Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Regina Bányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
regina.banyiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_3_13+421 37 641 4113
Ing. Eva Bocánová
upratovačka
AT_3_7b
+421 37 641 4023
eva.bocanova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_3_11
+421 37 641 4310
profesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709juraj.cubon [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1
+421 37 641 4710viera.duckova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.profesor CSc./PhD.AT_3_10+421 37 641 4708
Helena Chrenkovárektorát - adm.ost.pracoviská
AT_3_8
+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
Natália Karapinováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_3_12+421 37 641 4313adriana.pavelkova [at] uniag.sk
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428
jana.tkacova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Vladimír Foltys, PhD.Externí spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Externí spolupracovník
AP_0_13A
+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk