Katedra fyziky (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.docentka CSc./PhD.MF-B_2_10F+421 37 641 4711monika.bozikova [at] uniag.sk
Ing. Ján Csillag, PhD.odborný asistent CSc./PhD.Vu314+421 37 641 4722jan.csillag [at] uniag.sk
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.docentka CSc./PhD.MF-B_2_11+421 37 641 4767, +421 37 641 5400zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749peter.hlavac [at] uniag.sk
Ing. Mária Jančiovárektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_2_13+421 37 641 4650maria.janciova1 [at] uniag.sk
Veronika KolečániováupratovačkaMF-B_2_13+421 37 641 4650veronika.kolecaniova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_2_8+421 37 641 4879lubomir.kubik [at] uniag.sk
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.MF-B_2_9+421 37 641 4725daniela.kunecova [at] uniag.sk
Mgr. Ján Novák, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749jan.novak1 [at] uniag.sk
Ing. Ana Petrović, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.14+421 37 641 5785ana.petrovic [at] uniag.sk
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.docentka CSc./PhD.MF-B_2_12+421 37 641 5486, +421 37 641 4716vlasta.vozarova [at] uniag.sk