+421 37 641 5437
ŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5711
stefan.cernak [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
+421 376 415 705
docent, administratívaAA_1_5
+421 37 641 4231
ivan.cerny [at] uniag.sk
Ing. Dominika Čeryová, PhD.KE FEModborná asistentkaAE_8_24+421 37 641 4578
Ing. Silvia Čéryová, PhD.KCH FBPvedecko - výskumná zamestnankyňaAC_1_23+421 37 641 4607
KKaST TF
docent
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
peter.cico [at] uniag.sk
KBaH FZKI
odborný asistent
ZP_1_2.10+421 37 641 5224jan.cimo [at] uniag.sk
administratíva
TD_0_116
+421 37 641 5417
lenka.cimova [at] uniag.sk
odborný asistentTD_0_120
+421 37 641 5427
administratíva
AS_1_108c
+421 37 641 5177
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.profesor
AT_3_9a
+421 37 641 4709
juraj.cubon [at] uniag.sk
Ing. Gabriela ČurgaliováODVaS TFodb. zamestnankyňa
gabriela.curgaliova [at] uniag.sk
Iveta Čurgaliová
administratíva
ARI_0_8
+421 37 641 4273
iveta.curgaliova [at] uniag.sk
Stanislav ČurgalyKPr FEŠRRremeselníkFF_0_18
+421 37 641 5732
stanislav.curgaly [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čurlej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent
BA_1_117
+421 37 641 5825
Ing. Veronika DalkovičováDFEŠRR FEŠRR
administratíva
AE_0_26
+421 37 641 5757
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec
Sa409
+421 37 641 4406
Ing. Renáta DaňováSlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_102+421 37 641 5044
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.KŠZ FAPZ
profesor
AZ_0_8
+421 37 641 4805ondrej.debreceni [at] uniag.sk
odborná asistentka
AA_1_10
+421 37 641 5860
eva.demjanova [at] uniag.sk
Ing. Ivana DemováKFR FAPZvýskumná zamestnankyňa
AA_5_19
+421 37 641 4851
KHaBP FBPodb. zamestnankyňaBA_1_105+421 37 641 5826
DFAPZ FAPZ
administratíva
AE_0_34
+421 37 641 5496
CVVP FEMvýskumný zamestnanec
AS_1_105
+421 37 641 4187
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_2_17
+421 37 641 4745
milan.dobias [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.odb. zamestnankyňa
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
KE FEM
odborná asistentka
AE_8_26
+421 37 641 4584
ludmila.dobosova [at] uniag.sk
Miriam DolešováUFZ Kves R
administratíva
AE_1_104
miriam.dolesova [at] uniag.sk
Gabriela DomastováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
SR R R
administratíva
AE_3_313
+421 37 641 5754
Milan Dorušinecremeselník
+421 37 641 5472
KUPH FAPZ
odb. zamestnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
odborná asistentka
AS_1_111
+421 37 641 4633
VYD UP
odb. zamestnankyňa
AC_-1_21
+421 37 641 4560
odborný asistent
AT_4_18
+421 37 641 4421
odb. zamestnankyňa
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252
katarina.drgonova [at] uniag.sk
Ing. Róbert Drlička, PhD.
odborný asistent
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
Zuzana DrozdákováEnergetik UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5111, +421 37 641 4111
zuzana.drozdakova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001stefan.dubnicky [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
odborná asistentka
AT_3_1
+421 37 641 4710
viera.duckova [at] uniag.sk
profesor
AC_2_16
+421 37 641 4385
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
docent
AC_0_13
+421 37 641 4357
jozef.dudak [at] uniag.sk
VYD UP
odb. zamestnankyňa
AC_-1_19+421 37 641 4561lubica.dudakova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_2_34
+421 37 641 4880viera.duchonova [at] uniag.sk
VCABT UPvedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.33
+421 37 641 4929, +421 37 641 4975
hana.duranova [at] uniag.sk
remeselníkVS_0_26
+421 37 641 4748
Bc. Ivana ĎurinováSKves Kves Radministratíva
AE_2_207
+421 37 641 5520
KHaBP FBP
výskumná zamestnankyňa
105
+421 37 641 5826
Eva Ďurišová
upratovačka
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.KEaB FAPZ
odborná asistentka
AZ_4_30
+421 37 641 4453
DFAPZ FAPZ
administratíva
AE_0_34
+421 37 641 5496
zuzana.durkova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Ďurkovič
odb. zamestnanec
AA_3_313
+421 37 641 5569
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.odborná asistentkaFF_1_45/2
+421 37 641 5071
Zuzana Dzíbelovávýskumná zamestnankyňa
57
+421 37 641 4694
Ing. Mariana Eliašová, PhD.
odborná asistentka
EM_1_15+421 37 641 5614mariana.eliasova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
docent
AZ_4_31
+421 37 641 4444
Ing. Dávid Ernst, PhD.KRVaTE FAPZodborný asistent
AA_1_8
+421 376 414 217david.ernst [at] uniag.sk
Bohuš FančovičremeselníkSkolka_0_1, VS_0_11+421 37 641 4733, +421 37 641 4740
Janka Fančovičová
upratovačka
docent
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
RNDr. Mária Farkašová, PhD.odborná asistentkaAS_1_113
+421 37 641 4631
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa
AT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336eva.farmadinova [at] uniag.sk
UMU Kves Radministratíva
AE_3_316
+421 37 641 5540
KVĽ FAPZ
odborná asistentka
AA_2_33
+421 37 641 4324katarina.sramkova [at] uniag.sk
Anna Fazekašovávýskumná zamestnankyňa
AP_0_16Az
+421 37 641 4601
docentka
AE_6_603+421 37 641 4563maria.fazikova [at] uniag.sk
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.KEM FEŠRRprofesor
EM_2_23
+421 37 641 5626
odborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.KMi FBPdocentkaAZ_3_41+421 37 641 5813sona.felsociova [at] uniag.sk
KZ FZKIodb. zamestnanec
Bz_0_2
+421 37 641 4262andrej.ferenc [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AA_5_521
+421 37 641 4851jana.ferencova [at] uniag.sk
Emília FerencziováŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4006
emilia.ferencziova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_222
+421 37 641 4157alexandra.vanova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
veronika.ferenczyova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIprofesorka
TD_0_102
+421 37 641 5426lubica.feriancova [at] uniag.sk
VCABT UP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.08
+421 37 641 4926, +421 37 641 4971
veronika.fialkova [at] uniag.sk
Ing. Martin Fik, PhD.
odborný asistent
AT_2_7+421 37 641 4717martin.fik [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.docentkaBA_1_119
+421 37 641 5827
martina.fikselova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5348marian.filipcik [at] uniag.sk
Patrik FilipčíkKotolne UPr Kves Rremeselník+421 37 641 5763patrik.filipcik [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_210+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.profesorAC_0_9+421 37 641 4350
Ing. Norbert Florišadministratíva
FF_2_30
+421 37 641 5081
Ing. Roman Flóriš, PhD.odborný asistent
TD_0_120
+421 37 641 5427
administratíva
ABT_1_2.21+421 37 641 4966
odborná asistentkaAE_5_504+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
DFEM FEMadministratívaAS_1_102+421 37 641 5155
Jozefa Františová
upratovačka
A_0_34
+421 37 641 4260
jozefa.frantisova [at] uniag.sk
Ing. Ján Fráter
odb. zamestnanec IT
AS_3_315c
+421 37 641 4118
KZ FZKIupratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
vladimira.froncova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
Ing. Jakub Fuska, PhD.KKI FZKIodborný asistentZM_0_1.13
+421 37 641 5218
prevádzkový zamestnanec
marian.fuska [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
AE_0_30a+421 37 641 4495alena.gabalcova [at] uniag.sk
odborný asistent
AT_1_16
+421 37 641 4295
VCABT UPvedecko - výskumná zamestnankyňaABT_0_1.49
+421 37 641 4902
lucia.gabriny [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.profesor
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620
ULP R Radministratíva
AE_6_606
+421 37 641 5725helena.gajdosova [at] uniag.sk
Jarmila Gajdošová
upratovačka
jarmila.gajdosova [at] uniag.sk
administratíva
AE_0_26
+421 37 641 5757
odb. zamestnankyňa
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.KVZ FAPZ
docent
AT_4_7
+421 37 641 4331
Ing. Jozef Gálik, PhD.KHP FEModborný asistentAS_0_04
+421 37 641 5891
KZSBT TF, TFprofesor, administratívaMF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
Ľuboš GaloSE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340lubos.galo [at] uniag.sk
Dana Galová
upratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
CVVP FEM
odborná asistentka
AS_3_318+421 37 641 4126
KJ FEModborná asistentkaAE_4_404+421 37 641 4542
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.KBaB FBPprofesorka
ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517
zdenka.galova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana GálováKves R
administratíva
AE_2_206+421 37 641 5521zuzana.galova [at] uniag.sk
docentAT_2_12+421 37 641 4701jozef.gasparik [at] uniag.sk
Pavol GašparíkKVD FAPZ
prevádzkový zamestnanec vo výskume
AP_0_24A
+421 37 641 4500
pavol.gasparik [at] uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňaAA_5_10+421 37 641 4255
Dana Gašparovičováodb. zamestnankyňa
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
dana.gasparovicova [at] uniag.sk
CUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_30a
+421 37 641 5460
Ing. Martina Gažarová, PhD.KVĽ FAPZ
odborná asistentka
AA_2_40
+421 37 641 4210
martina.gazarova [at] uniag.sk
odborný asistent, administratíva
AA_4_7
+421 37 641 4245
jan.gazo [at] uniag.sk
Marcela Gažováupratovačka
AUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468
KI FEMvýskumná zamestnankyňa
AS_2_212
+421 37 641 4143
galina.gerhatova [at] uniag.sk
Iveta Geršiová
odb. zamestnankyňa
AA_1_6+421 37 641 4213
Ing. Tomáš Giertl, PhD.KRBE FEŠRR
odborný asistent
MQ_0_KRBE7+421 37 641 4622, +421 37 641 4617tomas.giertl [at] uniag.sk
Soňa GogováUMU Kves R
administratíva
AE_3_303
+421 37 641 5548
sona.gogova [at] uniag.sk
KHaBP FBPprofesor
BA_1_109
+421 37 641 4325jozef.golian [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.odborný asistentBz_0_4+421 37 641 4322marcel.golian [at] uniag.sk
Margita GranátováKVSZK R RadministratívaAE_2_208
+421 37 641 5516
výskumná zamestnankyňa
AA_5_11
+421 37 641 4254romana.greguskova [at] uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AT_0_18F
+421 37 641 4288
hana.greifova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
KEP FEŠRR
odborná asistentka
EM_3_32
+421 37 641 5610
upratovačka
Margita Gubová
administratíva
AC_1_17
+421 37 641 4377
margita.gubova [at] uniag.sk
Ilda GulkováKŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa
AZ_1_10
+421 37 641 4414ilda.gulkova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEMdocent
AE_8_19
+421 37 641 4595
administratíva
SD-AB_0_5+421 37 641 5384katarina.gurcikova [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_102
+421 37 641 5041
janette.guzmicka [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_102
+421 37 641 5044
lubica.guzmicka [at] uniag.sk
IKCV DTF TFodb. zamestnankyňaMF-B_4_Fa511+421 37 641 5484michaela.guzmicka [at] uniag.sk
administratívaAE_1_114+421 37 641 5507zlatica.guzmicka [at] uniag.sk
Jozef Guzmickýprevádzkový zamestnanec
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa+421 37 641 4823
Silvia GyepesováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
silvia.gyepesova [at] uniag.sk
Ľudovít Gyuricaodb. zamestnanecSI129, SI134+421 37 641 5683, +421 37 641 5680
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.docent
AA_0_19
+421 37 641 4204
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.KVĽ FAPZdocentkaAA_2_31
+421 37 641 4467
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
prevádzková zamestnankyňa
anna.habinakova [at] uniag.sk
Ing. Štefan Hajdu
odb. zamestnanec
BG_0_003+421 37 641 4775stefan.hajdu [at] uniag.sk
RNDr. Daniela HaladováKVZ FAPZvýskumná zamestnankyňaAT_5_32+421 37 641 4333daniela.haladova [at] uniag.sk
odborná asistentka
TD_0_129
+421 37 641 5422
KKI FZKI, FZKIprofesor, administratívaZM_1_2.06+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
docentka, administratíva
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
klaudia.halaszova [at] uniag.sk
Eva Halenárováupratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838eva.halenarova [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa
AT_1_12
+421 37 641 4298
Ing. Marcela Hallová, PhD.odborná asistentkaAS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
odborná asistentka
EM_2_25
+421 37 641 5631daniela.halmova [at] uniag.sk
profesor
AZ_1_10
+421 37 641 4279marko.halo [at] uniag.sk
odborný asistent
ZP_0_1.31
+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
KJ FEMupratovačkazuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.KVS FEŠRRodborná asistentkaAZ_0_1+421 37 641 5656denisa.hanackova [at] uniag.sk
KTKRP FBPodb. zamestnankyňa
AT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816
adriana.handzusova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka
AS_1_125
+421 37 641 4158
odborná asistentka
AT_2_4
+421 37 641 4704
jana.hanusova [at] uniag.sk
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.
odborný asistent
AT_4_10
+421 37 641 4320
KCH FBP
vedecko - výskumný zamestnanec
AC_1_14+421 37 641 4376
Mgr. Petra HargašováDFEM FEM
administratíva
AS_1_106+421 37 641 5511petra.hargasova [at] uniag.sk
Ing. Marta Harničárová, PhD.KEAaI TF
vedecko - výskumná zamestnankyňa
Vu306+421 37 641 5782
KTKŽP FBP
docent
AT_3_10
+421 37 641 4708
peter.hascik [at] uniag.sk
odb. zamestnanec IT
AE_1_112
+421 37 641 4864
lubos.hatar [at] uniag.sk
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.odborný asistent
EM_3_33
+421 37 641 5627
martin.hauptvogl [at] uniag.sk
BZ UP
odb. zamestnanec
BB2_0_1+421 37 641 4772, +421 37 641 4737anton.haver [at] uniag.sk
KFR FAPZupratovačka
maria.hazdova [at] uniag.sk
Ing. Eva Hečková
administratíva
ABT_1_2.22+421 37 641 4956eva.heckova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
profesorka
Bz_1_24
+421 37 641 4712
ŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
docentka
AS_2_211+421 37 641 4198
Renáta Hercováprevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4005
renata.hercova [at] uniag.sk
SlPK UPupratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032
maria.herudova [at] uniag.sk
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.odborná asistentkaTD_1_210
+421 37 641 5432
dagmar.hillova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.docentka
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
odborný asistentMF-B_2_Va316+421 37 641 4749
KOR FAPZvedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_5_524
+421 37 641 4041
Ing. Lukáš Hleba, PhD.odborný asistent
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
lukas.hleba [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňaAS_1_121+421 37 641 4190alena.hlinkova [at] uniag.sk
KMan FEM
odb. zamestnankyňa
AS_2_200+421 37 641 4138
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
profesor
AP_0_14A+421 37 641 4469svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
KTKRP FBP
administratíva
AT_4_4
+421 37 641 4429eva.hokova [at] uniag.sk
Jaroslava HoláDFEŠRR FEŠRRupratovačka
Mgr. Dominik HollýDFBP FBPodb. zamestnanec ITBA_0_12+421 37 641 4869dominik.holly [at] uniag.sk
KZSBT TFodborný asistent
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_3_303
+421 37 641 4144
maria.holotova [at] uniag.sk
administratíva
SD-AB_1_115
+421 37 641 4874
maria.holovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.docent
AS_2_226
+421 37 641 4146ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557
Ing. Jozef HomolaKVD FAPZvýskumný zamestnanec AT_5_6
+421 37 641 4506
jozef.homola [at] uniag.sk
docent, administratívaZP_1_2.04+421 37 641 5244jan.horak [at] uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňaBG_1_110+421 376 414 779vladimira.sedlackova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZodborná asistentkaAZ_1_3+421 376 414 872michaela.horna [at] uniag.sk
Dušan Horníkvodič+421 37 641 5468dusan.hornik [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4006
Iveta Horníková
prevádzková zamestnankyňa
iveta.hornikova [at] uniag.sk
KM FEM
odborná asistentka
AS_1_116+421 37 641 4180radomira.greganova [at] uniag.sk
profesorka, administratíva
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
elena.horska [at] uniag.sk
BZ UPodb. zamestnanecAP_0_31A
+421 37 641 4791
frantisek.horvat [at] uniag.sk
upratovačkaAS_2_220
+421 37 641 4194
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.KJ FEModborná asistentkaAE_4_405+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Patrícia HorváthováDFEM FEM
administratíva
AS_1_108c, AS_2_218+421 37 641 5177, +421 376 414 854
Silvester HorváthUOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47
+421 37 641 4001
silvester.horvath [at] uniag.sk
Ing. Mária Horvátová
výskumná zamestnankyňa
AC_3_22
+421 37 641 4498
Ing. Elena Hošková, PhD.KE FEM
odborná asistentka
AE_7_6
+421 37 641 4575
Jozefína HozákováVYD UPremeselníkAC_-1_32
+421 37 641 5267
administratíva
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
KMan FEModborná asistentkaAS_2_210+421 37 641 4160
Ing. Peter Hric, PhD., Ing.-Paed.IGIPKRVaTE FAPZ
odborný asistent
AA_3_310
+421 37 641 4265peter.hric [at] uniag.sk
Ing. Michal Hrivnák, PhD.odborný asistent
AE_6_608
+421 37 641 4565
Roman HrmoUA UPr Kves Rodb. zamestnanec
+421 37 641 5728
roman.hrmo [at] uniag.sk
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.KŠCH FAPZ
odborný asistent
AT_2_5
+421 37 641 4744
CUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_26+421 37 641 5467
administratívaAE_3_306+421 37 641 5536
Ing. Miroslava HrstkováKCH FBPvýskumná zamestnankyňa
AC_1_23
+421 376 414 607
miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_2_24+421 37 641 4215maria.hruba [at] uniag.sk
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.profesorMF-B_2_Va319+421 37 641 4764
Ing. Elena Hudáková
administratíva
AE_0_8
+421 37 641 5563
elena.hudakova [at] uniag.sk
KMan FEMdocentkaAS_2_205+421 376 414 135
Jozef HudecIKCV DTF TFprevádzkový zamestnanec vo výskumeVI119+421 37 641 5675
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.KOR FAPZ
profesor
AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
Ing. Vlasta HudecováKFR FAPZodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4455
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
docent
MQ_2_213
+421 37 641 4530
Roman Hulanodb. zamestnanec
SD-ND-B_1_150
+421 37 641 4885, +421 37 641 4884
roman.hulan [at] uniag.sk
docentka
AE_7_4
+421 37 641 4580
Gabriela HvizdováCIKT UPodb. zamestnankyňa IT
AE_4_408
+421 37 641 4483
Eva HyčkováUVUM Kves RadministratívaAE_1_108
+421 37 641 5529
eva.hyckova [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
VS_0_11
+421 37 641 4729
upratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707
MUDr. Peter Chlebo, PhD.KVĽ FAPZ
odborný asistent
AA_2_35+421 37 641 4883peter.chlebo [at] uniag.sk
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.KŠCH FAPZdocentAT_2_1
+421 37 641 4318
robert.chlebo [at] uniag.sk
VCABT UPvedecko - výskumná zamestnankyňaABT_1_2.12
+421 37 641 4907
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.docentAC_3_13
+421 37 641 4397
Martina Chmelkováadministratíva
AE_1_113
+421 37 641 5547
odborný asistentARI_1_101+421 37 641 4277
Peter ChňapekUA UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5771
odb. zamestnankyňaAZ_1_1+421 37 641 4413jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
PhDr. Renáta ChosraviováKKPV R RadministratívaAE_6_605+421 37 641 5538renata.chosraviova [at] uniag.sk
Eva ChovancováKGŠR FAPZ
odb. zamestnankyňa
BG_0_005
+421 37 641 4775
Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD.
odborný asistent
AZ_5_20
erik.chovancek [at] uniag.sk
Ing. Emília Chovanová, PhD.ŠD AB SDaJ
administratíva
+421 37 641 5822
KRR FEŠRRodborná asistentkaAE_6_602+421 37 641 4562
profesor
ARI_1_14
+421 37 641 4274
prevádzková zamestnankyňadagmar.chrenkova [at] uniag.sk
administratíva
AT_3_8+421 37 641 4312
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.profesor, administratíva
TD_1_218, ZP_1_2.03
+421 37 641 5410, +421 37 641 5245dusan.igaz [at] uniag.sk
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.KEaB FAPZ
odborný asistent
AZ_4_24
+421 37 641 4449
ivan.ikrenyi [at] uniag.sk
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.KPr FEŠRRdocentkaFF_1_49+421 37 641 5073
VCABT UP
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
SR R R
remeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491
Ing. Ivan Imrich, PhD.odborný asistent
AT_5_5
+421 37 641 4505
Dana InoveckáKEAaI TFodb. zamestnankyňaMF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
KEaB FAPZ
docentka
AZ_2_1
+421 37 641 4470jana.porhajasova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AT_4_18+421 37 641 4421eva.ivanisova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Ivanková
výskumná zamestnankyňa
AS_1_112+421 37 641 4163
KDaM TFdocentMQ_2_216+421 37 641 4611
administratíva
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
CBF FBPvedecko - výskumná zamestnankyňaBA_1_105
+421 37 641 5826
odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4545
johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Mgr. Slavomíra JakubcováSlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_11+421 37 641 5042slavomira.jakubcova [at] uniag.sk
Viera Jalakšovávýskumná zamestnankyňaAT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
Zuzana JaleczováKRR FEŠRRodb. zamestnankyňaAE_6_604
+421 37 641 4568
SlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_9
+421 37 641 5043
Ing. Tomáš Jambor, PhD.CBF FBPvedecko - výskumný zamestnanec
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925tomas.jambor [at] uniag.sk
Ing. Ján Jančiodb. zamestnanecVS_0_25
+421 37 641 4739
jan.janci [at] uniag.sk
remeselník
Mária JančiováadministratívaMF-B_1_204
+421 37 641 5489
administratívaMF-B_2_13
+421 37 641 4650
maria.janciova1 [at] uniag.sk
odb. zamestnanec
AE_1_104
+421 37 641 5532, +421 37 641 5530
peter.jancuska [at] uniag.sk
Ing. Alena Jančušková
administratíva
MF-B_1_Ma222+421 37 641 5493
KŠZ FAPZodborný asistent
AZ_1_7
+421 376 414 417
Emil Jánošíkvodič+421 37 641 5468
KKS TF
administratíva
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306miroslava.janosikova [at] uniag.sk
KDaM TF
docent
MQ_2_215
+421 37 641 4114ivan.janosko [at] uniag.sk
KOR FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_5_12+421 37 641 4043olga.janovicova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec ITAS_2_217
+421 37 641 4196
erik.jansto [at] uniag.sk
KRR FEŠRRdocentkaAE_6_612
+421 37 641 4567
jana.jarabkova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJadministratíva
+421 376 415 703
Pavol Javorčíkremeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771pavol.javorcik [at] uniag.sk
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.KMi FBPprofesorka
AZ_3_42
+421 37 641 4431
sona.javorekova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_130
+421 37 641 5038
romana.javornicka [at] uniag.sk
KOVV FZKIdocent
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
KOR FAPZ
upratovačka
AA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
upratovačka
nikola.jedlickova [at] uniag.sk
upratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
Ing. Viera Jindrováodb. zamestnankyňaAC_-1_21
+421 37 641 4569
viera.jindrova [at] uniag.sk
Ing. Ingrid Jiráskováodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_101
+421 37 641 5050
ingrid.jiraskova [at] uniag.sk
docentAC_0_1+421 37 641 4796
Dagmar Jordanovová
administratíva
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
Lýdia Juhásová
upratovačka
AA_3_312
+421 37 641 4237
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.KŠZ FAPZdocent
AZ_0_11
+421 37 641 4807
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
profesor
AT_4_9
+421 37 641 4332
KMan FEM
odborná asistentka
AS_2_209
+421 376 414 169zuzana.jurickova [at] uniag.sk
Ing. Martin Juriga, PhD.KPG FAPZodb. zamestnanecAC_3_16
+421 37 641 4391
remeselník
1.40
jozef.jurik [at] uniag.sk
KKI FZKI
docent
ZM_1_2.07
+421 37 641 5231lubos.jurik [at] uniag.sk
profesorka
Bz_1_19
+421 37 641 4715
odborná asistentka
AS_3_311+421 37 641 4171
docent
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107milan.kadnar [at] uniag.sk
docentkaAT_0_8F+421 37 641 4258anna.kalafova [at] uniag.sk
KKI FZKIodborná asistentkaZM_1_2.11+421 37 641 5238
Ing. Elena KaliarikováDFEM FEMadministratíva
AS_1_109
+421 37 641 5172
Ing. Karol Kania
odb. zamestnanec IT
AS_3_315b
+421 37 641 4173
karol.kania [at] uniag.sk
KZ FZKIadministratívaBz_0_12+421 37 641 4229anna.kanianska [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Kanka, PhD.
odborný asistent
AT_5_7
+421 37 641 4504
tomas.kanka [at] uniag.sk
KMan FEM, FEM
docentka, administratíva
AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
KZSBT TFdocentka
MQ_1_102
+421 37 641 5694ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa
AT_3_9b
+421 37 641 4719
Ing. Drahomíra Karasováadministratíva
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
Ing. Jana KaršňákováKEaB FAPZvýskumná zamestnankyňa
AZ_4_20
+421 37 641 4452
profesor, administratíva
AT_1_3
+421 37 641 4292
radovan.kasarda [at] uniag.sk
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.KZSBT TFdocentkaMF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
viera.kazimirova [at] uniag.sk
KM FEModborný asistent
AS_1_110
+421 37 641 4634
JUDr. Alžbeta KentošováUVO Kves Rodb. zamestnankyňaAE_3_315+421 37 641 5755
Ing. Róbert KirchnerBZ UPodb. zamestnanecAP_0_31A+421 37 641 4791robert.kirchner [at] uniag.sk
KBaH FZKIodb. zamestnanec
ZM_0_1.07
+421 37 641 5247
UPr Kves R
odb. zamestnanec
KU_1_19
+421 37 641 5726
Ing. Dana KlačkováadministratívaAE_0_45b+421 37 641 4892dana.klackova [at] uniag.sk
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
odborný asistent
ZP_0_1.30+421 37 641 5242marcel.kliment [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557
Tatiana KlimešováKŠCH FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AT_2_10
+421 37 641 4317
tatiana.klimesova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
SD-ML-L_0_34
+421 37 641 5450
Zdenka KlučárováKVS FEŠRRadministratíva
AZ_0_2
+421 37 641 5650
zdenka.klucarova [at] uniag.sk
UFZ Kves R
administratíva
AE_1_104
+421 37 641 5530
jana.klukova [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
výskumný zamestnanec
AA_0_21
+421 37 641 4830lubomir.kobida [at] uniag.sk
Ing. Renáta Kobidová, PhD.
odb. zamestnankyňa
AT_2_8+421 37 641 4705
Jozef Kocúr
remeselník
+421 37 641 5268
Jozef Kocúr
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5706
jozef.kocur [at] uniag.sk
KÚ FEMdocentAS_2_221+421 37 641 4151
Mgr. Barbora KolářováVCABT UP
odb. zamestnankyňa
ABT_0_1.47+421 37 641 4903
KF TFupratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
odborný asistent
AC_3_18+421 37 641 4396
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
profesorka, administratíva
AT_0_11F, SD-AB_0_8+421 37 641 4119, +421 37 641 5388adriana.kolesarova [at] uniag.sk
Ing. Anna Kolesárová, PhD.KTKRP FBP
odborná asistentka
BA_0_18
+421 37 641 5808
Alojz KollárUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
KBZ FZKI
odborný asistent
TD_0_131+421 37 641 5445
upratovačkaAZ_1_2+421 376 414 414
Ing. Katarína Kollárová, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňa, administratíva
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
Marta KollárováKAVR FAPZvýskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4388
Etela Kompasová
odb. zamestnankyňa
EM_2_22
+421 37 641 5623
KKPaPÚ FZKI
odborný asistent
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
Ing. Janeta Kondelová
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_10
+421 37 641 5040
KKS TF
upratovačka
MF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
Magdaléna KondeováupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Elka Kóňová, PhD.odb. zamestnankyňa
VS_0_3
+421 37 641 4738elka.konova [at] uniag.sk
Ing. Jana Kopčeková, PhD.KVĽ FAPZ
odborná asistentka
AA_2_32
+421 37 641 4249
Ivana KoppanováKVS FEŠRRupratovačka
administratíva
KU_1_18
+421 37 641 5741
stefan.koprda [at] uniag.sk
KUPH FAPZodborná asistentka, odb. zamestnankyňaAA_0_115
+421 37 641 4201
Milada Kordošováupratovačka70+421 37 641 4696milada.kordosova [at] uniag.sk
KKaST TFdocentMF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
maros.korenko [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa IT
KU_1_22
+421 37 641 5866
IKCV DTF TFodb. zamestnanec
2KZ
+421 37 641 4723
patrik.kosa [at] uniag.sk
docent, administratíva
MQ_2_209
+421 37 641 5776
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
odborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171
odborná asistentka, administratíva
AS_2_229
+421 37 641 4116
Ing. Ladislav Košťál
odb. zamestnanec IT
AE_1_112
+421 37 641 4876
Ing. Daniela Košťálová, PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AZ_3_49/2+421 37 641 5821daniela.kostalova [at] uniag.sk
KVZ FAPZ
upratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333
KRBE FEŠRRodborný asistentMQ_0_KRBE7+421 37 641 5613marian.kotrla [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TFdocentMF-B_3_Sa419+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
Henrich KováčAUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5526henrich.kovac [at] uniag.sk
Ing. Anton Kováčik, PhD.vedecko - výskumný zamestnanecAT_0_20F+421 37 641 4367anton.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
profesor
AT_0_7F
+421 37 641 4287
jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
Ing. Marián Kováčik, PhD.odborný asistentEM_3_38
+421 37 641 5606
marian.kovacik [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
profesor
AC_2_18+421 37 641 4381
Ing. Ivan Kováč, PhD.odborný asistentMF-B_3_Sa417+421 37 641 5687
odb. zamestnankyňa
AA_4_10a
+421 37 641 4241beata.kovacova [at] uniag.sk
UP R R
administratíva
AE_3_312
+421 37 641 5542darina.kovacova [at] uniag.sk
Emília KováčováKGPB FAPZ
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
administratíva
AE_3_314
+421 37 641 5753
Iveta KováčováupratovačkaSlPK_1_161
+421 37 641 5032
Katarína Kováčová
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4006
Lenka KováčováKAVR FAPZ
administratíva
AC_2_20
+421 37 641 4387
DTF TF
upratovačka
lydia.kovacova [at] uniag.sk
Pavla Kováčovástrážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11
+421 37 641 5750pavla.kovacova [at] uniag.sk
AUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468
peter.kovac2 [at] uniag.sk
Ing. Marek Kovár, PhD.
odborný asistent
AZ_5_1+421 37 641 4440
Elena Kovárováupratovačka
elena.kovarova [at] uniag.sk
odborný asistentAA_3_307+421 37 641 4182
odborná asistentka
AS_3_302+421 37 641 4130jana.kozakova [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.odborná asistentkaBA_0_6
+421 37 641 4609
odborná asistentka, administratíva
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
renata.krajcirova [at] uniag.sk
Štefan KrajčírBZ UP
remeselník
Kotolňa_0_117+421 37 641 5771stefan.krajcir [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
marcela.kralikova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
katarina.kramarova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
Ing. Koloman Krištof, PhD.KSaVB TFodborný asistent
AC_0_15
+421 37 641 4368
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.KFR FAPZodborná asistentkaAZ_5_6+421 37 641 4456eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
KTKŽP FBPodborný asistentAT_3_4+421 37 641 4528
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
renata.kromkova [at] uniag.sk
odborný asistentAZ_4_26samuel.ksinan [at] uniag.sk
docentkaAS_3_301+421 37 641 4165lubica.kubicova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TFdocentMF-B_2_8
+421 37 641 4879
Ing. Ľubica KubíkováUP R Radministratíva
AE_3_307
+421 37 641 5537
lubica.kubikova [at] uniag.sk
docent
TD_0_103+421 37 641 5423
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.KKS TFdocentMF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEM
docent
AS_2_225
+421 37 641 4191
Ing. Marián Kučerka
administratíva
KU_1_21
+421 37 641 5870
Bc. Dana KúdelováUVUM Kves R
administratíva
AE_1_113
+421 37 641 5547
dana.kudelova [at] uniag.sk
KZSBT TF
odborný asistent
MF-B_1_Ma215
+421 37 641 5677
Ing. Jaroslav KunaKEaB FAPZ
výskumný zamestnanec
AZ_2_10
+421 37 641 4484
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
odborná asistentka
MF-B_2_9+421 37 641 4725daniela.kunecova [at] uniag.sk
CIKT UP
odb. zamestnankyňa IT
AE_4_410
+421 37 641 4493
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.KHaBP FBP
docentka
BA_1_104
+421 37 641 5807simona.kunova [at] uniag.sk
Mgr. Zuzana KunováKZVMP R R
administratíva
AE_3_304
+421 37 641 5482
BZ UPremeselník
radoslav.kuruc [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5714ingrid.kutkova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
emilia.kvasnovska [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823marta.lacikova [at] uniag.sk
Juraj LacinaODVaS TFodb. zamestnanec
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.KUPH FAPZprofesorkaAA_0_12
+421 37 641 4205
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
docentka
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5219
Ing. Peter Lackóadministratíva
AE_3_314
+421 37 641 5746
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_25
+421 37 641 4594
jana.ladvenicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEM, R R
docent, administratíva
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
vodič
+421 37 641 5468
docentka
AS_2_223
+421 37 641 4149
odborná asistentka
AE_7_5
+421 37 641 4572
ŠD Prib. SDaJ
prevádzkový zamestnanec
jan.lazarcik [at] uniag.sk
Ing. Kamila Lazarčíkováadministratíva
KPr FEŠRRdocentka
FF_1_45/1
+421 37 641 5076
odborná asistentka
AS_0_04+421 37 641 5898ema.lazorcakova [at] uniag.sk
Ing. Petra Lenártová, PhD.KVĽ FAPZodborná asistentkaAA_2_38+421 37 641 4246petra.lenartova [at] uniag.sk
Marián Lenčéšvýskumný zamestnanec AZ_2_14+421 37 641 4485marian.lences [at] uniag.sk
DFZKI FZKIadministratíva
TD_1_215
+421 376 415 406
docentka
MQ_1_106
+421 37 641 5777
odb. zamestnankyňa
Bz_0_5
+421 37 641 4239maria.letkova [at] uniag.sk
KCH FBPdocentkaAC_1_15+421 37 641 4353
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.KBZ FZKIodb. zamestnankyňa
TD_0_124
+421 37 641 5443
odborný asistent
BA_1_106
+421 37 641 5806
odb. zamestnanec
AC_-1_21
+421 376 414 564
remeselník
+421 37 641 5459
daniel.lorincz [at] uniag.sk
KZaKA FZKIodb. zamestnanec
TD_0_105
+421 37 641 5424
Mária LukacsovicsováupratovačkaSD-ML-L_0_24maria.lukacsovicsova [at] uniag.sk
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBPprofesor, administratíva
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
docent
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
ondrej.lukac [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.KMan FEM
odborná asistentka
AS_2_209
+421 37 641 4169
zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Lužicovávýskumná zamestnankyňaABT_0_1.48+421 37 641 4901renata.luzicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
docent
AA_0_14
+421 37 641 4202milan.macak [at] uniag.sk
odborný asistent
AC_0_8
+421 37 641 4798
miroslav.macak [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka
AE_4_406+421 37 641 4558
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
docent
AC_0_19+421 37 641 4362juraj.maga [at] uniag.sk
Ing. Valéria MagáthováDFEŠRR FEŠRR
administratíva
AE_0_25
+421 37 641 5748
Eva MagátováKEaB FAPZupratovačka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
výskumný zamestnanec
AC_1_21
+421 37 641 5372
peter.magdina [at] uniag.sk
administratívaTD_1_218+421 376 415 410
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
docent
MQ_2_202
+421 37 641 4618
KMi FBPdocentkaAZ_3_45+421 37 641 4434
ŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec
Ing. Vlastimil Malý, PhD.KKS TF
odborný asistent
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
Ing. Renáta Mamráková
administratíva
AT_0_9F
+421 37 641 4286renata.mamrakova [at] uniag.sk
UOaVO R Rstrážnik / vrátnik
výskumná zamestnankyňa
AE_0_25, FF_0_4+421 37 641 5748
Silvia Mányiováodb. zamestnankyňaAS_3_307+421 37 641 4188silvia.manyiova [at] uniag.sk
KTKRP FBPdocent
AT_4_2
+421 37 641 4379
Božena Mareková
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5705bozena.marekova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.KŠZ FAPZ
profesor
AZ_1_12
+421 37 641 4418
milan.margetin [at] uniag.sk
KRR FEŠRR
odborný asistent
AE_6_602+421 37 641 4562martin.maris [at] uniag.sk
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.KPr FEŠRR
profesorka
FF_1_44
+421 37 641 5072
eleonora.marisova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AA_5_20
+421 37 641 4257beata.martiskova [at] uniag.sk
Ing. Nora Maruniaková, PhD.KFŽ FBP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965
Jozef MasarykŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec+421 37 641 4207
profesor
AT_0_3F
+421 37 641 4284peter.massanyi [at] uniag.sk
odb. zamestnanec IT
AE_4_407
+421 37 641 4486
Ing. Zuzana Mašková, PhD.KMi FBP
odborná asistentka
AZ_3_40
+421 37 641 4432zuzana.maskova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_1_128
+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentkaAE_5_506+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
odborný asistentAS_1_117+421 37 641 4632vladimir.matusek [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4138
administratíva
TD_0_114+421 37 641 5414
odborný asistent
AZ_3_50
+421 37 641 5810juraj.medo [at] uniag.sk
Ing. Katarína Melichová, PhD.KRR FEŠRR
odborná asistentka
AE_6_608
+421 37 641 4565
KTKRP FBPdocentka
BA_0_7
+421 37 641 4777
andrea.mendelova [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
klara.mentova [at] uniag.sk
Jozef MesárošIKCV DTF TFodb. zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675jozef.mesaros [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa
lydia.mesarosova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mesjarová
administratíva
TD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441
KOVV FZKIdocentBz_1_21
+421 37 641 5802
odborná asistentka
Bz_0_11+421 37 641 4243
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
US UPr Kves Rupratovačka
helena.mihalikova [at] uniag.sk
remeselník
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
profesor
MF-B_1_Ma211+421 37 641 5678stefan.mihina [at] uniag.sk
KDaM TFvýskumná zamestnankyňa
MQ_2_206
+421 37 641 4875
marta.mihinova [at] uniag.sk
Ladislav Michálek
odb. zamestnanec
MQ_0_11
+421 37 641 4797
CBF FBPvedecko - výskumný zamestnanec
jaroslav.michalko [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
upratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221
aneta.mikelova [at] uniag.sk
Peter Mikla
strážnik / vrátnik
Ján MiklášremeselníkVI119
+421 37 641 5675
jan.miklas [at] uniag.sk
Ing. Marián Miko, CSc.
odborný asistent
AA_4_2+421 37 641 4228marian.miko [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves R
remeselník
Mgr. Daniel MikušovičCUŠ UPlektor
SD-ML-L_0_33
+421 37 641 5469
daniel.mikusovic [at] uniag.sk
KKaST TFodborný asistentMF-B_3_24
+421 37 641 4308
docentka
AT_1_8
+421 37 641 4290
martina.miluchova [at] uniag.sk
Katarína MinarovičováUPr Kves R
administratíva
KU_0_2+421 37 641 5717
Ing. Slavomír Mindek, PhD.KVD FAPZodborný asistentAP_0_17A+421 37 641 4464slavomir.mindek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Misailidisová Ďurickáodb. zamestnankyňaABT_0_1.50
+421 37 641 4904
Eva MišákováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
Júlia Mišečková
administratíva
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
julia.miseckova [at] uniag.sk
Ing. Michal Miškeje, PhD.vedecko - výskumný zamestnanecABT_1_2.09+421 37 641 4912michal.miskeje [at] uniag.sk
KBaB FBP
vedecko - výskumný zamestnanec
ARI_0_30
+421 37 641 4474
juraj.missik [at] uniag.sk
SR R R
remeselník
AE_0_45a
+421 37 641 5602
klaudia.misurova [at] uniag.sk
KFR FAPZvýskumná zamestnankyňaAZ_5_3
+421 37 641 4454
KŠZ FAPZ
profesor
AZ_1_4+421 37 641 4410
Ing. Eva Mlyneková, PhD.KŠZ FAPZ
odborná asistentka
AZ_1_14
+421 37 641 4804
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.BZ UPodb. zamestnankyňaVS_0_2
+421 37 641 4735
erika.mnahoncakova [at] uniag.sk
Ing. Monika Móciková
administratíva
AE_3_308
+421 37 641 5531
Janka MočolováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.KDaM TF
odborný asistent
MQ_2_208+421 37 641 4613miroslav.mojzis [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5340
Marta Molnárováupratovačka
6
+421 37 641 5254marta.molnarova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.odborná asistentkaAE_5_501+421 37 641 4547
KZaKA FZKIdocentTD_0_130
+421 37 641 5409
KSV FEM, KPTC R R
docentka, administratíva
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
Jana Moravčíková
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
jana.moravcikova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
maria.moravcikova [at] uniag.sk
Ing. Nina Moravčíková, PhD.
odborná asistentka
AT_1_10
+421 37 641 4824
KMO FEMdocent
AS_3_305
+421 37 641 4159
odborná asistentka
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
anna.mravcova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
odborná asistentka
AA_2_22
+421 37 641 4223jana.mrazova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
odb. zamestnanec IT
+421 905 288 223miloslav.mucha [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnanec knihovník
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
rastislav.mucha [at] uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.KKPaPÚ FZKI
docentka
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.KCH FBP
profesorka
AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
Alexander NagyUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
KMO FEMprofesorkaAS_3_310+421 37 641 4102
Dimuth Nambuge, PhD.KHP FEModborný asistentAS_0_05
+421 37 641 5894
odborná asistentkaAT_1_6
+421 37 641 4296
upratovačka
US UPr Kves R
upratovačka
maria.nemethova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_3_306
+421 37 641 4136katarina.neomaniova [at] uniag.sk
Jaroslav Nereča
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
Ing. Jozef Nosian, PhD.KDaM TFodborný asistent
MQ_2_218
+421 37 641 4537
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.KEaB FAPZdocent
AZ_2_5
+421 37 641 4422jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
Mgr. Ján Novák, PhD.odborný asistentMF-B_2_Va316+421 37 641 4749jan.novak1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Novák, PhD.profesor
AA_3_306
+421 37 641 4230
KVD FAPZvýskumná zamestnankyňaAP_0_10A
+421 37 641 4481
martina.novakova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_234
+421 37 641 4117
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
odborná asistentka
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
Ing. Ivana NovotnáKVZ FAPZ
odb. zamestnankyňa
AT_5_30
+421 37 641 4337
UMU Kves R
administratíva
AE_3_303
+421 37 641 5560monika.novotna [at] uniag.sk
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.KGŠR FAPZ
docentka
BG_1_104
+421 37 641 4778
Ing. Roman Obložinský
strážnik / vrátnik
roman.oblozinsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.KŠOV FEM
docent
AS_1_130
+421 37 641 4123
administratíva
SlPK_0_14+421 37 641 4747
JUDr. Marieta Okenková, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňaMF-B_2_Va321+421 37 641 4765
CIT FEModborná asistentka
AS_0_5
+421 37 641 4882
eva.olahova [at] uniag.sk
KEAaI TFdocent
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.KFR FAPZ
docentka
AZ_5_7
+421 37 641 4442katarina.olsovska [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
docent, administratíva
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427peter.ondrisik [at] uniag.sk
Dušan Opršal
remeselník
+421 37 641 5237
administratívaAE_1_113
+421 37 641 5527
alena.oprsalova [at] uniag.sk
Andrea Oravcová
upratovačka
KGŠR FAPZ
odb. zamestnanec
BG_0_003
+421 37 641 4775
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
docentka
AS_1_115+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
Ing. Vladimír OslejUI Kves Radministratíva
AE_3_314
+421 37 641 5719
vladimir.oslej [at] uniag.sk
profesor
AA_2_23
+421 37 641 4212
vladimir.pacuta [at] uniag.sk
vedecko - výskumný zamestnanecABT_1_2.02+421 37 641 4917
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_131
+421 37 641 5036
adriana.pagacovicova [at] uniag.sk
KBZ FZKI
profesorka
TD_1_211
+421 37 641 5431viera.paganova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomíra Pajtášová
administratíva
AE_0_7
+421 37 641 5485
odborný asistent
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
Marián Palkovýskumný zamestnanec AT_5_30
+421 37 641 4330
administratíva
AE_0_47
+421 37 641 5758
Elena PalkováOZPSV R R
administratíva
SD-AB_1_118+421 37 641 5513elena.palkova [at] uniag.sk
administratíva
KU_0_6
+421 37 641 5544iveta.palkova [at] uniag.sk
KEAaI TFprofesorkaMF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEModborný asistent
AS_1_126
+421 37 641 4162
administratíva
AE_0_4
+421 37 641 5718
KPr FEŠRRdocentka
FF_0_2/1
+421 37 641 5079
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
miroslava.papova [at] uniag.sk
Ing. Ľubica PastrnákováSDaJadministratíva
+421 37 641 5701
lubica.pastrnakova [at] uniag.sk
Ing. Lucia Paškováadministratíva+421 37 641 5700lucia.paskova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZadministratíva
AE_0_33
+421 37 641 5498
odborná asistentka, administratíva
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
docent
Bz_1_20
+421 37 641 5799oleg.paulen [at] uniag.sk
Ladislav PaulisKotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5760
KTKRP FBP
výskumná zamestnankyňa
AT_4_21a
+421 37 641 4809
dagmar.paulisova [at] uniag.sk
odborný asistentMF-B_2_Va322+421 37 641 4407
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.odborná asistentkaAT_3_12
+421 37 641 4313
adriana.pavelkova [at] uniag.sk
Radmila PavlíkováDFBP FBP
administratíva
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524
Daniela PavlovičováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa
daniela.pavlovicova [at] uniag.sk
upratovačka
AA_0_1
+421 37 641 4203
odborná asistentka
SlPK_0_13+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.KM FEM
odborný asistent
AS_1_114
+421 37 641 4186tomas.pechociak [at] uniag.sk
KAVR FAPZvýskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4462darina.pechova [at] uniag.sk
BZ UPodb. zamestnankyňa
VS_0_7
+421 37 641 4741
výskumná zamestnankyňa
AP_0_19P
+421 37 641 4698
Ing. Jana Petrová, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňa
AZ_3_48
+421 37 641 4430
odborná asistentka
AZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
Ing. Eva Piecková
administratíva
SD-AB_0_7
+421 37 641 5382eva.pieckova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_1_133
+421 37 641 4153miriam.pietrikova [at] uniag.sk
Janka Pilčíkováprevádzková zamestnankyňa
janka.pilcikova [at] uniag.sk
Ľudmila PillerováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa
ludmila.pillerova [at] uniag.sk
Ing. Eduard Pintér, PhD.KOVV FZKIodborný asistentBz_1_23
+421 37 641 4714
eduard.pinter [at] uniag.sk
Andrea PintérováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4005
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 4207
administratíva
AE_3_307
+421 37 641 4515
prevádzkový zamestnanec
Peter Podlužanskýremeselník
120
+421 37 641 4696
Ľubomír PodsedlýŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5706
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
docent
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
KHP FEMprofesor
AS_0_02
+421 37 641 5892jan.pokrivcak [at] uniag.sk
odborná asistentka
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.CPPP FEModborný asistentSlPK_0_16
+421 37 641 4895
miroslav.polacek [at] uniag.sk
Ing. Tomáš PoláčikCIT FEM
odb. zamestnanec IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
Ing. Alžbeta PoláčkováSlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_101
+421 37 641 5050alzbeta.polackova [at] uniag.sk
Jozef PolákDFAPZ FAPZ
odb. zamestnanec IT
AZ_0_7
+421 37 641 5499
Bc. Monika Polákováprevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5822monika.polakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.KŠOV FEM
docentka
AS_1_129+421 37 641 4122zuzana.polakova [at] uniag.sk
Ing. Pavel Polák, PhD.odborný asistentMF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101
pavel.polak [at] uniag.sk
KPG FAPZ
docentka
AC_3_19
+421 37 641 4389nora.pollakova [at] uniag.sk
Ing. Lenka Polyakovávýskumná zamestnankyňa
AZ_1_8
+421 37 641 4271
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.KE FEM
odborný asistent
AE_7_2
+421 37 641 4571
Dr. Ing. Miroslava PožgajováVCABT UPvedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.27
+421 37 641 4919
KEM FEŠRRodborný asistent
EM_2_21
+421 37 641 5628
martin.prcik [at] uniag.sk
Mgr. Monika Pribulováodb. zamestnankyňa IT
AE_1_111
+421 37 641 4831
KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4552
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
Ing. Martina Pšenková, PhD.
odborná asistentka
AP_0_12A
+421 37 641 4466martina.psenkova [at] uniag.sk
Lívia Pustajová
odb. zamestnankyňa
ZP_1_2.06+421 37 641 5254livia.pustajova [at] uniag.sk
KHP FEM
docent
AS_0_01+421 37 641 5893artan.qineti [at] uniag.sk
Simona RábekováKZaKA FZKIodb. zamestnankyňaTD_1_201
+421 37 641 5420
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
odborný asistent
AS_3_312
+421 37 641 4140
IKCV DTF TFodb. zamestnanecVI123+421 37 641 5780juraj.rac [at] uniag.sk
remeselník+421 37 641 5760robert.rac [at] uniag.sk
Ing. Marcel Raček, PhD.KBZ FZKIodborný asistent
TD_0_111
+421 37 641 5433
marcel.racek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Radolecováodb. zamestnankyňaAS_0_03+421 37 641 5895
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.docentka
AS_0_05
+421 37 641 5894miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
Ing. Dana Rajnincová, PhD.KBaB FBPodborná asistentka
82
+421 37 641 4276
KEaB FAPZvýskumná zamestnankyňaAZ_4_21
+421 37 641 4889
KPr FEŠRRodb. zamestnankyňa
FF_1_45/1
+421 376 415 076
KRVaTE FAPZ
odborný asistent
AA_2_26+421 376 414 220marek.rasovsky [at] uniag.sk
KSaVB TFprofesor
AC_0_10
+421 37 641 4425
profesorka
AA_4_3
+421 37 641 4240
katarina.razna [at] uniag.sk
Ing. Radoslav Ražnýodb. zamestnanecAA_0_8+421 37 641 4843radoslav.razny [at] uniag.sk
Mgr. Ing. Monika Rebeková, PhD.administratíva
AE_6_607
+421 37 641 5501
KMO FEModborný asistentAS_3_305+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TF
docent
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
jozef.redl [at] uniag.sk
KŠOV FEMdocentAS_1_124, AS_1_102+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
Mgr. Viera RežováDFZKI FZKI
administratíva
+421 376 415 415
Ing. Martin Richter, PhD.
odborný asistent
AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Eva Richterová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka
KVS FEŠRR, FEŠRRdocentka, administratíva
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730olga.rohacikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.KVZ FAPZdocent
AT_4_11
+421 37 641 4326
michal.rolinec [at] uniag.sk
KBZ FZKI
odborná asistentka
TD_0_112
+421 37 641 5434
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.docent, administratívaAS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
KEP FEŠRRodborná asistentka
EM_0_3
+421 37 641 5605
profesorMF-B_4_Fa505+421 37 641 4100
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.odborná asistentkaSlPK_0_17+421 37 641 4754jana.rybanska [at] uniag.sk
Jana Rybianska
administratíva
+421 37 641 4877
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4005darina.ryznerova [at] uniag.sk
administratívaAE_0_6+421 37 641 5543
Zuzana Sabová
administratíva
Bz_1_19
+421 37 641 4721
zuzana.sabova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AZ_3_48
+421 37 641 4430eva.sadovska [at] uniag.sk
docent, administratíva
AS_2_208
+421 37 641 4168
radovan.savov [at] uniag.sk
CIT FEModb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4881lenka.selesiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEMdocentAS_0_01+421 37 641 5893
KFŽ FBP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AT_0_17F
+421 37 641 4896
KVS FEŠRR, CIP FEŠRR
docentka, administratíva
AZ_0_3, FF_2_30+421 37 641 5655, +421 37 641 5080loreta.schwarczova [at] uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
profesor, administratíva
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
pavol.schwarcz [at] uniag.sk
KVĽ FAPZvedecko - výskumná zamestnankyňaAA_2_30
+421 37 641 4886
Hana Schweizerová
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4+421 37 641 5383
upratovačka
70+421 37 641 4696zuzana.sibillova [at] uniag.sk
Sandra Sitárováodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_131+421 37 641 5036
Jana SkovajsováKŠOV FEMupratovačka
Tibor Sladičekstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
KFŽ FBPodborný asistentAT_0_5F+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5705
helena.slavikova [at] uniag.sk
VCABT UP
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
odborný asistent
AA_0_17+421 37 641 4200
KMO FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188beata.smidova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEMprofesorka
AS_1_122
+421 37 641 4183zlata.sojkova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZadministratíva
AE_0_5
+421 37 641 5523
Róbert SolčanskýŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5738
Ing. Miriam Solgajová, PhD.KTKRP FBP
odborná asistentka
AT_4_18
+421 37 641 4311
remeselník
AC_-1_22
+421 37 641 4799
Ing. Jaroslav SpačekUVO Kves Rodb. zamestnanec
AE_3_315
+421 37 641 5755
Vlasta SpodniakováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
vlasta.spodniakova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Srňanská
administratíva
AE_1_108
+421 37 641 5555
beata.srnanska [at] uniag.sk
Ing. Radovan Stanovič, PhD.odborný asistentAC_1_12a
+421 37 641 4248
radovan.stanovic [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
odborná asistentka
AT_1_9
+421 37 641 4334
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.KŠZ FAPZ
profesor
AZ_0_6
+421 37 641 4806peter.strapak [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.KF FEModborná asistentkaAS_3_312
+421 37 641 4140
administratíva
FF_2_30
+421 37 641 5070, +421 37 641 5080
Dana StrniskováVYD UPremeselníkAC_-1_32+421 37 641 4347
Ing. Peter Stuchlý, PhD.KI FEModborný asistentAS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
KMi FBP
remeselník
AZ_3_57
+421 37 641 4408
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.KZaKA FZKIprofesorTD_0_101+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.odborná asistentka
AE_6_601
+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
Zdenka SvitačováKFŽ FBPupratovačka
AT_0_19F
+421 37 641 5817
zdenka.svitacova [at] uniag.sk
KFR FAPZ
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AZ_5_8+421 37 641 4979
Jozef Szaboremeselník
+421 376 414 774
Mário SzaboKRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238
KGŠR FAPZ
upratovačka
BG_0_002
+421 376 414 775
Ing. Tímea Szabóová, PhD.KZSBT TFodborná asistentka
MQ_1_114
+421 37 641 5695
timea.szaboova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
bozena.szabova [at] uniag.sk
US UPr Kves Rupratovačka
KMan FEM
docentka
AS_2_201
+421 37 641 4139
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.odborná asistentka
TD_0_110
+421 37 641 5436
Erika Šalátováadministratíva
AE_5_510
+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
upratovačka
maria.satkova [at] uniag.sk
CPPP FEM
odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
odborný asistent
AS_1_103+421 37 641 4905
Ing. Ľubica ŠemelákováCIT FEM
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
Erik Šiller
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
erik.siller [at] uniag.sk
KPG FAPZodb. zamestnankyňa
AC_3_20
+421 37 641 4390
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.KPG FAPZ
docent
AC_3_17
+421 37 641 4398vladimir.simansky [at] uniag.sk
R R, KVZ FAPZprofesor, administratívaAT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
milan.simko [at] uniag.sk
Ing. Jana ŠimkováIOBBB FAPZ
výskumná zamestnankyňa
BG_1_108
+421 376 414 782jana.simkova [at] uniag.sk
Jaroslava ŠimkováKTKRP FBPupratovačka
AT_S_22
+421 37 641 4429
jaroslava.simkova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Šimončíkováodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
katarina.simoncikova [at] uniag.sk
administratíva
AS_1_104
+421 37 641 5170
Alena ŠindolárováKŠCH FAPZodb. zamestnankyňaAT_2_3
+421 37 641 4702
alena.sindolarova [at] uniag.sk
odborný asistentZP_0_1.26
+421 37 641 5251
profesorEM_1_17+421 37 641 5634bernard.siska [at] uniag.sk
upratovačka
Ing. Emília Škorecová, CSc.odborná asistentka
AS_2_227
+421 37 641 4197
RNDr. Peter ŠkrovinaCIKT UP
odb. zamestnanec IT
AE_1_111+421 37 641 5861, +421 37 641 4861
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD.odborný asistent
Bz_0_13
+421 37 641 4261
miroslav.slosar [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AC_-1_21
+421 37 641 4560
KŠCH FAPZodborný asistentAT_2_9
+421 37 641 4706
Ing. Marek Šnirc, PhD.KCH FBPodborný asistentAC_1_8+421 37 641 4345marek.snirc [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
Eva ŠrankováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
Katarína ŠrankováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa
katarina.srankova [at] uniag.sk
Marta ŠrankováDTF TF
upratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
upratovačkaZP_0_1.04+421 37 641 5214milada.stancelova [at] uniag.sk
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.KVD FAPZdocentkaAP_0_14P+421 37 641 4272danka.stastna [at] uniag.sk
administratíva
AE_3_310
+421 37 641 5756
Ing. Jana Štefániková, PhD.VCABT UP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.10
+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936
jana.stefanikova [at] uniag.sk
upratovačka
MQ_0_003
maria.stefankova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Štefúnová, PhD.odborná asistentka
AA_4_6
+421 376 414 811
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.docentka, administratíva
TD_1_202
+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Dominik Štrbkaprevádzkový zamestnanec+421 37 641 4207
Mária Štrbová
odb. zamestnankyňa
AZ_3_43+421 37 641 4435maria.strbova [at] uniag.sk
Ing. Mária ŠufliarskaSR R R
administratíva
AE_2_202+421 37 641 5518maria.sufliarska [at] uniag.sk
Mgr. Erika ŠvecováUMU Kves RadministratívaAE_3_303+421 37 641 5508erika.svecova [at] uniag.sk
Margita ŠvecováUVUM Kves R
administratíva
AE_1_114
+421 37 641 5541
margita.svecova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
odborná asistentka
AS_2_203
+421 37 641 4134
odborný asistent, administratíva
EM_0_5
+421 37 641 5607
profesorka
AZ_3_44
+421 37 641 4433
profesorAP_0_13A+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5760
jan.tarko [at] uniag.sk
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKI
odborný asistent
ZB_0_7+421 37 641 5249andrej.tarnik [at] uniag.sk
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
docentka
ZP_0_1.07
+421 37 641 5221
Ing. Mária Timoracká, PhD.odborná asistentka
AC_1_6
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
Ing. Gabriela TkáčováKRVaTE FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
gabriela.tkacova [at] uniag.sk
Ing. Jana Tkáčová, PhD.KTKŽP FBPodborná asistentkaAT_3_2+421 37 641 4428jana.tkacova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.R R, KDaM TFprofesor, administratívaMF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.profesorkaAC_3_15
+421 37 641 4394
CPPP FEM
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19+421 37 641 4755
Ing. Katarína Tokárová, PhD.KFŽ FBP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.32+421 37 641 4958katarina.tokarova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
remeselník
TD_0_109
+421 376 415 438viera.tokolyova [at] uniag.sk
profesor
AP_0_15A
+421 37 641 4479
robert.toman [at] uniag.sk
Eva Tomeková
upratovačka
AC_1_5+421 37 641 4377
Ing. Marián Tomka, PhD.KBaB FBPvedecko - výskumný zamestnanec
ARI_0_30
+421 37 641 4278marian.tomka [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
michal.tomko [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.odborný asistentTD_0_103
+421 37 641 5423
KKS TF
odborný asistent
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
frantisek.toth [at] uniag.sk
CIKT UPodb. zamestnanec ITAE_1_112+421 37 641 4871
Ladislav TóthSZam UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5348ladislav.toth3 [at] uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
ladislav.toth1 [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.docent
AS_2_233
+421 37 641 4164
marian.toth [at] uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4867
dagmar.tothova [at] uniag.sk
CIT FEModborná asistentka
AS_0_6A
+421 37 641 4129
Ing. Ivana Tóthováodb. zamestnankyňaVS_0_1+421 37 641 4732
KOR FAPZodborná asistentkaAA_5_14
+421 37 641 4252
KOR FAPZ
docent
AA_5_18
+421 37 641 4251peter.toth [at] uniag.sk
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.R R, KCH FBP, PZU UPdocent, administratívaAC_1_7+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
KI FEModborný asistentAS_2_215
+421 376 414 161