Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Ing. Milan AdamecKJ FEModborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
milan.adamec [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581
Marcela AntalováKJ FEM
upratovačka
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22+421 37 641 4527
Ing. Adriána Bakošová, MBAvŠ II.stupeňAS_1_101+421 37 641 5897
Veronika BakošováDFEM FEMupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
Ing. Janka Balážiovádekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270
KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_8_20+421 37 641 4574
PaedDr. Helena Baraníková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_117+421 37 641 4632helena.baranikova [at] uniag.sk
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
KE FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
erika.barczyova1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.profesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147
Diana BencováKJ FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502
+421 37 641 4556
odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_224
+421 37 641 4155
upratovačkaAS_1_145+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AE_8_26+421 37 641 4583
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_309+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
remeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155gabriela.bernathova [at] uniag.sk
KHP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5891eva.bielekova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
Zita BírováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108a+421 37 641 5125zita.birova [at] uniag.sk
KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_219+421 37 641 4199
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896maria.borbelyova [at] uniag.sk
Margita Bujná
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
KJ FEMasistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
petra.cancova [at] uniag.sk
Ing. Dominika Čeryová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103+421 37 641 4908
dekanát - centrum
AS_1_108c
+421 37 641 5177
dagmar.citaryova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAS_1_105
+421 37 641 4187
odborná asistentkaAS_2_204+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584ludmila.dobosova [at] uniag.sk
RNDr. Janka Drábeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_111
+421 37 641 4633
janka.drabekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEMdocent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
RNDr. Mária Farkašová, PhD.KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
odborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_222+421 37 641 4157
Ing. Alexandra Filová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543
Bc. Michaela Franková
dekanát - centrum
AS_1_102+421 37 641 5155michaela.frankova [at] uniag.sk
CVVP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318+421 37 641 4126jana.galova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
Ing. Galina GerhátováKI FEM
vŠ II.stupeň
AS_2_212+421 37 641 4143
CIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1+421 37 641 4890radka.grnova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AE_8_19
+421 37 641 4595
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_216
+421 37 641 4137
KJ FEMupratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_125+421 37 641 4158martina.hanova [at] uniag.sk
Mgr. Petra HargašováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
KI FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_211
+421 37 641 4198
klara.hennyeyova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_1_121+421 37 641 4190alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada HlinkováKMan FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_3_318
+421 37 641 4126
KF FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_226+421 37 641 4146
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180
radomira.greganova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106+421 37 641 5179, +421 37 641 4167elena.horska [at] uniag.sk
KÚ FEM
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405
+421 37 641 4544
DFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
Ing. Elena Hošková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
Ing. Veronika Hrdá, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.KMan FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_205+421 376 414 135
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
KM FEM
vŠ II.stupeň
AS_1_112+421 37 641 4163tatiana.ivankova [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Dagmar Jordanovovárektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 376 414 169
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_109+421 37 641 5172
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222+421 37 641 4157, +421 37 641 5840renata.krajcirova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.KMO FEM
docentka CSc./PhD.
AS_3_301+421 37 641 4165lubica.kubicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_225
+421 37 641 4191
milan.kucera [at] uniag.sk
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
KMan FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149
anna.lateckova [at] uniag.sk
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_7_5
+421 37 641 4572
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04+421 37 641 5898ema.lazorcakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406
+421 37 641 4558
Silvia MányiováKMO FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
Ing. Eva Matejková, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
KM FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634vladimir.matusek [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
alena.matusikova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
+421 37 641 4547
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
docentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
Jana MoravčíkováCIT FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
KMO FEMdocent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159
odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13
+421 37 641 4746
anna.mravcova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102
Ing. Katarína Neomániová, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306+421 37 641 4136
DFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
jaroslav.nereca [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_130
+421 37 641 4123peter.obtulovic [at] uniag.sk
Mária Ocelkovárektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747maria.ocelkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5+421 37 641 4882eva.olahova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
KSV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186tomas.pechociak [at] uniag.sk
Ing. Miriam Pietriková, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_133
+421 37 641 4153
miriam.pietrikova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AS_0_02
+421 37 641 5892
jan.pokrivcak [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
miroslav.polacek [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Poláčik
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.KŠOV FEMdocentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
zuzana.polakova [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.KI FEMdocent CSc./PhD.AS_2_217+421 376 414 196peter.polakovic [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2+421 37 641 4571
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_12+421 37 641 4751
Mgr. Viera Prídavková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
KF FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_312
+421 37 641 4140
Ing. Zuzana Radolecováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
roman.recky [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
KE FEModborný asistent CSc./PhD.AE_7_10
+421 37 641 4593
martin.richter [at] uniag.sk
Ing. Eva Richterová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
jana.rybanska [at] uniag.sk
KMan FEM, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_208+421 37 641 4168
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEMdocent CSc./PhD.AS_0_01
+421 37 641 5893
roman.serences [at] uniag.sk
upratovačka
Beáta SmidováKMO FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.AS_1_122+421 37 641 4183zlata.sojkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312+421 37 641 4140
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214+421 37 641 4172peter.stuchly [at] uniag.sk
KMan FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139maria.sajbidorova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_510
+421 37 641 4541
erika.salatova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905
peter.sedik [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
Viera Ševcechová
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
viera.sevcechova [at] uniag.sk
Ing. Erika ŠindlerováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_104+421 37 641 5170
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134
KF FEMdocent CSc./PhD.AS_2_233+421 37 641 4164
CIT FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A
+421 37 641 4129
darina.tothova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AS_2_215
+421 376 414 161
tomas.toth1 [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
Jozef UjlakyCIT FEM
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_9
+421 37 641 4817
jozef.ujlaky [at] uniag.sk
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Jana ValentováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4881jana.valentova [at] uniag.sk
Marta ValentováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_228
+421 37 641 4193
ivana.varyova [at] uniag.sk
Ing. Roderik Virágh, PhD.KI FEModborný asistent CSc./PhD.AS_2_213+421 37 641 4132roderik.viragh [at] uniag.sk
PhDr. Jana Vrbová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_507
+421 37 641 4551
Ing. Hana Zach, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205+421 37 641 5562hana.zach [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AE_7_3+421 37 641 4576

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Ing. Adriana AlsharabiováExterná spolupracovníčka
Ing. Miroslava Artimová, PhD.KHP FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimír Babrňák
Externý spolupracovník
qbabrnak [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Lucia BahelkováFEM
Externá spolupracovníčka
qbahelkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qbalazovap [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
AS_3_318
Externá spolupracovníčka
qbalintova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Oľga BaloghováFEMExterná spolupracovníčka
PhDr. Janka Balogová
Externá spolupracovníčka
qbalogova [at] is.uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Externá spolupracovníčka
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Miroslava Bebjaková
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
JUDr. Jarmila BekováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbeles [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbelica [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BeneExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Bezák
Externý spolupracovník
Ing. Soňa Biliková
Externá spolupracovníčka
qbilikova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqbitter [at] is.uniag.sk
Ing. Michaela Bláhová
Externá spolupracovníčka
qblahova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qblesakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qblchac [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.Externá spolupracovníčkaqbobakova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
qbohackova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal BohunčákExterný spolupracovník
qbohuncak [at] is.uniag.sk
Ing. Kristína Bojňanská, PhD.Externá spolupracovníčka
qbojnanska [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qboledovic [at] is.uniag.sk
Mgr. Božena BorkováExterná spolupracovníčka
qborkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qboros [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BorzaFEM
Externý spolupracovník
qborza [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavol Božek, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qbozek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marian Božík, PhD.Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qbraun [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BrnaFEM
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qbrozova [at] is.uniag.sk
Ing. Marian BrunaiFEMExterný spolupracovníkqbrunai [at] is.uniag.sk
Ing. Milan BrunckoExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
PhDr. Štefan Bugár, MBA, PhD.FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Peter Bulla, PhD.Externý spolupracovníkxbullap [at] is.uniag.sk
JUDr. Ivana BuranskáFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana Caletková
Externá spolupracovníčka
qcaletkova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Cehula, CSc.FEMExterný spolupracovník
804
+421 37 641 4590cehula [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav CibuľkaExterný spolupracovník
PhDr. Mgr. Gabriela CimbaľákováFEMExterná spolupracovníčka
qcimbalakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária Cingeľová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qcivan [at] is.uniag.sk
prof. Lyle CookExterný spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qcsankova [at] is.uniag.sk
Ing. Ida CsefováFEMExterná spolupracovníčka
qcsefova [at] is.uniag.sk
Ing. Helena CsolleováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqcvangova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qcekmeova [at] is.uniag.sk
doc. Žiga Čepar, PhD.KE FEM
Externý spolupracovník
qcepar [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ČerňanskáFEM
Externá spolupracovníčka
qcernanska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qcervena [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qcukan [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Externý spolupracovník
qdado [at] is.uniag.sk
Marta DankieniczDFEM FEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Dagmar Dávidová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter DepešFEM
Externý spolupracovník
qdepes [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Pavol DoležajExterný spolupracovník
qdolezaj [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Dominka, MBA
Externý spolupracovník
qdominka [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria DorkováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Beáta DorociakováFEMExterná spolupracovníčkaqdorociakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qdrabek [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Drabik, PhD.Externý spolupracovníkqdrabik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef DubovskýExterný spolupracovník
Ing. Marcela DuckáFEM
Externá spolupracovníčka
qducka [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qdurisova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qdutkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Externý spolupracovník
AS_0_10
Externá spolupracovníčkaqfaltovaleit [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Boris Farkaš
Externý spolupracovník
Ing. Boris FarkašFEM
Externý spolupracovník
Ing. Juraj FarkašFEM
Externý spolupracovník
qfarkasj [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin FidesFEM
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qfillo [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Filo, PhD.FEMExterný spolupracovník
qfilo [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela FilováExterná spolupracovníčka
qfilova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qfrantova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela FüleováFEMExterná spolupracovníčkaqfuleova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Gajdoš
Externý spolupracovník
qgajdos [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgalik [at] is.uniag.sk
PhDr. Hajnalka GálováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Roman GálFEMExterný spolupracovník
DFEM FEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgetta [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Silvia GnypováFEMExterná spolupracovníčka
qgnypova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris GogaFEMExterný spolupracovník
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qgrznar [at] is.uniag.sk
Monika Gyorgy
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Mgr. Iveta HajkováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
AS_3_303
+421 37 641 4144
Ing. Peter HaníkFEMExterný spolupracovník
qhanik [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander Hanuska
Externý spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
Ing. Vojtech HarcsaExterný spolupracovník
Ing. Miroslav HaringExterný spolupracovníkqharing [at] is.uniag.sk
Ing. Eva HaškováFEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qhaverova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Petra HeiserováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Adriana HellenováExterná spolupracovníčkaqhellenova [at] is.uniag.sk
KHP FEMExterný spolupracovník
DFEM FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qhlavacik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqhluskova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qhornakova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HosťanskýFEM
Externý spolupracovník
Ing. Gabriela Hrabovská
Externá spolupracovníčka
qhrabovska [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Jan Hron, DrSc.Externý spolupracovník
qhron [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Hrubý, PhD.FEMExterný spolupracovník
Ing. Marek HrušovskýFEMExterný spolupracovník
Ing. Jana Hučková
Externá spolupracovníčka
qhuckova [at] is.uniag.sk
Ing. Slávka HudecováFEM
Externá spolupracovníčka
qhudecova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhudec [at] is.uniag.sk
Ing. Richard Hulík, PhD.
Externý spolupracovník
qhulik [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc.Externý spolupracovník
qhusarj [at] is.uniag.sk
Ing. Timotej HusárExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qchalany [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qchlebec [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qchovanec [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav IvánekExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qjacobs [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qjahnatek [at] is.uniag.sk
Bc. Miroslav Jahoda, MBAFEMExterný spolupracovník
Ing. Veronika JamrichováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qjanicek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ivana JankechováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jarmila JanoškováFEM
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Viliam JánošFEM
Externý spolupracovník
DFEM FEMExterná spolupracovníčka
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
Ing. Milan JežíkFEM
Externý spolupracovník
Ing. Benčík JozefFEMExterný spolupracovník
qjozef [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qjurcova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Jurík
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkabat [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
KMan FEM
Externá spolupracovníčka
AS_2_202
+421 37 641 4192
kadlecikova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Kajan
Externý spolupracovník
qkajan [at] is.uniag.sk
Mgr. Gyorgyi Kapusta, PhD.Externý spolupracovník
qkapusta [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqkapustova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkarvacka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľudmila Kelemenová
Externá spolupracovníčka
qkelemenova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Mgr. Lenka KimExterná spolupracovníčkaqkim [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Externý spolupracovník
qkliestik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qknizat [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkochan [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav KolinekExterný spolupracovník
Ing. Vincent KonturaFEM
Externý spolupracovník
qkontura [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
KI FEM, FEM
Externá spolupracovníčka
AS_2_214+421 37 641 4172
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav Kotes, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Alexander KováčFEMExterný spolupracovník
Ing. Petra KováčikováFEM
Externá spolupracovníčka
qkovacikova [at] is.uniag.sk
Ing. Alena Kováčová
Externá spolupracovníčka
qkovacova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qkovacovak [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Olena Kovtun, Ph.D.Externá spolupracovníčka
qkovtun [at] is.uniag.sk
RNDr. Katarína Kozáková, PhD.Externá spolupracovníčkaqkozakova [at] is.uniag.sk
Ing. František KozarFEM
Externý spolupracovník
qkozar [at] is.uniag.sk
Ing. Eva KozayováFEM
Externá spolupracovníčka
qkozayova [at] is.uniag.sk
KE FEMExterný spolupracovník
Ing. Katarína KratochvílováExterná spolupracovníčka
qkratochvilo [at] is.uniag.sk
Mgr. Veronika KremlFEM
Externá spolupracovníčka
qkreml [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AS_3_309
+421 37 641 4145
kretter [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana KristekováExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
RNDr. Slávka KrížováExterná spolupracovníčkaqkrizova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
krockova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qkrochtova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkrpalek [at] is.uniag.sk
Dr. Ing. Igor KršňákFEMExterný spolupracovníkqkrsnak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
CPPP FEM
Externá spolupracovníčka
prof. Dr hab. Karol KukułaExterný spolupracovník
qkukula [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomíra Kulháňová
Externá spolupracovníčka
qkulhanova [at] is.uniag.sk
CPPP FEM
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_17+421 37 641 4898
Externá spolupracovníčka
AE_4_410
+421 37 641 4493iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Angelika Kútna, PhD.KÚ FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
AE_8_24
+421 37 641 4578
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Mgr. Mária KuzmováFEMExterná spolupracovníčka
qkuzmova [at] is.uniag.sk
Ing. Elena KysuckáExterná spolupracovníčka
Ing. Miroslav KyžňanskýExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qlabant [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qlabudova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qlacovae [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga Lajdová, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Daniel LeitmanFEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qlesakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana LigačováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qliptayova [at] is.uniag.sk
Peter LiszkayDFEM FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkAE_5_508+421 37 641 4555qli [at] is.uniag.sk
Ing. Igor LobodášExterný spolupracovník
Ing. Tibor LörincFEMExterný spolupracovník
Ing. Milan ĽošťákExterný spolupracovník
qlostak [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj LovasFEM
Externý spolupracovník
qlovas [at] is.uniag.sk
Ing. Marcela Lučanská
Externá spolupracovníčka
Ing. Tibor LukácsFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlukacik [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor Lukach
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmackowska [at] is.uniag.sk
Ing. Miriam MacováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Štefan Mačák
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmagathova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Majerčáková
Externá spolupracovníčka
Ing. Mária MajerhofferováFEMExterná spolupracovníčka
qmajerhoffer [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmajer [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmalisova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter MaňákExterný spolupracovník
qmanak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmarcincakov [at] is.uniag.sk
Ing. Martina MarčanováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Róbert MarenčákFEM
Externý spolupracovník
qmarencak [at] is.uniag.sk
Ing. Jana MaršalkováExterná spolupracovníčka
Ing. Peter Masnica
Externý spolupracovník
qmasnica [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaqmatisova [at] is.uniag.sk
Renata Matysik-PejasFEMExterná spolupracovníčka
qmatysikpeja [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmerava [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Peter MészárosExterný spolupracovník
Ing. Jozef MeszárošExterný spolupracovník
qmeszarosj [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Meško, MSc, PhD.KMan FEMExterný spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qmihalcova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Michaláková, PhD.Externá spolupracovníčka
qmichalakova [at] is.uniag.sk
Mgr. Alena Michalcová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAFEM
Externý spolupracovník
qsvrbik [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína MiklošováFEM
Externá spolupracovníčka
qmiklosovak [at] is.uniag.sk
Ing. Melánia MiklóšováExterná spolupracovníčka
qmiklosova [at] is.uniag.sk
Ing. Simona MikulášovičováFEM
Externá spolupracovníčka
qmikolasovic [at] is.uniag.sk
Ing. Matúš Minarič
Externý spolupracovník
Ing. Ivan MinárikFEM
Externý spolupracovník
qminarik [at] is.uniag.sk
JUDr. Ing. Janka Mináriková
Externá spolupracovníčka
qminarikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqmizickova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmizurova [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel ModranskýExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin Moravec
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmotycka [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Mušák, PhD.KMO FEMExterný spolupracovník
Mgr. Alena MutňanskáFEMExterná spolupracovníčka
Emilia Mychlinska
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qnabiev [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qnagyova [at] is.uniag.sk
CIT FEMExterná spolupracovníčkaAS_0_10qnehezova [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert NemecExterný spolupracovníkqnemec [at] is.uniag.sk
CPPP FEMExterná spolupracovníčka
qengelova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qnosianova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqnovosadova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qnowakc [at] is.uniag.sk
Dr. Dipl.-Bw. (FH) Klaus Oestringer, MBAFEM
Externý spolupracovník
qoestringer [at] is.uniag.sk
Ing. Olena Oliynyk, PhD.Externá spolupracovníčkaqoliynyk [at] is.uniag.sk
Ing. Richard Olšovský
Externý spolupracovník
qolsovsky [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qolvecka [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Marcel OndrušekFEM
Externý spolupracovník
qondrusek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Andrej OravecFEM
Externý spolupracovník
qoravec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter Oremus, PhD.Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Oster
Externý spolupracovník
qoster [at] is.uniag.sk
Ing. Martin PakanFEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qpalecek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qpapayova [at] is.uniag.sk
Ing. Dana PaprancováExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jozef Pataky, CSc.Externý spolupracovník
qpataky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qpauhofova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján PaukoFEMExterný spolupracovník
qpauko [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qpaulisinova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Imrich PéteryFEMExterný spolupracovník
qpetery [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Ladislav PeťovskýFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqpetrek [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qpetrickova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol PetríkExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qpetrik [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Petrincová
Externá spolupracovníčka
Ing. Štefan PikoFEMExterný spolupracovník
qpiko [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qpinterova [at] is.uniag.sk
Andrzej PisulewskiFEMExterný spolupracovník
Piotr PlatosDFEM FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Mgr. Dana PóčikováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpodolak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpolicka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Externý spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
Externý spolupracovník
Orsolya PszotaDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
qpszota [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qrakovska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qrasner [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka RebrováFEM
Externá spolupracovníčka
qrebrova [at] is.uniag.sk
Ing. Edita Rechtorisová
Externá spolupracovníčka
qrechtorisov [at] is.uniag.sk
Ing. Peter RepiskýFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Katarína ReťkovskáFEM
Externá spolupracovníčka
qretkovska [at] is.uniag.sk
Viera RihovaDFEM FEM
Externý spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
prof. Marian RizovFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qrobynek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Externý spolupracovník
qrolinek [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Tibor RumanExterný spolupracovník
prof. Fred RuppelExterný spolupracovníkqruppelf [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Peter SekeraExterný spolupracovník
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.KF FEM
Externý spolupracovník
AS_2_232
+421 37 641 4834
serencesp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan SchmidtFEM
Externý spolupracovník
qschmidt [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.Externý spolupracovník
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qslezakova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qslobodnik [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Smutka, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Juraj SoboňaFEM
Externý spolupracovník
qsobona [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Janusz SobońExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qstavkova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavol Stehlo, PhD.Externý spolupracovníkqstehlo [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia StejskalováFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqsvatos [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera SvoradováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qszabo [at] is.uniag.sk
Monika SzafranskaExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsafar [at] is.uniag.sk
Ing. Ján ŠaligaFEMExterný spolupracovník
Ing. Oliver Šiatkovský
Externý spolupracovník
qsiatkovsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Šimonovičová
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana ŠimováExterná spolupracovníčka
Mgr. Peter ŠimšíkFEM
Externý spolupracovník
Ing. Daniel ŠkarbalaFEMExterný spolupracovník
qskarbala [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
AS_0_7
Externý spolupracovník
qsmacho [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martina ŠmatlákováFEMExterná spolupracovníčka
qsmatlakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qsnirc [at] is.uniag.sk
Ing. Jana ŠpuntováFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.FEMExterný spolupracovník
qstefko [at] is.uniag.sk
Ing. Viera ŠtechováExterná spolupracovníčka
qstechova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qstomfaiova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Študenc, PhD.FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qsupa [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qsvajlenkova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qtartaraj [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľubomír Tichanský
Externý spolupracovník
Ing. Renáta Tisovská
Externá spolupracovníčka
qtisovska [at] is.uniag.sk
Ing. Filip TkáčDFEM FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qtlcik [at] is.uniag.sk
Ing. Anna Tomanová
Externá spolupracovníčka
qtomanova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qtothova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga TóthováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Dagmar TurečekováFEM
Externá spolupracovníčka
qturecekova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qtusimova [at] is.uniag.sk
Ing. Amália Uhliarová
Externá spolupracovníčka
Ing. František UrbanFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qvalach [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Juraj ValentaExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qvankova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Marcel VargaFEM
Externý spolupracovník
qvarga [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Marek VaškoFEM
Externý spolupracovník
qvasko [at] is.uniag.sk
Ing. Božena Vavrová
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qveber [at] is.uniag.sk
Ing. Peter VeľkýFEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.FEMExterný spolupracovníkqvicen [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qvichrest [at] is.uniag.sk
PhDr. Renáta VilímkováExterná spolupracovníčka
qvilimkova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qvinohradsky [at] is.uniag.sk
Ing. Júlia Virágová
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.FEM
Externý spolupracovník
visnovsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvodicka [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan VozárFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav VysokýExterný spolupracovník
qvysoky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. PhDr. Daniela Wolfová
Externá spolupracovníčka
KJ FEM
Externá spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qzahradnicek [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqzalai [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qzatkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qzoborsky [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav Žákovič
Externý spolupracovník
Ing. Anna ŽembováFEMExterná spolupracovníčka
qzembova [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Jaka ŽgajnarFEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qzilcai [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qzufan [at] is.uniag.sk