Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_121
+421 37 641 5425
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_120+421 37 641 5427
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
odborný asistent CSc./PhD.TD_0_122+421 37 641 5428roman.floris [at] uniag.sk
Ing. Denisa Halajová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422denisa.halajova [at] uniag.sk
Eva Jenisová
upratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440eva.jenisova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105
+421 37 641 5424
docent CSc./PhD.
TD_0_130+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_1_201
+421 37 641 5420simona.rabekova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
TD_0_101+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
TD_1_203
+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103+421 37 641 5423attila.toth [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_121
+421 37 641 5425
martina.veresova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovniceTD_0_128
+421 37 641 5448
Mgr. Ivan Greguš, DiS.
Externí spolupracovník
qgregus [at] is.uniag.sk
PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.Externí spolupracovniceqklimantovai [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovníkTD_1_215+421 37 641 5406