Katedra verejnej správy (FEŠRR) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Michal Cifranič, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4
+421 37 641 5657michal.cifranic [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_0_1
+421 37 641 5656
Zdenka Klučárovárektorát - adm.ost.pracoviskáAZ_0_2
+421 37 641 5650
Ivana Koppanováupratovačka
docentka CSc./PhD.
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
olga.rohacikova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AZ_0_3, FF_2_30+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
odborný asistent CSc./PhD.AZ_0_5
+421 37 641 5654

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Peter Bulla, PhD.Externí spolupracovník
xbullap [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
ZM_1_2.05+421 37 641 5227huska [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qpapcunova [at] is.uniag.sk