Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.DFEM FEM, KE FEMdocentka, odb. zamestnankyňa
AE_7_8
+421 37 641 4581
Marcela AntalováKJ FEM
upratovačka
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_22
+421 37 641 4527
výskumná zamestnankyňaAS_1_101
+421 37 641 5897
DFEM FEMupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
veronika.bakosova [at] uniag.sk
administratíva
AS_1_109
+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
KE FEModb. zamestnankyňa
AE_8_20
+421 37 641 4574
janka.banska [at] uniag.sk
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
profesorka
AS_1_127
+421 37 641 4147lubica.bartova [at] uniag.sk
Diana BencováKJ FEM
administratíva
AE_5_502
+421 37 641 4556
Ing. Tatiana Bencová, PhD.KF FEModborná asistentka
AS_2_224
+421 37 641 4155
tatiana.bencova [at] uniag.sk
KM FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
odborný asistent
AE_8_26
+421 37 641 4583
ondrej.benus [at] uniag.sk
Ing. Jakub Berčík, PhD.odborný asistent
AS_3_309
+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
DFEM FEM
remeselník
AS_1_102+421 37 641 5155
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.DFEM FEM, KE FEM
profesor, odb. zamestnanec
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
administratíva
AS_1_108a
+421 37 641 5125
zita.birova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEM
docent
AS_2_219
+421 37 641 4199
administratívaAS_1_106+421 37 641 5896
Margita Bujnástrážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002margita.bujna [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Bullová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_24
+421 37 641 4577
tatiana.bullova [at] uniag.sk
Mgr. Petra ČančováKJ FEMasistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
Ing. Dominika Čeryová, PhD.KE FEM
odborná asistentka
AE_8_24+421 37 641 4578
administratíva
AS_1_108c
+421 37 641 5177
Ing. Dušan DobákCVVP FEM
výskumný zamestnanec
AS_1_105
+421 37 641 4187
dusan.dobak [at] uniag.sk
JUDr. Mária Dobišováodborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
KE FEModborná asistentkaAE_8_26
+421 37 641 4584
KM FEM
odborná asistentka
AS_1_111
+421 37 641 4633
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEM
docent
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
KM FEModborná asistentka
AS_1_113
+421 37 641 4631
odborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
irena.felixova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.KÚ FEM
odborná asistentka
AS_2_222
+421 37 641 4157
alexandra.vanova [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
alexandra.filova [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_504
+421 37 641 4543
maria.fordosova [at] uniag.sk
administratíva
AS_1_102
+421 37 641 5155
michaela.frankova [at] uniag.sk
KHP FEM
odborný asistent
AS_0_04
+421 37 641 5891
jozef.galik [at] uniag.sk
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM
odborná asistentka
AS_3_318
+421 37 641 4126
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.KJ FEModborná asistentka
AE_4_404
+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
Ing. Galina GerhátováKI FEM
výskumná zamestnankyňa
AS_2_212
+421 37 641 4143
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
radka.grnova [at] uniag.sk
docent
AE_8_19
+421 37 641 4595
lubomir.gurcik [at] uniag.sk
KI FEM
odborná asistentka
AS_2_216
+421 37 641 4137
upratovačka
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEModborná asistentkaAS_1_125
+421 37 641 4158
DFEM FEMadministratíva
AS_1_106
+421 37 641 5511
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.docentka
AS_2_211
+421 37 641 4198klara.hennyeyova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AS_1_121
+421 37 641 4190alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada Hlinkováodb. zamestnankyňa
AS_2_200
+421 37 641 4138
Ing. Mária Holotová, PhD.KMO FEModborná asistentkaAS_3_303+421 37 641 4144
KF FEM
docent
AS_2_226+421 37 641 4146
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.KJ FEModborná asistentkaAE_5_503
+421 37 641 4557
andrea.holubekova [at] uniag.sk
KM FEM
odborná asistentka
AS_1_116
+421 37 641 4180
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáFEM, KMO FEMprofesorka, administratíva
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
elena.horska [at] uniag.sk
Iveta Horváthová
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194iveta.horvathova [at] uniag.sk
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.KJ FEModborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4544
Ing. Patrícia HorváthováDFEM FEM
administratíva
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
patricia.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Elena Hošková, PhD.KE FEModborná asistentkaAE_7_6+421 37 641 4575elena.hoskova [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.docentka
AS_2_205
+421 376 414 135
docentkaAE_7_4
+421 37 641 4580
Ing. Tatiana IvankováKM FEMvýskumná zamestnankyňa
AS_1_112
+421 37 641 4163
tatiana.ivankova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentkaAE_4_405+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
CIT FEM
administratíva
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAS_2_209
+421 376 414 169
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.KMO FEModborná asistentkaAS_3_311+421 37 641 4171
administratíva
AS_1_109
+421 37 641 5172
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.docentka, administratívaAS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.KM FEModborný asistent
AS_1_110
+421 37 641 4634
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.KJ FEModborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557
katarina.klimentova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.KÚ FEM
docent
AS_2_221
+421 37 641 4151
Magdaléna Kondeová
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.KMO FEM
odborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171
ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEM
odborná asistentka, administratíva
AS_2_229
+421 37 641 4116
iveta.kosovska [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka
AS_3_302
+421 37 641 4130
jana.kozakova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.KÚ FEM
odborná asistentka
AE_6_607, AS_2_222+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.KMO FEM
docentka
AS_3_301
+421 37 641 4165
lubica.kubicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEM
docent
AS_2_225
+421 37 641 4191
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_25
+421 37 641 4594
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEM
docent
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
docentka
AS_2_223
+421 37 641 4149
KE FEModborná asistentka
AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_0_04
+421 37 641 5898
odborná asistentka
AS_2_209
+421 37 641 4169
KJ FEModborná asistentka
AE_4_406
+421 37 641 4558
KMO FEM
odb. zamestnankyňa
AS_3_307
+421 37 641 4188
odborná asistentka
AS_1_128
+421 37 641 4148
Mgr. Eva Matušeková, PhD.odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4553
odborný asistentAS_1_117
+421 37 641 4632
vladimir.matusek [at] uniag.sk
Alena MatušíkováupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4138
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
odborná asistentka
AE_5_501
+421 37 641 4547
lubomira.moravcova [at] uniag.sk
docentkaSlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
CIT FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4812
docentAS_3_305
+421 37 641 4159
PhDr. Anna Mravcová, PhD.
odborná asistentka
SlPK_0_13+421 37 641 4746
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEMprofesorka
AS_3_310
+421 37 641 4102ludmila.nagyova [at] uniag.sk
odborný asistent
AS_0_05
+421 37 641 5894
Ing. Katarína Neomániová, PhD.KMO FEM
odborná asistentka
AS_3_306+421 37 641 4136
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
jaroslav.nereca [at] uniag.sk
docent
AS_1_130
+421 37 641 4123
KSV FEMadministratíva
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
maria.ocelkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Oláhová, PhD.odborná asistentkaAS_0_5+421 37 641 4882
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEMdocentka
AS_1_115
+421 37 641 4181
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEM
odborný asistent
AS_1_126+421 37 641 4162
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.KSV FEModborná asistentkaSlPK_0_13+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
KM FEM
odborný asistent
AS_1_114
+421 37 641 4186
odborná asistentka
AS_1_133
+421 37 641 4153
KHP FEMprofesorAS_0_02+421 37 641 5892
odborný asistent
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
Ing. Tomáš Poláčik
odb. zamestnanec IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
KŠOV FEM
docentka
AS_1_129
+421 37 641 4122zuzana.polakova [at] uniag.sk
KE FEM
odborný asistent
AE_7_2+421 37 641 4571viktor.porhajas [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4552
KHP FEMdocent
AS_0_01
+421 37 641 5893artan.qineti [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
odborný asistent
AS_3_312
+421 37 641 4140
odb. zamestnankyňa
AS_0_03
+421 37 641 5895zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
docentka
AS_0_05
+421 37 641 5894
miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
KMO FEModborný asistent
AS_3_305
+421 37 641 4159
roman.recky [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docent
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
jozef.repisky [at] uniag.sk
odborný asistent
AE_7_10+421 37 641 4593martin.richter [at] uniag.sk
odborná asistentka
docent, administratíva
AS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
CPPP FEM
odborná asistentka
SlPK_0_17+421 37 641 4754jana.rybanska [at] uniag.sk
docent, administratíva
AS_2_208+421 37 641 4168radovan.savov [at] uniag.sk
CIT FEM
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4881lenka.selesiova [at] uniag.sk
KHP FEM
docent
AS_0_01+421 37 641 5893
KŠOV FEM
upratovačka
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4188beata.smidova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEMprofesorka
AS_1_122
+421 37 641 4183zlata.sojkova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.odborná asistentka
AS_3_312
+421 37 641 4140zuzana.strapekova [at] uniag.sk
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
odborný asistent
AS_2_214+421 37 641 4172
docentka
AS_2_201
+421 37 641 4139maria.sajbidorova [at] uniag.sk
administratíva
AE_5_510
+421 37 641 4541
erika.salatova [at] uniag.sk
odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
Ing. Peter Šedík, PhD.odborný asistentAS_1_103
+421 37 641 4905
Ing. Ľubica ŠemelákováCIT FEModb. zamestnankyňa IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
lubica.semelakova [at] uniag.sk
administratívaAS_1_104+421 37 641 5170erika.sindlerova [at] uniag.sk
KÚ FEM
odborná asistentka
AS_2_227+421 37 641 4197
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
odborná asistentka
AS_2_203+421 37 641 4134
Ivana TokarčíkováCPPP FEM
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19+421 37 641 4755
docent
AS_2_233
+421 37 641 4164marian.toth [at] uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEModborná asistentkaAS_0_6A
+421 37 641 4129
RNDr. Tomáš Tóth, PhD.KI FEModborný asistentAS_2_215
+421 376 414 161
tomas.toth1 [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.FEM, KE FEM
docentka, administratíva
AS_1_101, AE_7_7+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
CIT FEM
odb. zamestnanec IT
AS_0_9
+421 37 641 4817
odborná asistentka
AE_7_10
+421 37 641 4593
CIT FEModb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
Marta Valentová
administratíva
AS_1_108a
+421 37 641 5125
Ing. Ivana Váryová, PhD.KÚ FEM
odborná asistentka
AS_2_228
+421 37 641 4193
ivana.varyova [at] uniag.sk
odborný asistent
AS_2_213
+421 37 641 4132
KJ FEModborná asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4551jana.vrbova [at] uniag.sk
Ing. Hana Zach, PhD.KŠOV FEModborná asistentka
AE_2_205
+421 37 641 5562
KE FEM
docentka
AE_7_3+421 37 641 4576iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
FEMExterný spolupracovníkAE_5_505
+421 37 641 4517
adamec [at] is.uniag.sk
Ing. Adriana AlsharabiováFEMExterná spolupracovníčkaqalsharabiov [at] is.uniag.sk
KHP FEM
Externá spolupracovníčka
qmiroslava [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Nina Baculíková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qbaculikova [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia Bahelková
Externá spolupracovníčka
qbahelkova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Baláži
Externý spolupracovník
qbalazi [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Petra Bálešová, PhD.Externá spolupracovníčkaAS_3_318
Externá spolupracovníčka
Ing. Gabriela BalkováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qballek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbaloghova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqbalogova [at] is.uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Externá spolupracovníčka
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
anna.bandlerova [at] uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbebjakovae [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslava BebjakováFEM
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Externá spolupracovníčka
Ing. Ivan BednárikFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qbelencikova [at] is.uniag.sk
Ing. Igor Beleš
Externý spolupracovník
qbeles [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qbelianska [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqbelica [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
xbenem [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Norbert BetákFEM
Externý spolupracovník
qbetak [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav BezákFEM
Externý spolupracovník
qbezak [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qbilikova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Michaela BláhováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Erika BlesákováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qblchac [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
qbobakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Michal Bohunčák
Externý spolupracovník
qbohuncak [at] is.uniag.sk
Ing. Kristína Bojňanská, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qbojnanska [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqboledovic [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qborkova [at] is.uniag.sk
Ing. Kamil BorošExterný spolupracovník
qboros [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qborza [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavol Božek, CSc.
Externý spolupracovník
qbozek [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Zuzana BožíkováFEMExterná spolupracovníčka
qbozikova [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš Braun
Externý spolupracovník
Ing. Marián Brna
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qbrunai [at] is.uniag.sk
Ing. Milan BrunckoFEMExterný spolupracovník
qbruncko [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qbugar [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Peter Bulla, PhD.FEM
Externý spolupracovník
xbullap [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Alina BurliaiExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
804
+421 37 641 4590
cehula [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Cibuľka
Externý spolupracovník
qcibulka [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Mária CingeľováFEM
Externá spolupracovníčka
qcingelova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
KE FEMExterný spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qcsankova [at] is.uniag.sk
Ing. Ida CsefováFEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ema CvangováFEM
Externá spolupracovníčka
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
doc. Žiga Čepar, PhD.KE FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Ingrid ČervenáExterná spolupracovníčka
qcervena [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qcukan [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qdado [at] is.uniag.sk
Marta DankieniczDFEM FEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qdano [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qdavidova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdepes [at] is.uniag.sk
Ing. Petra DohnalováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavol DoležajExterný spolupracovník
qdolezaj [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Dominka, MBA
Externý spolupracovník
Ing. Valéria DorkováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qdovalova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.FEMExterný spolupracovník
qdrabek [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Drabik, PhD.Externý spolupracovníkqdrabik [at] is.uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef DubovskýFEMExterný spolupracovník
qdubovsky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Oľga ĎuricováFEMExterná spolupracovníčka
qdurisova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Dutková
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.
Externý spolupracovník
qdzupina [at] is.uniag.sk
CIT FEM
Externý spolupracovník
AS_0_10
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qfaltovaleit [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Boris FarkašExterný spolupracovník
qfarkasb [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qfarkas [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qfarkasj [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qfeketej [at] is.uniag.sk
Ing. Milan FekiačFEM
Externý spolupracovník
qfekiac [at] is.uniag.sk
Ing. Peter FeranecExterný spolupracovník
qferanec [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qfides [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qfilipekova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan Fillo, CSc.FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qfilo [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qfilova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Daniela FüleováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav GajdošFEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Roman GálExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qgardziel [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Gecíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Ivan Getta
Externý spolupracovník
Ing. Jana GirmanováFEMExterná spolupracovníčka
qgirmanova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgoga [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Externý spolupracovník
Monika Gyorgy
Externá spolupracovníčka
qgyorgy [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Hajden
Externý spolupracovník
qhajden [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqhajkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.
Externá spolupracovníčka
AS_3_303
+421 37 641 4144
qhambalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HaníkFEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qharcsa [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav Haring
Externý spolupracovník
qharing [at] is.uniag.sk
Ing. Eva HaškováFEM
Externá spolupracovníčka
qhaskova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qhatala [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqhaverova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Adriana HellenováFEMExterná spolupracovníčka
qhellenova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Peter HlaváčikFEMExterný spolupracovník
qhlavacik [at] is.uniag.sk
Ing. Eva HlúšekováExterná spolupracovníčka
qhlusekova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Branislav Homoľa
Externý spolupracovník
qhomola [at] is.uniag.sk
Ing. Anna Hornáková
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Jan Hron, DrSc.FEMExterný spolupracovník
qhron [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Marek HrušovskýExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qhuckova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Richard Hulík, PhD.Externý spolupracovníkqhulik [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc.
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Jozef ChalányFEM
Externý spolupracovník
qchalany [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír ChlebecExterný spolupracovník
qchlebec [at] is.uniag.sk
Mgr. Ing. František ChovanecFEM
Externý spolupracovník
qchovanec [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qivanova [at] is.uniag.sk
William JACOBSExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qjahoda [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qjancichova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján JaníčekFEMExterný spolupracovník
qjanicek [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna JaníčkováFEM
Externá spolupracovníčka
qjanikova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qjankechova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qjanoskova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
DFEM FEM
Externá spolupracovníčka
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qjezik [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Marek JuríkExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkabat [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkabatova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaAS_2_202
+421 37 641 4192
Ing. Vladimír KajanExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqkapusta [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubica KapustováExterná spolupracovníčkaqkapustova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľudmila KelemenováFEM
Externá spolupracovníčka
qkelemenova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqkim [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Anna KlimantováFEM
Externá spolupracovníčka
qklimantova [at] is.uniag.sk
Ing. Zdenka KlimekováExterná spolupracovníčka
qklimekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav KolinekExterný spolupracovníkqkolinek [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qkontura [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Koprdová
Externá spolupracovníčka
KI FEM, FEM
Externá spolupracovníčka
AS_2_214
+421 37 641 4172
korcova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkosc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Alexander KováčExterný spolupracovník
qkovaca [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
prof. Dr. Olena Kovtun, Ph.D.FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qkozakova [at] is.uniag.sk
Ing. František KozarFEM
Externý spolupracovník
qkozar [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkozayova [at] is.uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej KrasnodebskiKE FEMExterný spolupracovník
Ing. Katarína KratochvílováFEM
Externá spolupracovníčka
qkratochvilo [at] is.uniag.sk
Mgr. Veronika KremlExterná spolupracovníčka
qkreml [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AS_3_309+421 37 641 4145kretter [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana KristekováFEM
Externá spolupracovníčka
qkristekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
RNDr. Slávka KrížováExterná spolupracovníčka
qkrizova [at] is.uniag.sk
Valéria KročkováExterná spolupracovníčka
krockova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qkrochtova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Dr. Ing. Igor KršňákFEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qkubickova [at] is.uniag.sk
CPPP FEMExterná spolupracovníčka
prof. Dr hab. Karol KukułaFEMExterný spolupracovník
qkukula [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Anna KulichováCPPP FEM
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_17+421 37 641 4898
FEM
Externá spolupracovníčka
AE_4_410
+421 37 641 4493
Ing. Angelika Kútna, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Externý spolupracovník
AE_8_24+421 37 641 4578kuzma [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qkuzmisinova [at] is.uniag.sk
Mgr. Mária Kuzmová
Externá spolupracovníčka
qkuzmova [at] is.uniag.sk
Ing. Elena Kysucká
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Peter LabantFEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qlabudova [at] is.uniag.sk
Ing. Eva Lacová
Externá spolupracovníčka
qlacovae [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qlajdova [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš LaurincFEM
Externý spolupracovník
Ing. Daniel Leitman
Externý spolupracovník
Ing. Peter LencsésFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Mgr. Dagmar LévayováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Michal Levický, PhD.FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
DFEM FEMExterný spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang LiKJ FEMExterný spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555
Ing. Igor LobodášExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Lovas
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qlucanska [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LukácsFEMExterný spolupracovník
qlukacs [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Tibor Lukach
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Macejka
Externý spolupracovník
qmacejka [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterný spolupracovník
qmackowska [at] is.uniag.sk
Ing. Miriam Macová
Externá spolupracovníčka
qmacova [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan MačákFEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qmagathova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Zuzana MajerčákováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Mária MajerhofferováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Miroslav MajerFEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Mališová
Externá spolupracovníčka
Ing. Eleonóra MalovcováFEM
Externá spolupracovníčka
qmalovcova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MaňákFEMExterný spolupracovník
qmanak [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela MarcinčákováFEM
Externá spolupracovníčka
qmarcincakov [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qmarcanova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jana MaršalkováExterná spolupracovníčkaqmarsalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MasnicaFEMExterný spolupracovník
Ing. Jana MaťašejeFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Renata Matysik-PejasFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmerava [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmasiarova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Marián Meško, MSc, PhD.KMan FEMExterný spolupracovník
Ing. Mária MičkováExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana Michaláková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qmichalakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAFEM
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Melánia MiklóšováFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmikolasovic [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ivan MinárikExterný spolupracovník
JUDr. Ing. Janka MinárikováExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľudmila Mižičková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qmizurova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
PhDr. Viera MokrišováFEM
Externá spolupracovníčka
qmokrisova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qmoravec [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qmotycka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmusak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmutnanska [at] is.uniag.sk
Emilia MychlinskaDFEM FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčkaqnagyova [at] is.uniag.sk
Bc. Anna Nehézová
Externá spolupracovníčka
AS_0_10
Externý spolupracovník
CPPP FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Erika NosianováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
prof. Dr hab. Ing. Czeslaw NowakFEMExterný spolupracovníkqnowakc [at] is.uniag.sk
Dr. Dipl.-Bw. (FH) Klaus Oestringer, MBA
Externý spolupracovník
qoestringer [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqoliynyk [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Tatiana ÖlveckáFEM
Externá spolupracovníčka
qolvecka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Omastová
Externá spolupracovníčka
qomastova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqonodiova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Ivan Oravec
Externý spolupracovník
qoraveci [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Oster
Externý spolupracovník
Ing. Martin PakanFEMExterný spolupracovník
qpakan [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpapayova [at] is.uniag.sk
Ing. Dana PaprancováExterná spolupracovníčka
qpaprancova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter PargáčExterný spolupracovník
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.FEM
Externý spolupracovník
paskal1 [at] is.uniag.sk
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpataky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Katarína Paulišinová
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.Externý spolupracovník
qpelikan [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qpetery [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.CPPP FEM
Externý spolupracovník
qpetlak [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav PeťovskýFEM
Externý spolupracovník
qpetovsky [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpetrickova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol PetríkExterný spolupracovníkqpetrikp [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Jana PetrincováFEMExterná spolupracovníčka
qpetrincova [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan Piko
Externý spolupracovník
qpiko [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qpinterova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpisulewski [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterný spolupracovník
qplatos [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Miroslav PlevnýFEMExterný spolupracovník
qplevny [at] is.uniag.sk
Mgr. Dana PóčikováFEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.Externý spolupracovník
qpodolak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpolicka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.FEMExterný spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
popelka [at] is.uniag.sk
Ing. František ProchászkaExterný spolupracovník
qprochaszka [at] is.uniag.sk
Orsolya PszotaDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Edita RechtorisováFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Igor Repka, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Katarína Reťkovská
Externá spolupracovníčka
qretkovska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
prof. Marian RizovFEM
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Robynek
Externý spolupracovník
qrobynek [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qrolinek [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Tibor RumanFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qrybansky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.Externý spolupracovník
qsablik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter SekeraExterný spolupracovník
qsekera [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.Externý spolupracovníkAS_2_232
+421 37 641 4834
Ing. Štefan SchmidtFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.Externý spolupracovníkAE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľuboš Smutka, PhD.Externý spolupracovník
qsmutka [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Soboňa
Externý spolupracovník
qsobona [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Janusz Soboń
Externý spolupracovník
qsobon [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qstrazikova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Supuka
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera SvoradováExterná spolupracovníčka
qsvoradova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.FEMExterný spolupracovník
Monika SzafranskaFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana SzekeresováExterná spolupracovníčka
qszekeresova [at] is.uniag.sk
Ing. Csaba SzitásFEM
Externý spolupracovník
Ing. Tibor ŠafárFEM
Externý spolupracovník
Ing. Ján ŠaligaFEM
Externý spolupracovník
qsaliga [at] is.uniag.sk
Ing. Oliver ŠiatkovskýExterný spolupracovník
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
simo [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqsimonovicov [at] is.uniag.sk
Ing. Jana ŠimováExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaAS_0_7qskulecova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qsmatlakova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef ŠnircFEM
Externý spolupracovník
Ing. Jana ŠpuntováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Mikuláš Šranko
Externý spolupracovník
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.Externý spolupracovníkqstefko [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qsterdas [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimír Študenc, PhD.Externý spolupracovník
qstudenc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marián Šupa
Externý spolupracovník
qsupa [at] is.uniag.sk
Ing. Roman ŠustekFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
KMO FEM
Externá spolupracovníčka
qtartaraj [at] is.uniag.sk
Ing. Emília TeplanskáFEM
Externá spolupracovníčka
qteplanska [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qtichansky [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qtisovska [at] is.uniag.sk
Ing. Filip Tkáč
Externý spolupracovník
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
xtkac [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Anna TomanováFEMExterná spolupracovníčka
qtomanova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana TóthováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Oľga TóthováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Dagmar TurečekováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Eliška Tušimová
Externá spolupracovníčka
qtusimova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qurbanf [at] is.uniag.sk
Ing. Igor UrbanFEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.FEM
Externá spolupracovníčka
qvajcnerova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol VakošExterný spolupracovník
PhDr. Michal Valach, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qvalach [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvalek [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj ValentaFEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qvalentiniov [at] is.uniag.sk
Mgr. Klaudia Vaňková
Externá spolupracovníčka
qvankova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qvanova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qvargaj [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvarga [at] is.uniag.sk
Ing. Denisa VárhelyiováFEM
Externá spolupracovníčka
qvarhelyiova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvasko [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qvavrova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.FEMExterný spolupracovník
qveber [at] is.uniag.sk
Ing. Peter VeľkýFEM
Externý spolupracovník
qvelky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Margaréta Víghová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
PhDr. Renáta VilímkováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Juraj Vodička
Externý spolupracovník
qvodicka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvozari [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Vyoral
Externý spolupracovník
qvyoral [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav VysokýFEM
Externý spolupracovník
DFEM FEMExterná spolupracovníčka
qwalczak [at] is.uniag.sk
Ing. PhDr. Daniela WolfováExterná spolupracovníčka
qwolfova [at] is.uniag.sk
Mgr. Su YangExterná spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555
qyang [at] is.uniag.sk
Ing. Lívia Zahradničeková
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qzalai [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubica Zaťková, PhD.Externá spolupracovníčka
qzatkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qzoborsky [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qzembova [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Jaka ŽgajnarFEMExterný spolupracovník
qzgajnar [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
qzivelova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník