Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
odb. zaměstnanec
AT_3_9b
+421 37 641 4719
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
docent
AT_3_13
+421 37 641 4113
uklízečka
AT_3_7b
+421 37 641 4023
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
docentka
AT_3_11
+421 37 641 4310margita.canigova [at] uniag.sk
profesor
AT_3_9a
+421 37 641 4709
odborná asistentka
AT_3_1
+421 37 641 4710
viera.duckova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
docent
AT_3_10
+421 37 641 4708
peter.hascik [at] uniag.sk
Helena Chrenková
administrativa
AT_3_8
+421 37 641 4312
helena.chrenkova [at] uniag.sk
Natália Karapinová
odb. zaměstnanec
AT_3_9b
+421 37 641 4719
Ing. Miroslav Kročko, PhD.odborný asistentAT_3_4
+421 37 641 4528
odborná asistentka
AT_3_12+421 37 641 4313
Ing. Jana Tkáčová, PhD.odborná asistentkaAT_3_2
+421 37 641 4428
jana.tkacova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovníkqfoltys [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
AP_0_13A+421 37 641 4461