Fakulta ekonomiky a manažmentu - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
KJ FEM
odborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
milan.adamec [at] uniag.sk
DFEM FEM, KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581
Marcela Antalováupratovačka
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
Ing. Adriána Bakošová, MBAvŠ II.stupeňAS_1_101+421 37 641 5897adriana.bakosova [at] uniag.sk
Veronika BakošováDFEM FEM
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 5511veronika.bakosova [at] uniag.sk
Ing. Janka Balážiovádekanát - centrumAS_1_109+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
Ing. Janka Bánska
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20+421 37 641 4574janka.banska [at] uniag.sk
KM FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
PhDr. Pavol Barátodborný asistentSlPK_0_12+421 37 641 4753
upratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4574
erika.barczyova1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.profesorka CSc./PhD.AS_1_127+421 37 641 4147
Diana Bencová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502
+421 37 641 4556
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155tatiana.bencova [at] uniag.sk
Alžbeta BeneováKM FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.KE FEM
docent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
Gabriela BernáthováremeselníkAS_1_102+421 37 641 5155
KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04
+421 37 641 5891
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108a+421 37 641 5125
KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_219
+421 37 641 4199
Ing. Mária Borbélyová, PhD.dekanát - centrumAS_1_106+421 37 641 5896maria.borbelyova [at] uniag.sk
Margita BujnáDFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
Mgr. Petra ČančováKJ FEMasistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
Ing. Dominika Čeryová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108c+421 37 641 5177dagmar.citaryova [at] uniag.sk
Ing. Dušan Dobák
vŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187
JUDr. Mária DobišováKMan FEModborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_8_26
+421 37 641 4584
ludmila.dobosova [at] uniag.sk
KM FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_132+421 37 641 4176
RNDr. Mária Farkašová, PhD.KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
maria.farkasova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
Ing. Alexandra Filová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
Mgr. Mária Fördösová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_102
+421 37 641 5155
michaela.frankova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318+421 37 641 4126
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542
Ing. Galina GerhátováKI FEMvŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143
galina.gerhatova [at] uniag.sk
Mgr. Radka GrňováCIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
KE FEMprofesor CSc./PhD.AE_8_19
+421 37 641 4595
Ing. Marcela Hallová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_216+421 37 641 4137
KJ FEM
upratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_125
+421 37 641 4158
Mgr. Petra Hargašovádekanát - centrumAS_1_106+421 37 641 5511petra.hargasova [at] uniag.sk
KI FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198klara.hennyeyova [at] uniag.sk
Alena HlinkováKŠOV FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
Milada HlinkováKMan FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_2_200+421 37 641 4138
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318+421 37 641 4126
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.KF FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_226+421 37 641 4146ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
andrea.holubekova [at] uniag.sk
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_116+421 37 641 4180
FEM, KMO FEMprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167elena.horska [at] uniag.sk
Iveta HorváthováupratovačkaAS_2_220
+421 37 641 4194
iveta.horvathova [at] uniag.sk
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Hrdá, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
KMan FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_205
+421 376 414 135
monika.hudakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEMdocentka CSc./PhD.AE_7_4
+421 37 641 4580
daniela.hupkova [at] uniag.sk
KM FEMvŠ II.stupeňAS_1_112+421 37 641 4163
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Dagmar JordanovováCIT FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209+421 376 414 169zuzana.jurickova [at] uniag.sk
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
Ing. Elena Kaliariková
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172elena.kaliarikova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
norbert.kecskes [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AS_2_221+421 37 641 4151
Magdaléna KondeováDFEM FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130jana.kozakova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
renata.krajcirova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.KMO FEM
docentka CSc./PhD.
AS_3_301
+421 37 641 4165
KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_225
+421 37 641 4191
milan.kucera [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.docent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
docentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572
KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04
+421 37 641 5898
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188silvia.manyiova [at] uniag.sk
KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
Alena MatušíkováKMan FEM
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4138alena.matusikova [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501+421 37 641 4547lubomira.moravcova [at] uniag.sk
KSV FEM
docentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
Jana Moravčíková
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4812jana.moravcikova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4746anna.mravcova [at] uniag.sk
KMO FEMprofesorka CSc./PhD.AS_3_310+421 37 641 4102
KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136
DFEM FEMstrážnik / vrátnikAS_0_31a
+421 37 641 4002
KŠOV FEMdocent CSc./PhD.AS_1_130+421 37 641 4123peter.obtulovic [at] uniag.sk
Mária OcelkováKSV FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáSlPK_0_14
+421 37 641 4747
maria.ocelkova [at] uniag.sk
CIT FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882
KM FEMdocentka CSc./PhD.AS_1_115
+421 37 641 4181
dana.orszaghova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126+421 37 641 4162
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
tomas.pechociak [at] uniag.sk
Ing. Miriam Pietriková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
profesor CSc./PhD.
AS_0_02
+421 37 641 5892
odborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_16+421 37 641 4895
Ing. Tomáš Poláčik
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4+421 37 641 4813tomas.polacik [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
zuzana.polakova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_2_217
+421 376 414 196
KE FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571viktor.porhajas [at] uniag.sk
PhDr. Peter Porubčan, CSc.KSV FEModborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
Mgr. Viera Prídavková, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
Ing. Zuzana RadolecováKHP FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.docentka CSc./PhD.AS_0_05
+421 37 641 5894
miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_305
+421 37 641 4159
roman.recky [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
martin.richter [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.FEM, KMO FEM
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
KMan FEM, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208
+421 37 641 4168
radovan.savov [at] uniag.sk
CIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
lenka.selesiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
roman.serences [at] uniag.sk
upratovačka
KMO FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
beata.smidova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122+421 37 641 4183zlata.sojkova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.KF FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
Ing. Peter Stuchlý, PhD.KI FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
docentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139
KJ FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_510
+421 37 641 4541
erika.salatova [at] uniag.sk
CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103+421 37 641 4905
Ing. Ľubica Šemeláková
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
lubica.semelakova [at] uniag.sk
technická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19
+421 37 641 4755
Ing. Erika Šindlerová
dekanát - centrum
AS_1_104+421 37 641 5170
KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197
emilia.skorecova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_203+421 37 641 4134
KF FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_233+421 37 641 4164
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A+421 37 641 4129darina.tothova [at] uniag.sk
RNDr. Tomáš Tóth, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_215+421 376 414 161
FEM, KE FEM
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897natalia.turcekova [at] uniag.sk
Jozef Ujlakyodb. zamestnanec 3 - ITAS_0_9+421 37 641 4817jozef.ujlaky [at] uniag.sk
Ing. Mária Urbánová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_7_10+421 37 641 4593
CIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4881
Marta Valentovádekanát - centrumAS_1_108a+421 37 641 5125
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_228
+421 37 641 4193ivana.varyova [at] uniag.sk
Ing. Roderik Virágh, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_213+421 37 641 4132
PhDr. Jana Vrbová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_507+421 37 641 4551jana.vrbova [at] uniag.sk
Ing. Hana Zach, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205
+421 37 641 5562hana.zach [at] uniag.sk
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.KE FEM
docentka CSc./PhD.
AE_7_3
+421 37 641 4576iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
Externí spolupracovnice
KHP FEMExterní spolupracovnice
qmiroslava [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír BabrňákFEM
Externí spolupracovník
qbabrnak [at] is.uniag.sk
Ing. Nina Baculíková, PhD.FEMExterní spolupracovnice
Ing. Lucia BahelkováFEMExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
Ing. Petronela BalážováExterní spolupracovnice
Externí spolupracovniceAS_3_318
Ing. Renáta BalintováFEMExterní spolupracovnice
qbalintova [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela BalkováFEM
Externí spolupracovnice
Ing. Marek BallekExterní spolupracovník
qballek [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
PhDr. Janka BalogováFEM
Externí spolupracovnice
qbalogova [at] is.uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEMExterní spolupracovniceFF_0_2/2, AE_0_3+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qbebjakovae [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslava BebjakováFEM
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Externí spolupracovnice
Ing. Ivan BednárikExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qbekova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qbelencikova [at] is.uniag.sk
Ing. Igor BelešExterní spolupracovníkqbeles [at] is.uniag.sk
Ing. Helena Belianská
Externí spolupracovnice
Ing. Jozef Belica, PhD.FEMExterní spolupracovník
qbelica [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BeneFEMExterní spolupracovník
xbenem [at] is.uniag.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.
Externí spolupracovník
Ing. Norbert BetákFEMExterní spolupracovníkqbetak [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qbezak [at] is.uniag.sk
Ing. Soňa Biliková
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Michaela BláhováExterní spolupracovnice
qblahova [at] is.uniag.sk
Ing. Erika BlesákováExterní spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovník
qblchac [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
qbohuncak [at] is.uniag.sk
Ing. Kristína Bojňanská, PhD.Externí spolupracovniceqbojnanska [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
Mgr. Božena BorkováExterní spolupracovnice
qborkova [at] is.uniag.sk
Ing. Kamil BorošFEMExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qborza [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qbozek [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
qbraun [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BrnaFEM
Externí spolupracovník
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qbrunai [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Mag Martin Bugan
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qbugar [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Bulík, PhD.FEM
Externí spolupracovník
qbulik [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
JUDr. Ivana Buranská
Externí spolupracovnice
qburanska [at] is.uniag.sk
Alina BurliaiFEMExterní spolupracovnice
qburliai [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
804
+421 37 641 4590
Externí spolupracovník
Ing. Miroslav CibuľkaFEM
Externí spolupracovník
qcibulka [at] is.uniag.sk
PhDr. Mgr. Gabriela Cimbaľáková
Externí spolupracovnice
qcimbalakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária Cingeľová
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
prof. Lyle CookKE FEMExterní spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
Ing. Angelika CsankováFEM
Externí spolupracovnice
Ing. Ida CsefováExterní spolupracovnice
qcsefova [at] is.uniag.sk
Ing. Helena Csolleová
Externí spolupracovnice
qcsolleova [at] is.uniag.sk
Ing. Ema CvangováExterní spolupracovnice
qcvangova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qcabyova [at] is.uniag.sk
Ing. Viera ČekmeováFEM
Externí spolupracovnice
qcekmeova [at] is.uniag.sk
doc. Žiga Čepar, PhD.Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qcervena [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Externí spolupracovník
qdado [at] is.uniag.sk
Marta DankieniczDFEM FEMExterní spolupracovník
qdankienicz [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
qdebnarova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Ing. Petra DohnalováExterní spolupracovnice
qdohnalova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol DoležajFEM
Externí spolupracovník
qdolezaj [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qdominka [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria DorkováFEM
Externí spolupracovnice
qdorkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qdorociakova [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka Dovalová
Externí spolupracovnice
qdovalova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Dušan Drabik, PhD.
Externí spolupracovník
qdrabik [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Jozef DubovskýFEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qducka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana DudonováFEMExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovniceqdutkova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Dvonč, PhD.FEMExterní spolupracovník
qdvonc [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Dvořák, PhD.FEM
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
CIT FEMExterní spolupracovníkAS_0_10
qfabus [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qfaltovaleit [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Boris FarkašFEMExterní spolupracovník
Ing. Boris FarkašFEMExterní spolupracovník
qfarkas [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj FarkašFEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Milan FekiačFEMExterní spolupracovníkqfekiac [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qferanec [at] is.uniag.sk
Ing. Martina FialováFEMExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
Ing. Zuzana FilipekováExterní spolupracovnice
qfilipekova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan Fillo, CSc.FEM
Externí spolupracovník
qfillo [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Filo, PhD.Externí spolupracovník
Ing. Daniela FilováFEMExterní spolupracovnice
Ing. Viera Frantová
Externí spolupracovnice
Mgr. Katarína Frühwaldová, PhD.
Externí spolupracovnice
Ing. Daniela FüleováFEMExterní spolupracovnice
Ing. Rudolf GábrišFEMExterní spolupracovník
Ing. Jaroslav GajdošFEMExterní spolupracovník
qgajdos [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Jozef Gálik, PhD.FEMExterní spolupracovníkqgalik [at] is.uniag.sk
PhDr. Hajnalka GálováExterní spolupracovnice
qgalova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovník
Damian GardzielDFEM FEM
Externí spolupracovník
qgardziel [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qgecikova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qgetta [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qgirmanova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qgnypova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qgoga [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Externí spolupracovník
qgrega [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Monika GyorgyDFEM FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.KMO FEM
Externí spolupracovnice
AS_3_303
+421 37 641 4144
FEMExterní spolupracovník
Ing. Alexander HanuskaExterní spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Eva HaškováFEM
Externí spolupracovnice
qhaskova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.FEMExterní spolupracovník
qhavlicek [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Adriana HellenováExterní spolupracovniceqhellenova [at] is.uniag.sk
KHP FEM
Externí spolupracovník
qhicak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.Externí spolupracovník
Ing. Peter HlaváčikExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qhlusekova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Branislav Homoľa
Externí spolupracovník
qhomola [at] is.uniag.sk
Ing. Anna HornákováFEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qhrabovska [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qhron [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovníkqhruby [at] is.uniag.sk
Ing. Marek HrušovskýFEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovniceqhuckova [at] is.uniag.sk
Ing. Slávka HudecováFEMExterní spolupracovnice
Mgr. Pavol HudecFEM
Externí spolupracovník
qhudec [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc.Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qhusart [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef ChalányFEM
Externí spolupracovník
Ing. Vladimír ChlebecFEM
Externí spolupracovník
Mgr. Ing. František Chovanec
Externí spolupracovník
qchovanec [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
qjacobs [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qjahnatek [at] is.uniag.sk
Bc. Miroslav Jahoda, MBAExterní spolupracovník
qjahoda [at] is.uniag.sk
Ing. Veronika Jamrichová
Externí spolupracovnice
qjamrichova [at] is.uniag.sk
Mgr. Michaela Jančíchová
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Mgr. Anna JaníčkováFEM
Externí spolupracovnice
qjanikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana JankechováExterní spolupracovnice
Ing. Jarmila JanoškováExterní spolupracovnice
doc. Ing. Viliam JánošFEMExterní spolupracovník
qjanos [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Benčík JozefFEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovniceqjurcova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Jurík
Externí spolupracovník
qjurik [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovníkqjurkovic [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
KMan FEMExterní spolupracovnice
AS_2_202
+421 37 641 4192
Ing. Vladimír KajanFEMExterní spolupracovník
qkajan [at] is.uniag.sk
Mgr. Gyorgyi Kapusta, PhD.Externí spolupracovník
qkapusta [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
Ing. Oľga KarvackáFEM
Externí spolupracovnice
qkarvacka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľudmila KelemenováFEM
Externí spolupracovnice
qkelemenova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Mgr. Lenka Kim
Externí spolupracovnice
qkim [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qklimantova [at] is.uniag.sk
Ing. Zdenka KlimekováExterní spolupracovnice
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Externí spolupracovnice
Ing. Karol KnížatExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Stanislav KolinekExterní spolupracovník
qkolinek [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Katarína KoprdováFEMExterní spolupracovnice
qkoprdova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
AS_2_214
+421 37 641 4172
FEM
Externí spolupracovník
qkosc [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Kotes, PhD.FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Petra KováčikováFEMExterní spolupracovnice
qkovacikova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Ing. Katarína KováčováExterní spolupracovnice
qkovacovak [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Olena Kovtun, Ph.D.FEMExterní spolupracovnice
RNDr. Katarína Kozáková, PhD.
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovník
Ing. Eva KozayováExterní spolupracovnice
qkozayova [at] is.uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebski
Externí spolupracovník
qkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Kratochvílová
Externí spolupracovnice
qkratochvilo [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovníkAS_3_309
+421 37 641 4145
kretter [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qkristekova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.Externí spolupracovnice
qkrizanova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qkrizova [at] is.uniag.sk
Valéria KročkováFEM
Externí spolupracovnice
Ing. Valéria KrochtováFEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Externí spolupracovniceqkubickova [at] is.uniag.sk
Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.CPPP FEMExterní spolupracovnicekucirkova [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Karol KukułaFEM
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
SlPK_0_17
+421 37 641 4898kulichova [at] is.uniag.sk
Iveta KunováFEM
Externí spolupracovnice
AE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Angelika Kútna, PhD.KÚ FEMExterní spolupracovnice
prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Externí spolupracovník
AE_8_24
+421 37 641 4578kuzma [at] is.uniag.sk
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovnice
qkysucka [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qkyzansky [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
RNDr. Viera Labudová, PhD.FEMExterní spolupracovnice
Ing. Eva LacováFEMExterní spolupracovnice
qlacovae [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga Lajdová, CSc.Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
qleitman [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qlencses [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.Externí spolupracovnice
qlesakova [at] is.uniag.sk
Mgr. Dagmar Lévayová
Externí spolupracovnice
qlevayova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qlevicky [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana LigačováFEM
Externí spolupracovnice
qligacova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Liptayová
Externí spolupracovnice
Peter Liszkay
Externí spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
KJ FEMExterní spolupracovníkAE_5_508+421 37 641 4555
Ing. Igor LobodášExterní spolupracovník
qlobodas [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LörincExterní spolupracovník
qlorinc [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovníkqlostak [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Ing. Marcela LučanskáFEM
Externí spolupracovnice
qlucanska [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LukácsFEM
Externí spolupracovník
qlukacs [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qlukacik [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor Lukach
Externí spolupracovník
Ing. Juraj MacejkaFEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovníkqmackowska [at] is.uniag.sk
Ing. Miriam Macová
Externí spolupracovnice
qmacova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qmacak [at] is.uniag.sk
Ing. Martina Magáthová
Externí spolupracovnice
qmagathova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qmaitah [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
qmajerhoffer [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav MajerFEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Ing. Eleonóra Malovcová
Externí spolupracovnice
qmalovcova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qmanak [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela Marcinčáková
Externí spolupracovnice
Ing. Martina MarčanováFEM
Externí spolupracovnice
qmarcanova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Ing. Jana Maršalková
Externí spolupracovnice
qmarsalkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qmasnica [at] is.uniag.sk
Ing. Jana MaťašejeFEMExterní spolupracovniceqmataseje [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
FEM
Externí spolupracovnice
qmatysikpeja [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qmerava [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qmasiarova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MészárosFEMExterní spolupracovník
qmeszaros [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
KMan FEM
Externí spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.Externí spolupracovnice
qmihalcova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Michaláková, PhD.
Externí spolupracovnice
Mgr. Alena Michalcová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovniceqmiklosovak [at] is.uniag.sk
Ing. Melánia MiklóšováExterní spolupracovniceqmiklosova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovniceqmikolasovic [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qminarikova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Mišuta
Externí spolupracovník
doc. Ing. Ľudmila Mižičková, PhD.FEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
PhDr. Viera MokrišováExterní spolupracovnice
Ing. Martin MoravecFEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qmotycka [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Mgr. Alena Mutňanská
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Dilshod NabievFEMExterní spolupracovník
Ing. Zuzana NagyováFEMExterní spolupracovnice
qnagyova [at] is.uniag.sk
Bc. Anna Nehézová
Externí spolupracovnice
AS_0_10
Externí spolupracovník
qnemec [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Némethová, PhD.CPPP FEM
Externí spolupracovnice
qengelova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qnosianova [at] is.uniag.sk
Ing. Petra NovosádováExterní spolupracovnice
prof. Dr hab. Ing. Czeslaw Nowak
Externí spolupracovník
Dr. Dipl.-Bw. (FH) Klaus Oestringer, MBAFEMExterní spolupracovníkqoestringer [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qoliynyk [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qolsovsky [at] is.uniag.sk
Mgr. Tatiana ÖlveckáFEMExterní spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Mgr. Marcel OndrušekFEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
qonodiova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Ivan OravecExterní spolupracovník
qoraveci [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qoremus [at] is.uniag.sk
Ing. Marián OrságExterní spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qoster [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovníkqpakan [at] is.uniag.sk
Ing. Patrik PalečekFEM
Externí spolupracovník
qpalecek [at] is.uniag.sk
Ing. Terézia PapayováFEM
Externí spolupracovnice
qpapayova [at] is.uniag.sk
Ing. Dana PaprancováFEM
Externí spolupracovnice
qpaprancova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
paskal1 [at] is.uniag.sk
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.Externí spolupracovnice
qpaskrtova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Pataky, CSc.Externí spolupracovníkqpataky [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Ján PaukoExterní spolupracovník
qpauko [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qpaulisinova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qpelikan [at] is.uniag.sk
Ing. Imrich PéteryExterní spolupracovníkqpetery [at] is.uniag.sk
CPPP FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Alexandra Petríčková
Externí spolupracovnice
Ing. Pavol Petrík
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
Ing. Jana PetrincováFEM
Externí spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
qpiko [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovniceqpinterova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
DFEM FEMExterní spolupracovník
doc. Dr. Ing. Miroslav PlevnýExterní spolupracovník
Mgr. Dana PóčikováFEM
Externí spolupracovnice
qpocikova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.Externí spolupracovník
qpodolak [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel Polička, PhD.CPPP FEMExterní spolupracovník
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Externí spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
popelka [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qprochaszka [at] is.uniag.sk
Orsolya PszotaDFEM FEMExterní spolupracovnice
Ing. Eva Rakovská
Externí spolupracovnice
qrakovska [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Edita Rechtorisová
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovníkqrepisky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Igor Repka, PhD.FEM
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovnice
qretkovska [at] is.uniag.sk
Viera RihovaDFEM FEMExterní spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qrizov [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav RobynekExterní spolupracovník
qrobynek [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qruman [at] is.uniag.sk
prof. Fred RuppelKE FEM
Externí spolupracovník
qruppelf [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Externí spolupracovník
qrybansky [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Peter SekeraFEMExterní spolupracovník
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.KF FEM
Externí spolupracovník
AS_2_232
+421 37 641 4834serencesp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan SchmidtFEMExterní spolupracovníkqschmidt [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qschon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.FEMExterní spolupracovníkAE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
FEM
Externí spolupracovnice
PhDr. Radovan SlobodníkExterní spolupracovník
qslobodnik [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
qsobona [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qstavkova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavol Stehlo, PhD.
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovniceqstrazikova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.FEM
Externí spolupracovník
qsvatos [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qsvatosova [at] is.uniag.sk
Ing. Viera SvoradováFEM
Externí spolupracovnice
qsvoradova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
Externí spolupracovník
Monika SzafranskaFEMExterní spolupracovnice
qszafranska [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
Ing. Csaba Szitás
Externí spolupracovník
qszitas [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FEM
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Externí spolupracovník
qsikula [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qsimonovicov [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qsimova [at] is.uniag.sk
Mgr. Peter ŠimšíkFEMExterní spolupracovník
qsimsik [at] is.uniag.sk
Ing. Daniel ŠkarbalaFEMExterní spolupracovník
Ing. Mária ŠkulecováCIT FEMExterní spolupracovniceAS_0_7
Externí spolupracovník
Externí spolupracovníkqsmajda [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan ŠmatlákFEMExterní spolupracovník
Ing. Martina Šmatláková
Externí spolupracovnice
Ing. Jozef ŠnircFEMExterní spolupracovník
qsnirc [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qsranko [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovník
qstefko [at] is.uniag.sk
Ing. Viera ŠtechováFEMExterní spolupracovnice
Ing. Milan ŠterdasExterní spolupracovník
qsterdas [at] is.uniag.sk
Ing. Martina Štomfaiová, PhD.Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qstudenc [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qsumichrast [at] is.uniag.sk
Ing. Marián ŠupaFEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovníkqsustek [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
Ing. Martina ŠvecováFEM
Externí spolupracovnice
qsvecova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
Ing. Renáta Tisovská
Externí spolupracovnice
DFEM FEMExterní spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qtomanova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Tóthová
Externí spolupracovnice
qtothova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga Tóthová
Externí spolupracovnice
qtothovao [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar Turečeková
Externí spolupracovnice
qturecekova [at] is.uniag.sk
Ing. Eliška Tušimová
Externí spolupracovnice
Ing. Amália UhliarováExterní spolupracovnice
FEMExterní spolupracovník
qurbanf [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qurban [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.FEM
Externí spolupracovnice
qvajcnerova [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovníkqvakos [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qvalach [at] is.uniag.sk
Ing. Milan VálekFEM
Externí spolupracovník
qvalek [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj ValentaExterní spolupracovník
qvalenta [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovnice
qvalentiniov [at] is.uniag.sk
FEMExterní spolupracovniceqvankova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.Externí spolupracovnice
qvanova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qvarga [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qvarhelyiova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Božena VavrováFEMExterní spolupracovnice
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Externí spolupracovník
qveber [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qvelky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.FEM
Externí spolupracovník
qvicen [at] is.uniag.sk
Ing. Margaréta Víghová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
qvighova [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
PhDr. Renáta Vilímková
Externí spolupracovnice
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.FEM
Externí spolupracovnice
Externí spolupracovník
qvinohradsky [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.
Externí spolupracovník
visnovsky [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovník
qvodicka [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan VozárExterní spolupracovník
qvozari [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Vyoral
Externí spolupracovník
FEMExterní spolupracovník
Olga WalczakDFEM FEM
Externí spolupracovnice
Ing. PhDr. Daniela Wolfová
Externí spolupracovnice
qwolfova [at] is.uniag.sk
KJ FEM
Externí spolupracovnice
AE_5_508+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk
FEM
Externí spolupracovnice
qzahradnicek [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Ľubica Zaťková, PhD.
Externí spolupracovnice
prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
Externí spolupracovník
Ing. Miroslav ŽákovičFEM
Externí spolupracovník
Ing. Anna ŽembováFEM
Externí spolupracovnice
doc. Dr. Jaka ŽgajnarFEMExterní spolupracovník
qzgajnar [at] is.uniag.sk
Ing. Branislav ŽidekFEMExterní spolupracovník
Ing. Jozef ŽilčaiExterní spolupracovník
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.FEM
Externí spolupracovnice
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.FEM
Externí spolupracovník
qzufan [at] is.uniag.sk