Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Denisa Ackermannovárektorát - adm.ost.pracoviskáEM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
docent CSc./PhD.EM_0_4
+421 37 641 5609
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_3_32
+421 37 641 5610
monika.gubanova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_38
+421 37 641 5606marian.kovacik [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605
profesor CSc./PhD.
AE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
odborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5
+421 37 641 5607

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
danka.moravcikova [at] uniag.sk