Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
docentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566
docentka CSc./PhD.
AE_6_603+421 37 641 4563maria.fazikova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
Ing. Marcela Chreneková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_602+421 37 641 4562
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_6_604
+421 37 641 4568zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AE_6_612
+421 37 641 4567
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562
martin.maris [at] uniag.sk
Ing. Katarína Melichová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_608+421 37 641 4565
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Marián Hamada, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730olga.rohacikova [at] uniag.sk