Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
Jarmila AdámekováKKI FZKI
uklízečka
1.06
+421 37 641 5234
jarmila.adamekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.KOVV FZKIdocent
Bz_1_30
+421 37 641 5804stefan.ailer [at] uniag.sk
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.KZ FZKI
docentka
Bz_0_14
+421 37 641 4247
alena.andrejiova [at] uniag.sk
odborná asistentka
ZB_2_201
+421 37 641 5250
elena.aydin [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Bakay, PhD.KBZ FZKI
odborný asistent
TD_0_131
+421 37 641 5445
Ing. Anna Báreková, PhD.odborná asistentkaZP_0_1.25
+421 37 641 5222
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
docent
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236viliam.barek [at] uniag.sk
KOVV FZKI
docent
Bz_1_18
+421 37 641 5801
Ing. Mária Bihuňová, PhD.KZaKA FZKI, FZKIodborná asistentka, administrativaTD_0_121
+421 37 641 5425
maria.bihunova [at] uniag.sk
Ing. Kristína Candráková, PhD.
administrativa
TD_1_215+421 37 641 5406kristina.candrakova [at] uniag.sk
KBZ FZKIodb. zaměstnanecTD_0_132+421 37 641 5437
odborný asistent
ZP_1_2.10+421 37 641 5224jan.cimo [at] uniag.sk
administrativa
TD_0_116
+421 37 641 5417
lenka.cimova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIodborný asistentTD_0_120
+421 37 641 5427
ivan.citary [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.odb. zaměstnanec
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214
dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.odb. zaměstnanecZP_1_2.23+421 37 641 5252
KZ FZKI
odb. zaměstnanec
Bz_0_2
+421 37 641 4262
profesorka
TD_0_102
+421 37 641 5426
KZaKA FZKIodborný asistent
TD_0_122
+421 37 641 5428
Vladimíra FroncováKZ FZKI
uklízečka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
odborný asistent
ZM_0_1.13+421 37 641 5218
Dana Gašparovičováodb. zaměstnanec
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
odborný asistent
Bz_0_4+421 37 641 4322
Ing. Denisa Halajová, PhD.KZaKA FZKI
odborná asistentka
TD_1_202+421 37 641 5422
KKI FZKI, FZKI
profesor, administrativa
ZM_1_2.06
+421 37 641 5232
peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
docentka
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
klaudia.halaszova [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKIodborný asistentZP_0_1.31+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.KZ FZKIprofesorkaBz_1_24
+421 37 641 4712
alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
odborná asistentkaTD_1_210+421 37 641 5432
docent, administrativaZP_1_2.04+421 37 641 5244
KBaH FZKI, FZKIprofesor, administrativa
TD_1_218, ZP_1_2.03
+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
dusan.igaz [at] uniag.sk
docent
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
Eva JenisováKZaKA FZKI
uklízečka
TD_0_114
+421 37 641 5440
eva.jenisova [at] uniag.sk
KKI FZKIdocentZM_1_2.07
+421 37 641 5231
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.profesorkaBz_1_19+421 37 641 4715
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.KKI FZKI
odborná asistentka
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
tatiana.kaletova [at] uniag.sk
KZ FZKIadministrativa
Bz_0_12
+421 37 641 4229
Ing. Vladimír Kišš, PhD.KBaH FZKIodb. zaměstnanecZM_0_1.07+421 37 641 5247vladimir.kiss [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
odborný asistent
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
odborný asistent
TD_0_131+421 37 641 5445
KKPaPÚ FZKI
odborný asistent
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
lubomir.konc [at] uniag.sk
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.KZaKA FZKI
docent
TD_0_103
+421 37 641 5423
gabriel.kuczman [at] uniag.sk
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
docentka
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5415, +421 37 641 5219
odb. zaměstnanecBz_0_5
+421 37 641 4239
maria.letkova [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.KBZ FZKI
odb. zaměstnanec
TD_0_124+421 37 641 5443
KZaKA FZKIodb. zaměstnanec
TD_0_105
+421 37 641 5424
Mgr. Magdaléna MagdziakováadministrativaTD_1_218+421 376 415 410
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI
administrativa
TD_0_114
+421 37 641 5414
DFZKI FZKIadministrativaTD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441
KOVV FZKI
docent
Bz_1_21
+421 37 641 5802
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.odborná asistentka
Bz_0_11
+421 37 641 4243
ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Marta Molnárováuklízečka
6
+421 37 641 5254
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
docent
TD_0_130
+421 37 641 5409
Ing. Miloslav MuchaDFZKI FZKIodb. zaměstnanec IT+421 905 288 223miloslav.mucha [at] uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
docentka
ZP_0_1.05+421 37 641 5216
KKI FZKIodborná asistentka
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
beata.novotna [at] uniag.sk
Dušan Opršalřemeslník
+421 37 641 5237
dusan.oprsal [at] uniag.sk
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.KBZ FZKIprofesorkaTD_1_211
+421 37 641 5431
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.KOVV FZKI
docent
Bz_1_20+421 37 641 5799
KOVV FZKIodborný asistentBz_1_23
+421 37 641 4714
eduard.pinter [at] uniag.sk
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
odborná asistentka
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
KBaH FZKIodb. zaměstnanec
ZP_1_2.06
+421 37 641 5254
Simona RábekováKZaKA FZKI
odb. zaměstnanec
TD_1_201+421 37 641 5420
odborný asistent
TD_0_111
+421 37 641 5433
Mgr. Viera RežováDFZKI FZKIadministrativa
+421 376 415 415
viera.rezova [at] uniag.sk
KBZ FZKI
odborná asistentka
TD_0_112
+421 37 641 5434
katarina.rovna [at] uniag.sk
Zuzana SabováKOVV FZKIadministrativaBz_1_19+421 37 641 4721
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.KZaKA FZKIprofesorTD_0_101
+421 37 641 5421
jan.supuka [at] uniag.sk
odborná asistentkaTD_0_110+421 37 641 5436viera.sajbidorova [at] uniag.sk
Ing. Karol Šinka, PhD.KKPaPÚ FZKI
odborný asistent
ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
Milada ŠtancelováKKPaPÚ FZKIuklízečkaZP_0_1.04+421 37 641 5214
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.KZaKA FZKI, FZKIdocentka, administrativa
TD_1_203
+421 37 641 5429
roberta.stepankova [at] uniag.sk
KBaH FZKIodborný asistentZB_0_7+421 37 641 5249andrej.tarnik [at] uniag.sk
docentka
ZP_0_1.07
+421 37 641 5221
Viera Tökölyová
řemeslník
TD_0_109
+420 376 415 438
odborný asistent
TD_0_103
+421 37 641 5423
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.KZ FZKI
profesorka
Bz_0_15
+421 37 641 4226
magdalena.valsikova-frey [at] uniag.sk
Ing. Martina Verešová, PhD.
odborná asistentka
TD_0_121
+421 37 641 5425
martina.veresova [at] uniag.sk
KBZ FZKIadministrativa
TD_1_212
+421 37 641 5430daniela.zelenakova [at] uniag.sk
Katarína Zrubcováuklízečka127
+421 37 641 5440
katarina.zrubcova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.FZKIExterní spolupracovník
ZB_1_109
+421 37 641 5240antal [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Mohammadebrahim BanihabibFZKIExterní spolupracovník
qbanihabib [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FZKI
Externí spolupracovnice
AE_4_411
+421 37 641 4400
FZKIExterní spolupracovníkqbejcek [at] is.uniag.sk
Mgr. art. Soňa BellérováKZaKA FZKI
Externí spolupracovnice
TD_0_128
+421 37 641 5448
qbellerova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Daniela Benediková, CSc.DFZKI FZKIExterní spolupracovnice
qbenedikova [at] is.uniag.sk
Dr. Natalya BuchkinaKBaH FZKIExterní spolupracovnice
qbuchkina [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Externí spolupracovnice
qeftinova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qfazekasova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
FZKI
Externí spolupracovník
doc. Dr. Ing. Petr HoráčekDFZKI FZKIExterní spolupracovník
qhoracek [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Externí spolupracovník
qhresko [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Externí spolupracovník
ZM_1_2.05
+421 37 641 5227
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.FZKI
Externí spolupracovnice
qizakovicova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.Externí spolupracovniceTD_0_132+421 37 641 5436
Externí spolupracovník
DFZKI FZKIExterní spolupracovník
qkalisz [at] is.uniag.sk
Gabriel KecskemetiDFZKI FZKIExterní spolupracovník
Externí spolupracovnice
qklimantovai [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Ing. Edward KunickiDFZKI FZKIExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
FZKI
Externí spolupracovník
qlukaciki [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Externí spolupracovník
qmacura [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna NagyováFZKIExterní spolupracovnice
DFZKI FZKI
Externí spolupracovník
qondr [at] is.uniag.sk
FZKIExterní spolupracovník
Externí spolupracovník
TD_1_215
+421 37 641 5406
DFZKI FZKIExterní spolupracovník
doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.DFZKI FZKI
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qrop [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKIExterní spolupracovnice
qsalasova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.DFZKI FZKIExterní spolupracovnice
Externí spolupracovník
Externí spolupracovník
qsarafin [at] is.uniag.sk
KBaH FZKIExterní spolupracovníkZB_0_3
+421 37 641 5248
qspanik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Šurda, PhD.KBaH FZKIExterní spolupracovník
qsurda [at] is.uniag.sk
RNDr. Andrej Tall, PhD.KBaH FZKI
Externí spolupracovník
qtall [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Externí spolupracovnice
qvitkova [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKIExterní spolupracovník
qvrablik [at] is.uniag.sk