Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
KŠCH FAPZ, FAPZ
odborný asistent, administratíva
AT_2_11+421 37 641 4700jaroslav.andreji [at] uniag.sk
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
docentka
AT_2_14
+421 37 641 4314
Ing. Mária Babošová, PhD.
odborná asistentka
AZ_2_6
+421 37 641 4315maria.babosova [at] uniag.sk
KPG FAPZ
upratovačka
AC_3_5
+421 37 641 4498
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.KEaB FAPZ
profesor
AZ_4_22
+421 37 641 4450
tibor.baranec [at] uniag.sk
Ing. Mária BarboričováKFR FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AZ_5_5
Zuzana BéderováKVD FAPZupratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
Andrea BenczováKŠZ FAPZupratovačka
+421 376 414 774andrea.benczova [at] uniag.sk
Peter BezákKRVaTE FAPZremeselník
AA_1_11
+421 376 414 267peter.bezak [at] uniag.sk
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_4_12
+421 37 641 4328daniel.biro [at] uniag.sk
Ing. Helena Bojdová
administratíva
AE_0_6
+421 37 641 5543helena.bojdova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.KOR FAPZdocentAA_5_15
+421 37 641 4256
upratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
olga.bradacova [at] uniag.sk
KFR FAPZ
profesor
AZ_5_4
+421 37 641 4448
KGŠR FAPZdocent
BG_1_115
+421 37 641 4787
jan.brindza [at] uniag.sk
Martina BrštiakováadministratívaAZ_2_4
+421 37 641 4420
martina.brstiakova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZodborný asistent
AZ_1_9
+421 37 641 4802ondrej.bucko [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Buday, PhD.vedecko - výskumný zamestnanec
AA_1_12
+421 37 641 4219
miroslav.buday [at] uniag.sk
Ing. Jozef Bujko, PhD.
odborný asistent
AT_1_4
+421 37 641 4294
jozef.bujko [at] uniag.sk
remeselník
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.KOR FAPZprofesor
AA_5_16
+421 37 641 4253
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.KGPB FAPZ
docent
AT_1_11
+421 37 641 4297
docentka
AA_2_28
+421 37 641 4224
eva.candrakova [at] uniag.sk
Tatiana CandrákováKRVaTE FAPZremeselníkAA_1_13+421 376 414 860tatiana.candrakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
docent, administratíva
AA_1_5
+421 37 641 4231
ivan.cerny [at] uniag.sk
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
profesor
AZ_0_8
+421 37 641 4805ondrej.debreceni [at] uniag.sk
odborná asistentka
AA_1_10
+421 37 641 5860eva.demjanova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AA_5_19
+421 37 641 4851
ivana.demova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Depešováadministratíva
AE_0_34
+421 37 641 5496
Ing. Milan Dobiaš, PhD.KŠCH FAPZ
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_2_17
+421 37 641 4745milan.dobias [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
odb. zamestnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
martin.drabek [at] uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.KAVR FAPZprofesor
AC_2_16
+421 37 641 4385
Viera Duchoňová
odb. zamestnankyňa
AA_2_34+421 37 641 4880
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
odborná asistentka
AZ_4_30
+421 37 641 4453
Mgr. Zuzana Ďurková
administratíva
AE_0_34
+421 37 641 5496
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
docent
AZ_4_31+421 37 641 4444pavol.elias1 [at] uniag.sk
Ing. Dávid Ernst, PhD.KRVaTE FAPZ
odborný asistent
AA_1_8+421 376 414 217
Eva Farmadinováodb. zamestnankyňa
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
odborná asistentkaAA_2_33+421 37 641 4324katarina.sramkova [at] uniag.sk
Anna FazekašováKVD FAPZvýskumná zamestnankyňaAP_0_16Az
+421 37 641 4601
výskumná zamestnankyňa
AA_5_521
+421 37 641 4851
KŠCH FAPZodborný asistent
AT_2_7
+421 37 641 4717martin.fik [at] uniag.sk
Ing. Michal Gábor, PhD.KGPB FAPZodborný asistentAT_1_16
+421 37 641 4295
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.KVZ FAPZ
docent
AT_4_7
+421 37 641 4331
docent
AT_2_12+421 37 641 4701jozef.gasparik [at] uniag.sk
Pavol Gašparíkprevádzkový zamestnanec vo výskume
AP_0_24A
+421 37 641 4500pavol.gasparik [at] uniag.sk
KFR FAPZ
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_5_10
+421 37 641 4255
Ing. Martina Gažarová, PhD.odborná asistentka
AA_2_40
+421 37 641 4210
Ing. Ján Gažo, PhD.FAPZ, KGŠR FAPZ
odborný asistent, administratíva
AA_4_7
+421 37 641 4245
jan.gazo [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_1_6
+421 37 641 4213
Ing. Romana GreguškováKOR FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AA_5_11
+421 37 641 4254
odb. zamestnankyňa
AZ_1_10+421 37 641 4414
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
docent
AA_0_19
+421 37 641 4204
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.KVĽ FAPZdocentka
AA_2_31
+421 37 641 4467marta.habanova [at] uniag.sk
Ing. Štefan Hajdu
odb. zamestnanec
BG_0_003+421 37 641 4775
RNDr. Daniela HaladováKVZ FAPZvýskumná zamestnankyňa
AT_5_32
+421 37 641 4333
daniela.haladova [at] uniag.sk
Friderika HallováKGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa
AT_1_12
+421 37 641 4298
profesor
AZ_1_10+421 37 641 4279
KŠCH FAPZodborná asistentkaAT_2_4
+421 37 641 4704
jana.hanusova [at] uniag.sk
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.
odborný asistent
AT_4_10
+421 37 641 4320
ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
upratovačka
Ing. Adriana Hlavinová, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_5_524
+421 37 641 4041
adriana.hlavinova [at] uniag.sk
profesor
AP_0_14A+421 37 641 4469svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
výskumný zamestnanec
AT_5_6
+421 37 641 4506
jozef.homola [at] uniag.sk
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňa
BG_1_110
+421 376 414 779
odborná asistentka
AZ_1_3+421 376 414 872michaela.horna [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AC_3_22
+421 37 641 4498
Ing. Peter Hric, PhD., Ing.-Paed.IGIPKRVaTE FAPZ
odborný asistent
AA_3_310
+421 37 641 4265
odborný asistentAT_2_5
+421 37 641 4744
Ing. Mária HrubáKRVaTE FAPZodb. zamestnankyňa
AA_2_24
+421 37 641 4215
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.KOR FAPZprofesor
AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
kamil.hudec [at] uniag.sk
Ing. Vlasta Hudecováodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4455
Štefánia Chlebecová
upratovačka
AT_2_16+421 37 641 4707
MUDr. Peter Chlebo, PhD.KVĽ FAPZodborný asistent
AA_2_35
+421 37 641 4883
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.docent
AT_2_1
+421 37 641 4318
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.docent
AC_3_13
+421 37 641 4397juraj.chlpik [at] uniag.sk
Jozefína ChňapkováKŠZ FAPZodb. zamestnankyňa
AZ_1_1
+421 37 641 4413
KGŠR FAPZ
odb. zamestnankyňa
BG_0_005+421 37 641 4775eva.chovancova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD.
odborný asistent
AZ_5_20
odborný asistent
AZ_4_24
+421 37 641 4449
odborný asistent
AT_5_5
+421 37 641 4505
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.KEaB FAPZdocentkaAZ_2_1+421 37 641 4470jana.porhajasova [at] uniag.sk
Viera Jalakšovávýskumná zamestnankyňa
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
viera.jalaksova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZodborný asistent
AZ_1_7
+421 376 414 417
martin.janicek [at] uniag.sk
Oľga Janovičová
odb. zamestnankyňa
AA_5_12+421 37 641 4043
upratovačkaAA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
Lýdia JuhásováupratovačkaAA_3_312
+421 37 641 4237
KŠZ FAPZ
docent
AZ_0_11+421 37 641 4807
profesor
AT_4_9
+421 37 641 4332miroslav.juracek [at] uniag.sk
odb. zamestnanec
AC_3_16
+421 37 641 4391
martin.juriga [at] uniag.sk
KVD FAPZodborný asistentAT_5_7
+421 37 641 4504
tomas.kanka [at] uniag.sk
Ing. Jana KaršňákováKEaB FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AZ_4_20
+421 37 641 4452
FAPZ, KGPB FAPZ
profesor, administratíva
AT_1_3
+421 37 641 4292
výskumná zamestnankyňa
AT_2_10
+421 37 641 4317
výskumný zamestnanec
AA_0_21
+421 37 641 4830lubomir.kobida [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AT_2_8
+421 37 641 4705
renata.kobidova [at] uniag.sk
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
odborný asistent
AC_3_18+421 37 641 4396
Jana Kollárová
upratovačka
AZ_1_2+421 376 414 414jana.kollarova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4388marta.kollarova [at] uniag.sk
Ing. Jana Kopčeková, PhD.KVĽ FAPZodborná asistentkaAA_2_32
+421 37 641 4249
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.odborná asistentka, odb. zamestnankyňa
AA_0_115
+421 37 641 4201
Mária KotlárováKVZ FAPZ
upratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333maria.kotlarova [at] uniag.sk
profesor
AC_2_18
+421 37 641 4381
odb. zamestnankyňa
AA_4_10a
+421 37 641 4241beata.kovacova [at] uniag.sk
Emília Kováčová
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
emilia.kovacova [at] uniag.sk
administratívaAC_2_20+421 37 641 4387lenka.kovacova [at] uniag.sk
Ing. Marek Kovár, PhD.
odborný asistent
AZ_5_1
+421 37 641 4440
marek.kovar [at] uniag.sk
Elena Kovárová
upratovačka
elena.kovarova [at] uniag.sk
Ing. Peter Kovár, PhD., Ing.-Paed.IGIPodborný asistent
AA_3_307
+421 37 641 4182
peter.kovar [at] uniag.sk
odborná asistentka
AZ_5_6
+421 37 641 4456
Ing. Samuel Kšiňan, PhD.odborný asistent
AZ_4_26
Ing. Jaroslav Kuna
výskumný zamestnanec
AZ_2_10
+421 37 641 4484jaroslav.kuna [at] uniag.sk
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.KUPH FAPZ
profesorka
AA_0_12
+421 37 641 4205
magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
Ing. Petra Lenártová, PhD.KVĽ FAPZodborná asistentka
AA_2_38
+421 37 641 4246
výskumný zamestnanec
AZ_2_14+421 37 641 4485
KUPH FAPZdocentAA_0_14+421 37 641 4202
upratovačka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
KŠZ FAPZprofesor
AZ_1_12
+421 37 641 4418milan.margetin [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AA_5_20
+421 37 641 4257
KRVaTE FAPZ
upratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221
aneta.mikelova [at] uniag.sk
odborný asistentAA_4_2
+421 37 641 4228
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.docentkaAT_1_8+421 37 641 4290martina.miluchova [at] uniag.sk
odborný asistent
AP_0_17A
+421 37 641 4464slavomir.mindek [at] uniag.sk
KFR FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AZ_5_3
+421 37 641 4454
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.KŠZ FAPZprofesorAZ_1_4
+421 37 641 4410
juraj.mlynek [at] uniag.sk
KŠZ FAPZodborná asistentka
AZ_1_14
+421 37 641 4804
Mária Moravčíkováodb. zamestnankyňa
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
maria.moravcikova [at] uniag.sk
Ing. Nina Moravčíková, PhD.
odborná asistentka
AT_1_10
+421 37 641 4824nina.moravcikova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
odborná asistentka
AA_2_22
+421 37 641 4223
jana.mrazova [at] uniag.sk
Ing. Alica Navrátilová, PhD.odborná asistentkaAT_1_6+421 37 641 4296alica.navratilova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.KEaB FAPZdocentAZ_2_5
+421 37 641 4422
jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
profesorAA_3_306+421 37 641 4230
Martina NovákováKVD FAPZvýskumná zamestnankyňa
AP_0_10A
+421 37 641 4481
odb. zamestnankyňa
AT_5_30
+421 37 641 4337
ivana.novotna [at] uniag.sk
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.KGŠR FAPZ
docentka
BG_1_104
+421 37 641 4778janka.nozkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.KFR FAPZdocentkaAZ_5_7+421 37 641 4442katarina.olsovska [at] uniag.sk
FAPZ, KEaB FAPZdocent, administratívaAE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
peter.ondrisik [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZupratovačka
andrea.oravcova [at] uniag.sk
Alexej Oravec
odb. zamestnanec
BG_0_003
+421 37 641 4775
alexej.oravec [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZprofesor
AA_2_23
+421 37 641 4212
administratíva
AE_0_7
+421 37 641 5485
lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
výskumný zamestnanec
AT_5_30
+421 37 641 4330
DFAPZ FAPZadministratíva
AE_0_33
+421 37 641 5498zuzana.pastiakova [at] uniag.sk
KUPH FAPZupratovačkaAA_0_1
+421 37 641 4203
eva.pechacova [at] uniag.sk
Darina PechováKAVR FAPZvýskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4462
darina.pechova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AP_0_19P
+421 37 641 4698
maria.petovska [at] uniag.sk
odborná asistentka
AZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
Jozef PolákDFAPZ FAPZ
odb. zamestnanec IT
AZ_0_7+421 37 641 5499
doc. Ing. Nora Polláková, PhD.docentka
AC_3_19
+421 37 641 4389
Ing. Lenka Polyakovávýskumná zamestnankyňa
AZ_1_8
+421 37 641 4271
Ing. Martina Pšenková, PhD.
odborná asistentka
AP_0_12A
+421 37 641 4466
martina.psenkova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AZ_4_21
+421 37 641 4889
margita.rakovska [at] uniag.sk
Ing. Marek Rašovský, PhD.KRVaTE FAPZ
odborný asistent
AA_2_26+421 376 414 220marek.rasovsky [at] uniag.sk
KGŠR FAPZ
profesorka
AA_4_3
+421 37 641 4240
odb. zamestnanecAA_0_8+421 37 641 4843
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
docent
AT_4_11
+421 37 641 4326
michal.rolinec [at] uniag.sk
Eva SabováadministratívaAE_0_6
+421 37 641 5543
KVĽ FAPZ
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_2_30+421 37 641 4886marianna.schwarzova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Smatana, PhD.KUPH FAPZodborný asistent
AA_0_17
+421 37 641 4200
Ing. Marta SolčanskáDFAPZ FAPZ
administratíva
AE_0_5
+421 37 641 5523
marta.solcanska [at] uniag.sk
Ing. Eva Strapáková, PhD.odborná asistentka
AT_1_9
+421 37 641 4334
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.KŠZ FAPZprofesor
AZ_0_6
+421 37 641 4806
peter.strapak [at] uniag.sk
KFR FAPZ
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AZ_5_8+421 37 641 4979
Jozef Szaboremeselník+421 376 414 774
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238
mario.szabo [at] uniag.sk
KGŠR FAPZupratovačka
BG_0_002
+421 376 414 775
gabriela.szaboova [at] uniag.sk
Ľudmila ŠimanskáKPG FAPZ
odb. zamestnankyňa
AC_3_20
+421 37 641 4390
docent
AC_3_17
+421 37 641 4398
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
profesor
AT_4_13+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
Ing. Jana Šimková
výskumná zamestnankyňa
BG_1_108
+421 376 414 782jana.simkova [at] uniag.sk
Alena Šindolárová
odb. zamestnankyňa
AT_2_3
+421 37 641 4702
upratovačkamaria.skorcova [at] uniag.sk
Ing. Peter Šmehýl, PhD.KŠCH FAPZ
odborný asistent
AT_2_9
+421 37 641 4706
docentka
AP_0_14P
+421 37 641 4272danka.stastna [at] uniag.sk
odborná asistentka
AA_4_6
+421 376 414 811
veronika.stefunova [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.KVD FAPZ
profesor
AP_0_13A
+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk
Ing. Gabriela Tkáčovávýskumná zamestnankyňaAA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
gabriela.tkacova [at] uniag.sk
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.KPG FAPZ
profesorka
AC_3_15
+421 37 641 4394
erika.tobiasova [at] uniag.sk
KVD FAPZprofesor
AP_0_15A
+421 37 641 4479
odborná asistentka
AA_5_14
+421 37 641 4252
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
docent
AA_5_18
+421 37 641 4251
peter.toth [at] uniag.sk
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.profesorka
AT_1_7
+421 37 641 4285
Ing. Kristína Tvarožková, PhD.KVD FAPZodborná asistentka
AP_0_17Ab
+421 37 641 4471
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.docent
AA_0_16
+421 37 641 4842stefan.tyr [at] uniag.sk
IOBBB FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_4_1, BG_1_102
+421 37 641 4784, +421 37 641 4789maria.vailingova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
docent
AC_2_19+421 37 641 4380
Eulália VaškováKUPH FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_0_13+421 37 641 4203eulalia.vaskova [at] uniag.sk
Vladimír VaškoKŠCH FAPZ
odb. zamestnanec
AT_2_2
+421 37 641 4702
výskumná zamestnankyňa
AZ_0_9
+421 37 641 4801
KŠZ FAPZ
docentka
AZ_0_10
+421 37 641 4800
klara.vavrisinova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZodb. zamestnankyňa
AA_3_302
+421 37 641 4280
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4388
KRVaTE FAPZ
docent
AA_3_305
+421 37 641 4236
lubos.vozar [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
odborná asistentka
AC_2_17+421 37 641 4386alexandra.zapletalova [at] uniag.sk
KVZ FAPZ
odb. zamestnankyňa
AT_4_6
+421 37 641 4323
Ing. Jozef Žembery, PhD.
odborný asistent
AA_1_3
+421 37 641 4211
jozef.zembery [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.KGŠR FAPZ
docentka
AA_4_4+421 37 641 4244
KGPB FAPZvedecko - výskumný zamestnanecAT_1_17+421 37 641 4815julius.zitny [at] uniag.sk
docent
AZ_5_10
+421 37 641 4821

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Agata Adamska
Externá spolupracovníčka
qadamska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Apolen
Externý spolupracovník
qapolen [at] is.uniag.sk
Ing. Peter BaginFAPZ
Externý spolupracovník
qbagin [at] is.uniag.sk
prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc.FAPZExterný spolupracovníkqbakos [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbalaz [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
qbaranyk [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
AZ_3_47
+421 37 641 4494
zuzana.barborakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Miloš Barták, CSc.Externý spolupracovník
qbartak [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Barta, PhD.Externý spolupracovník
qbarta [at] is.uniag.sk
Simon BavecExterný spolupracovníkqbavec [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Becík, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qbecik [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Marek BednarczykExterný spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
AA_4_5
+421 37 641 4242
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.Externý spolupracovník
qbires [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Biskupič
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qblaj [at] is.uniag.sk
Ing. Roman BlehaExterný spolupracovník
prof. Ing. Branislav Bobček, CSc.
Externý spolupracovník
AZ_1_6
+421 37 641 4415
bobcek [at] is.uniag.sk
RNDr. Milan Bolvanský, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Ľubomír Botto, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qbotto [at] is.uniag.sk
JUDr. Ján BradáčFAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbrach [at] is.uniag.sk
Ing. Matej Brestenský, PhD.
Externý spolupracovník
qbrestenskym [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Peter Brezovský, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qbrezovsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbroucek [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qbrozman [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbublinec [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Rastislav Bušo, PhD.
Externý spolupracovník
buso [at] is.uniag.sk
Ing. Petra CupperováExterná spolupracovníčkaqcupperova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqczako [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqcermak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qcerny [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqdemeterova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.
Externý spolupracovník
qdlapa [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor DobiašFAPZ
Externý spolupracovník
qdobias [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Radek Doležel, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Jarmila Dúbravská, PhD.
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdvorak [at] is.uniag.sk
Dina Elisovetcaia, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Štefan Engel, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qeva [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Andrej Fábri, PhD.
Externý spolupracovník
qfabri [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Eloy FernándezFAPZ
Externý spolupracovník
qfernandez [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qfoltys [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Frelich, CSc.Externý spolupracovníkqfrelich [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
garlik [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav GéciFAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Andrea Golisová, PhD.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.
Externý spolupracovník
qgonda [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qgracz [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Juraj Gregor, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qgregor [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Beata GrygierzecFAPZ
Externá spolupracovníčka
qgrygierzec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qgulas [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgunar [at] is.uniag.sk
Ing. Erika Gyöngyová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qgyongyova [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AE_0_7
+421 37 641 5485
hallovae [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Roman Hašana, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qhauptvogel [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Havlik, PhD.Externý spolupracovník
qhavlik [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčkaBz_1_24
+421 37 641 4712
FAPZ
Externý spolupracovník
heger [at] is.uniag.sk
Jiří HellerFAPZ
Externý spolupracovník
qheller [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qherz [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.Externá spolupracovníčka
qholeckova [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
AA_3_308
+421 37 641 4235
qholubek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
KVZ FAPZExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. František Hrabě, CSc.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
qhraska [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.Externý spolupracovník
qhresko [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qhuba [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Húska, CSc.Externý spolupracovník
qhuska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.Externý spolupracovníkqhuszarj [at] is.uniag.sk
Gabriela HvizdováFAPZ
Externá spolupracovníčka
AE_4_408
+421 37 641 4483gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľudmila Chmelničná, CSc.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qchmelnicna [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
qchrenekova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan ChudýFAPZ
Externý spolupracovník
qchudy [at] is.uniag.sk
Mgr. Afrodita IbushoskaExterná spolupracovníčka
KUPH FAPZ
Externá spolupracovníčka
qimeskenovag [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qisigenovval [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qivanusa [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qjendrisakov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD.
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qjuhasova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter JuhászFAPZ
Externý spolupracovník
qjuhasz [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
MVDr. Rastislav Jurčík, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qjurcik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qjurgenstein [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AT_1_2
+421 37 641 4291
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkavala [at] is.uniag.sk
Ing. Ján KerestešExterný spolupracovník
Ing. Katarína Kirchnerová, CSc.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qkirchnerova [at] is.uniag.sk
Dmitrij Kirjanov, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Milan Kodrík, CSc.Externý spolupracovníkqkodrik [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Jana Kolníková, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
kopecky [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Kopernický, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qkopernicky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkormutak [at] is.uniag.sk
doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD.
Externý spolupracovník
doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Gabriella KovácsExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav Kováč, CSc.Externý spolupracovník
qkovacl [at] is.uniag.sk
Ing. Emil Kovalčík, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkraic [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkrajc [at] is.uniag.sk
Ing. Matej Krebs, PhD.Externý spolupracovníkqkrebs [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkropil [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkubek [at] is.uniag.sk
RNDr. Otakar Kúdela, PhD.
Externý spolupracovník
qkudela [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qkulich [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qlauko [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander LakatošFAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qlanger [at] is.uniag.sk
Mario Lešnik
Externý spolupracovník
qlesnik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Olga LikhachevaFAPZ
Externá spolupracovníčka
qlikhacheva [at] is.uniag.sk
Ing. Veronika Lizáková, PhD.FAPZExterná spolupracovníčka
+421 37 641 4890
prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Externý spolupracovník
AC_2_15
+421 37 641 4383
lozek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qlukaciki [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
MUDr. Daniel Magula, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qmagula [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Guiseppe MaioranoExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
qmalis [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qmarek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
qmasar [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.Externá spolupracovníčka
qmasarovicov [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Stanislav MatulíkExterný spolupracovník
IOBBB FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
+421 37 641 4415qmellen [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovníkqmelus [at] is.uniag.sk
RNDr. František Mercel, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Mertin, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Milan Michalec, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Michal Milerski, CSc.
Externý spolupracovník
qmilerski [at] is.uniag.sk
Kinga MilewskaExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Silvia Mindeková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qmindekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmlynekova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
KVD FAPZ
Externá spolupracovníčka
qnitrayova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Externý spolupracovník
qomelka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qoravcova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária Ostrolucká, CSc.
Externá spolupracovníčka
qostrolucka [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Paciga, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Anna PagáčováFAPZExterná spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovníkAT_1_16
+421 376 414 295
qpavlik [at] is.uniag.sk
Andrey Pavlov, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qpavlova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Cornelia PeretExterná spolupracovníčka
Ing. Pavel Petránek, PhD.Externý spolupracovník
qpetranek [at] is.uniag.sk
Dariusz PiwczynskiExterný spolupracovník
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
plutinsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
+421 376 546 428
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpospisilova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpraslicka [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
prof. Ing. Josef Pulkrabek, CSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Stanislaw Puzynski
Externý spolupracovník
qpuzynski [at] is.uniag.sk
Yu QianFAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Martina Rafajová, PhD.FAPZExterná spolupracovníčka
qrafajova [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
+421 37 641 4608
doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qrapant [at] is.uniag.sk
Ing. Slavomír ReľovskýFAPZExterný spolupracovníkqrelovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav Remža, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Pavel Ryant, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qryant [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qryba [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qsabaraikina [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Kresimir Salajpal, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
qsalajpal [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Tetiana ShevtsovaFAPZ
Externá spolupracovníčka
Sergey Shchukin, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Juliana Schlosserová, CSc.Externý spolupracovník
qschlosserov [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qschultz [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Siget, CSc.
Externý spolupracovník
qsiget [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qskokovahabu [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovníkAT_2_6
+421 37 641 4319
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
doc. Ing. Luděk Stádník, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Stanovský, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qstanovsky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovníkqstranai [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qstraussova [at] is.uniag.sk
Tomasz StrokFAPZ
Externý spolupracovník
qstrok [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Pavel Suchý, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqsupica [at] is.uniag.sk
doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qsynytsya [at] is.uniag.sk
Karolina SzpyrkaExterná spolupracovníčka
qszpyrka [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Jaroslav ŠálkaFAPZExterný spolupracovník
doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qsantrucek [at] is.uniag.sk
Ing. Kristína Šimák-LíbalováFAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Vladimír Šmajstrla, CSc.
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Šnegoň, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qsnegon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qsoch [at] is.uniag.sk
KVD FAPZExterný spolupracovníkAP_0_17Ab
+421 37 641 4471
Externý spolupracovník
qstefan [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav ŠubjakExterný spolupracovník
qsubjak [at] is.uniag.sk
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsuty [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
Externý spolupracovník
qtlustos [at] is.uniag.sk
Lucyna Tobojko
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef TomaExterný spolupracovník
Alena Tomšik, MScFAPZ
Externá spolupracovníčka
qtomsik [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.Externý spolupracovníkqtoporcak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qtrufanov [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
turianica [at] is.uniag.sk
PaedDr. Michal Uhrinčať, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqvajda [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvalocky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Boglárka VásárhelyiFAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Dušan Vašíček, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Vereš, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Jindřich Vídenský, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qvidensky [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovníkqvidovic [at] is.uniag.sk
Maria Vishnevskaya
Externá spolupracovníčka
Zsuzsanna VitkayFAPZExterná spolupracovníčka
Šárka VlachováFAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qvoloscuk [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Luboš Vostrý, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martina Vršková, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Mgr. Jaroslaw Waroszewski
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Weis, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
AT_2_1
+421 37 641 4438
KPG FAPZExterná spolupracovníčka
qwisniewska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Dávid Zapletal, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qzeman [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qzert [at] is.uniag.sk
Ing. Alžbeta Žofajová, CSc.Externá spolupracovníčka