Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.docentka CSc./PhD.AE_6_601+421 37 641 4566janka.beresecka [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.docentka CSc./PhD.AE_6_603+421 37 641 4563maria.fazikova [at] uniag.sk
Ing. Michal Hrivnák, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AE_6_608+421 37 641 4565
Ing. Marcela Chreneková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_602+421 37 641 4562marcela.chrenekova [at] uniag.sk
Zuzana Jaleczováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_6_604+421 37 641 4568zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.docentka CSc./PhD.AE_6_612+421 37 641 4567jana.jarabkova [at] uniag.sk
Ing. Martin Mariš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AE_6_602+421 37 641 4562martin.maris [at] uniag.sk
Ing. Katarína Melichová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_0_20+421 37 641 5656katarina.melichova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_601+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Marián Hamada, PhD.Externý spolupracovníkqhamada [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.Externá spolupracovníčkaAE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730olga.rohacikova [at] uniag.sk