Katedra chémie (FBP) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Július Árvay, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369
daniel.bajcan [at] uniag.sk
Ing. Silvia Čéryová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23
+421 37 641 4607
administrativa
AC_1_17
+421 37 641 4377
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_14
+421 37 641 4376
vŠ II.stupeň
AC_1_23
+421 376 414 607
miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AC_1_15+421 37 641 4353
vŠ II.stupeň
AC_1_21
+421 37 641 5372
peter.magdina [at] uniag.sk
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
Ing. Radovan Stanovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248
Ing. Marek Šnirc, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8+421 37 641 4345
Ing. Mária Timoracká, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AC_1_6+421 37 641 4264jan.tomas [at] uniag.sk
Eva Tomekováupratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
eva.tomekova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
tomas.toth [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AC_1_4+421 37 641 5376
profesorka CSc./PhD.
AC_1_16, SD-AB_0_8
+421 37 641 4374, +421 37 641 5388

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qgerm [at] is.uniag.sk
doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD.
Externí spolupracovník
qprvulovic [at] is.uniag.sk