Katedra chémie (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
vedecko - výskumný zamestnanec
AC_1_9
+421 37 641 4497julius.arvay [at] uniag.sk
odborný asistent
AC_1_13
+421 37 641 4369
Ing. Silvia Čéryová, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňaAC_1_23
+421 37 641 4607
silvia.ceryova [at] uniag.sk
administratíva
AC_1_17
+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.
vedecko - výskumný zamestnanec
AC_1_14
+421 37 641 4376
Ing. Miroslava Hrstkovávýskumná zamestnankyňaAC_1_23+421 376 414 607
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.docentka
AC_1_15
+421 37 641 4353
výskumný zamestnanec
AC_1_21
+421 37 641 5372
peter.magdina [at] uniag.sk
profesorka
AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
odborný asistent
AC_1_12a
+421 37 641 4248
Ing. Marek Šnirc, PhD.
odborný asistent
AC_1_8+421 37 641 4345
odborná asistentka
AC_1_6
+421 37 641 4862
upratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377eva.tomekova [at] uniag.sk
docent
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342tomas.toth [at] uniag.sk
odborný asistent
AC_2_6
+421 37 641 5376
pavol.trebichalsky [at] uniag.sk
docentka
AC_1_4
+421 37 641 4370
jana.urminska [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
profesorka
AC_1_16, SD-AB_0_8
+421 37 641 4374, +421 37 641 5388
alena.vollmannova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Malgorzata Dżugan, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qgerm [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník