Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odb. zamestnankyňa
AT_3_9b+421 37 641 4719regina.banyiova [at] uniag.sk
docent
AT_3_13
+421 37 641 4113
Ing. Eva Bocánová
upratovačka
AT_3_7b+421 37 641 4023
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.docentkaAT_3_11
+421 37 641 4310
margita.canigova [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
profesor
AT_3_9a
+421 37 641 4709
odborná asistentka
AT_3_1
+421 37 641 4710
docent
AT_3_10
+421 37 641 4708
administratíva
AT_3_8
+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
Natália Karapinováodb. zamestnankyňa
AT_3_9b
+421 37 641 4719
natalia.karapinova [at] uniag.sk
odborný asistent
AT_3_4
+421 37 641 4528
miroslav.krocko [at] uniag.sk
odborná asistentka
AT_3_12
+421 37 641 4313adriana.pavelkova [at] uniag.sk
Ing. Jana Tkáčová, PhD.odborná asistentka
AT_3_2
+421 37 641 4428
jana.tkacova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Vladimír Foltys, PhD.Externý spolupracovník
qfoltys [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AP_0_13A
+421 37 641 4461